Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 21 found. Next | Sort by date

1 Literatuuronderzoek en secundaire analyses naar stress bij ATH-personeel
report 2002    
Author: Jettinghoff, K. · Houtman, I.L.D.
Keywords: Ergonomics · Politie · Stress · Carriereplanning · Loopbaanplanninge · Kwaliteit van de arbeid · Ploegendienst · Werknemers
[PDF] [Abstract]

2 Damsel in distress : de werk-zorg spagaat
article 2004    
Author: Nossent, S. · Blijswijk, M. van · Steentjes, A.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Zorg voor kinderen · Zelfstandigen · Vrije beroepsbeoefenaren · Carriereplanning · Loopbaanplanning
[PDF] [Abstract]

3 Werken met spierdystrofie : Verslag van een onderzoek naar de arbeidsmogelijkheden van mensen met facioscapulohumerale spierdystrofie (FSHD)
report 1990    
Author: Wevers, C.W.J. · Nijboer, I.D.
Keywords: Workplace · Arbeidsduur · Werktijden · Arbeidstijden · Arbeidsritme · Arbeidstempo · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Arbeid door lichamelijk gehandicapten · Spieraandoeningen
[PDF] [Abstract]

4 Project "verandering van spijs" : deelrapportage 8 : Voorbeelden van loopbaancentra
report 2007    
Author: Heemskerk, F. · Wolk, J. van der · Gruijter, J.C. de
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Geestelijke gezondheidszorg · Verpleegtehuizen · Ziekenhuizen · Sanatoria · Bejaardenzorg · Hulpverlening · Maatschappelijke dienstverlening · Sectorale mobiliteit · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Organisatiemethoden
[PDF] [Abstract]

5 Project "verandering van spijs" : deelrapportage 9 : Wat werkt (niet)
report 2007    
Author: Heemskerk, F. · Wolk, J. van der · Nauta, A. · Koppenraden, V. · Ling, B. van · Gruijter, C.J. de
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Employability · Geestelijke gezondheidszorg · Hulpverlening · Maatschappelijke dienstverlening · Oudere arbeidskrachten · Sectorale mobiliteit · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Sollicitaties · Organisatiemethoden
[PDF] [Abstract]

6 Project "verandering van spijs" : deelrapportage 5 : Stappenplan : als loopbaanadviseur beter presteren
report 2007    
Author: Heemskerk, F. · Wolk, J. van der
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Personeelswerving · Competenties · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Hulpverlening · Maatschappelijke dienstverlening · Oudere arbeidskrachten · Sectorale mobiliteit · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Sollicitaties
[PDF] [Abstract]

7 Project "verandering van spijs" : deelrapportage 7 : Instrumenten voor loopbaanadvies en voor organisatie loopbaancentra
report 2007    
Author: Heemskerk, F. · Wolk, J. van der
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Employability · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Hulpverlening · Maatschappelijke dienstverlening · Sectorale mobiliteit · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Sollicitaties · Organisatiemethoden
[PDF] [Abstract]

8 Jobs + : het effect van een op motivatie gerichte interventie bij langdurig werklozen
article 2003    
Author: Blonk, R.W.B. · Cremer, R.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Chronische werkloosheid · Langdurige werkloosheid · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid · Sollicitatietraining
[Abstract]

9 Rust roest : over het inzetbaar houden van mensen door een actief loopbaanbeleid
bookPart 2003    
Author: Vries, S. de · Gründemann, R.
Keywords: Arbeidsparticipatie · Human resources management en development · HRM · HRD · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Arbeidsmobiliteit · Passende arbeid · Trend · Personeelsopbouw · Personeelsstructuur
[Abstract]

10 Hoezo mobiel : loopbaanperspectieven van Piwers
report 2004    
Author: Korver, T. · Stark, K. · Bruin, M. de
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Taakomschrijving · Functieomschrijving · Taakinhoud · Gevangenissen · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Arbeidsmobiliteit · Mobiliteit binnen een beroep · Arbeidsmarkt · Werkgelegenheid · Organisatiebeleid · Ondernemingsbeleid · Bedrijfscultuur
[Abstract]

11 Verandering van spijs doet eten : verslag van een onderzoek naar determinanten van succesvolle loopbaanstappen in de sectoren zorg en welzijn
report 2006    
Author: Nauta, A. · Willemsen, M. · Wolk, J. van der · Heemskerk, F. · Piek, P.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Hulpverlening · Maatschappelijke dienstverlening · Oudere arbeidskrachten · Sectorale mobiliteit · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Persoonlijkheid · Netwerkplanning · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid
[PDF] [Abstract]

12 Werkdruk in de contractcatering in 2000
report 2000    
Author: Willemsen, M. · Nuyens, M. · Gründemann, R.W.M.
Keywords: Workplace · Werkdruk · Nederland · Fysieke arbeidsbelasting · Enquetes · Psychische arbeidsbelasting · Horecabedrijven · Tijdelijke arbeidskrachten · Uitzendarbeidskrachten · Carriere · Loopbaan · Promotie · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Stress · Restaurants
[PDF] [Abstract]

13 2punt0 : is uw organisatie klaar voor de nieuwe generatie werknemers?
book 2008    
Author: Akkerman, S.P. · Roest, B. van der · Marshall, S.
Keywords: Workplace · Innovatie · Generaties · Generatiekloof · Leeftijd · Jongvolwassenen · Personeelsverloop · Personeelsbinding · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Herscholing · Bijscholing · Omscholing · Organisatie van de arbeid · Public relations · Huisstijl
[PDF] [Abstract]

14 Werkdruk in de contract-catering
report 1999    
Author: Willemsen, M. · Gründemann, R.W.M.
Keywords: Workplace · Werkdruk · Nederland · Fysieke arbeidsbelasting · Enquetes · Psychische arbeidsbelasting · Horecabedrijven · Tijdelijke arbeidskrachten · Uitzendarbeidskrachten · Carriere · Loopbaan · Promotie · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Stress · Restaurants
[PDF] [Abstract]

15 Project "verandering van spijs" : deelrapportage 6 : Stappenplan 'organisatie loopbaancentrum'1
report 2007    
Author: Heemskerk, F. · Wolk, J. van der
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Personeelswerving · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Hulpverlening · Maatschappelijke dienstverlening · Sectorale mobiliteit · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Netwerkplanning · Kosten-batenanalyse · Interne communicatie · Rapportage · Verslaglegging
[PDF] [Abstract]

16 Project "verandering van spijs" : deelrapportage 1 : Opzet van het project
report 2007    
Author: Nauta, A. · Piek, P. · Wolk, J. van der · Heemskerk, F.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Hulpverlening · Maatschappelijke dienstverlening · Oudere arbeidskrachten · Sectorale mobiliteit · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Projektorganisatie · Methodologie
[PDF] [Abstract]

17 Project "verandering van spijs" : deelrapportage 3 : Van onderzoek naar implementatie
report 2007    
Author: Heemskerk, F. · Wolk, J. van der · Gruijter, J.C. de · Piek, P.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Hulpverlening · Maatschappelijke dienstverlening · Oudere arbeidskrachten · Sectorale mobiliteit · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Organisatiemethoden
[PDF] [Abstract]

18 Veelzijdige loopbanen : een literatuurstudie
report 2007    
Author: Keijzer, L. · Cremer, R.
Keywords: Arbeidsparticipatie · Employability · Vergrijzing · Leeftijd · Leeftijdopbouw · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Vervroegde uittreding · VUT · Werk-thuis conflict · Gezondheid · Bedrijfsfinancien · Financieel beheer · Verhouding bedrijfsleiding werknemers
[PDF] [Abstract]

19 Stappenplan : zeven succesfactoren voor loopbaanbeleid
article 2008    
Author: Heemskerk, F. · Huiskamp, R. · Keijzer, L.
Keywords: Employability · Samenwerking · Brainstormen · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Job rotation · Overplaatsing · Herplaatsing · Loondifferentiatie · Arbodiensten · Midden-en kleinbedrijf · Job search · Arbeidsmarktgedrag
[PDF] [Abstract]

20 Project "verandering van spijs" : deelrapportage 4 : Hoezo loopbaanbegeleiding?
report 2007    
Author: Heemskerk, F. · Wolk, J. van der
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Hulpverlening · Maatschappelijke dienstverlening · Oudere arbeidskrachten · Sectorale mobiliteit · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Kosten van de sociale verzekering sociale lasten
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 21 found. Next | Sort by date