Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 5 of 5 found. | Sort by date

1 Overzicht van de screening op de PKU en CHT bij kinderen geboren in 1981
report 1983    
Author: Meijer, W.J.
Keywords: Health · Kinderen · PKU · CHT
[PDF]

2 Rapportage van de screening op congenitale hypothyreoidie bij kinderen geboren in 1983 : derde meetpunt
report 1989    
Author: Verkerk, P.H. · Vaandrager, G.J.
Keywords: Health · Kinderen · CHT
[PDF]

3 Definitieve rapportage aan de landelijke begeleidingscommissie CHT over de screening op CHT bij kinderen geboren in 1985 : vierde verslag aan de landelijke begeleidingscommissie CHT
report 1987    
Author: Meijer, W.J.
Keywords: Health · Kinderen · CHT
[PDF]

4 Rapportage van de screening op congenitale hypothyreoidie bij kinderen geboren in 1988 : verslag van de landelijke begeleidingscommissie CHT
report 1989    
Author: Verkerk, P.H. · Vaandrager, G.J.
Keywords: Health · Kinderen · CHT
[PDF]

5 Eerste resultaten van de screening op congenitale hypothyreoidie bij kinderen geboren in 1988 : verslag van de landelijke begeleidingscommissie CHT
report 1989    
Author: Verkerk, P.H. · Vaandrager, G.J.
Keywords: Health · Kinderen · CHT
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 5 of 5 found. | Sort by date