Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 6 of 6 found. | Sort by date

1 On the fungal defacement of interior finishes
dissertation 1994    
Author: Adan, O.C.G.
Keywords: Schimmels · Vocht · Binnenklimaat
[PDF]

2 Prettig werk op een gezond kantoor : uw arbeidsomstandigheden op kantoor
book 1994    
Author: Roorda, J.
Keywords: Workplace · Vrouwenarbeid · Verlichting · Beeldschermen · Terminals · Nederland · Kantoorarbeid · Kantoorwerkzaamheden · Arbeidsomstandighedenwet · Veiligheidsbesluiten · Medezeggenschap · Geluid · Binnenklimaat · Sick buildings
[PDF] [Abstract]

3 Meetmethoden voor het vastleggen van klimaatomstandigheden in bedrijven : toepassing van personal monitoring
book 1990    
Author: Cox, C.W.J.
Keywords: Workplace · Nederland · Binnenklimaat · Sick buildings · Temperatuur · Vochtigheid · Klimaat · Personal sampling · Persoonlijke monstername · Methodologie · Papier
[PDF] [Abstract]

4 Uw huis verstandig bewoond : vragen en antwoorden op een rij gezet door TNO
book 1987    
Author: Lierop, C.R.M. van
Keywords: Architecture and Building · Bouwmaterialen · Binnenklimaat · Isolatie · Planten en dieren · Geluidhinder · Historisch materiaal TNO · Noise annoyance
[PDF]

5 Handvaardigheid : veilig en gezond. Adviezen voor het inrichten van het handvaardigheidslokaal
book 1994    
Author: Willemsen, C.J.J. · Reichert, E.P.M.
Keywords: Workplace · Nederland · Ergonomie · Arbobeleid bedrijven · Brand · Brandweer · Elektriciteit · Binnenklimaat · Sick buildings · Gereedschapswerktuigen · Gereedschappen · Machines · Gevaarlijke stoffen · Geluid · Voortgezet onderwijs · Hoger onderwijs
[PDF] [Abstract]

6 Onderzoeksmethodiek voor binnenmilieuklachten in kantoren
article 2014    
Author: Cornelissen, H.J.M. · Jong, P. de · Bakhuys-Roozeboom, M.C.
Keywords: Workplace · Binnenklimaat · Kantoren · Arbeidsomstandigheden · Buildings and Infrastructure · Built Environment · Fluid Mechanics Chemistry & Energetics Resilient Organisations · HTFD - Heat Transfer & Fluid Dynamics WHC - Work, Health and Care · TS - Technical Sciences ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 6 of 6 found. | Sort by date