Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 12 of 12 found. | Sort by date

1 Gezondheidseffecten van borstvoeding
article 2006    
Author: Thijs, C. · Kools, E.J. · Reijneveld, S.A.
Keywords: Health · Borstvoeding · Preventie · Jeugdgezondheidszorg
[PDF] [Abstract]

2 Een verkennend onderzoek naar de effecten van een aantal activiteiten van de campagne 'Borstvoeding verdient tijd' van het Voedingscentrum
report 2006    
Author: Wouwe, J.P. van · Lanting, C.I.
Keywords: Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO · Borstvoeding
[PDF]

3 Borstvoeding in Nederland 2005 : een voorlopige rapportage
report 2005    
Author: Lanting, C.I. · Wouwe, J.P. van
Keywords: Jeugd en Gezondheid · Borstvoeding · Nederland
[PDF] [Abstract]

4 Borstvoeding in Nederland, een nadere beschouwing: achtergrondkenmerken, redenen en motieven en het effect van BFHI
report 2005    
Author: Lanting, C.I. · Wouwe, J.P. van
Keywords: Jeugd en Gezondheid · Borstvoeding · Nederland
[PDF]

5 Prevalentie van borstvoeding in Nederland: resultaten van de landelijke peiling melkvoeding van zuigelingen 2000/2001
article 2003    
Author: Wouwe, J.P. van · Herschderfer, K. · Verkerk, P.H. · Reijneveld, S.A. · Lanting, C.I.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid · Borstvoeding · Moedders · Trends
[PDF] [Abstract]

6 Melkvoeding van zuigelingen in Nederland, 1986/19897 en 1988/1990
article 1993    
Author: Herngreen, W.P. · Reerink, J.D. · Doel, D. van der · Verloove-Vanhorick, S.P. · Ruys, J.H.
Keywords: Health · Borstvoeding · Voorlichting · Jeugdgezondheidszorg · Sociaal-economische status
[PDF]

7 Alcoholgebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding
report 2016    
Author: Lanting, C.I. · Wouwe, J.P. van · Dommelen, P. van · Pal-de Bruin, K.M. van der · Josselin de Jong, S. de · Kleinjan, M.
Keywords: Health · Zwangerschap · Alcohol · Borstvoeding · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

8 Peiling melkvoeding van zuigelingen 2015
report 2015    
Author: Peeters, D. · Lanting, C.I. · Wouwe, J.P. van
Keywords: Health · Borstvoeding · Zuigelingen · Gezondheid · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

9 Een professionele kijk op borstvoeding
book 2011    
Author: Anten-Kools, E.J. · Wouwe, J.P. van · Oudesluys-Murphy, A.M. · Semmekrot, B.A.
Keywords: Health · Borstvoeding · Fysiologie aspecten · Toxicologie aspecten · Psychosociale aspecten · Human · CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

10 10 Ontwerpelementen voor (online) informatie over en ondersteuning bij borstvoeding: aanknopingspunten voor het ontwikkelen en verbeteren van borstvoedinginformatie en -ondersteuning voor ouders
report 2020    
Author: Otten, W. · Wilderman, I. · Kranenburg, K. · Lanting, C.I. · Pal, S. van der
Keywords: Borstvoeding · Ouders · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

11 Werkgerelateerde factoren hebben een beperkte invloed op het (blijven) geven van borstvoeding onder werkende vrouwen
article 2013    
Author: Hooftman, W.E. · Kesteren, N. van · Poppel, M.N.M. · Lanting, C.I. · Wouwe, J.P. van · Verheijden, M.W.
Keywords: Workplace · Borstvoeding · Kolven · Werkgerelateerde factoren · Arbeidsomstandigheden · Vrouwen · Werken · Work and Employment · Healthy Living · Organisation Human · WH - Work & Health CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

12 Multidisciplinaire richtlijn borstvoeding
report 2015    
Author: Kamphuis, M. · Schönbeck , Y.
Keywords: Health · JGZ richtlijnen · Borstvoeding · Zuigelingen · Ouders · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 12 of 12 found. | Sort by date