Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 533 found. Next | Sort by date

1 De moderne mens en het binnenklimaat. Bouwen aan een duurzaam (binnen)klimaat
article 2007    
Author: Wit, J. de
Keywords: Climate
[Abstract]

2 Nieuwe focus noodzakelijk op onderhoud klimaatinstallaties. TNO-onderzoeker Bert Elkhuijzen: 'Facilitair manager of gebouwbeheerder stelt verkeerde eisen
article 2007    
Author: Elkhuizen, P.A.
Keywords: Climate

3 Prestatie-eisen ventilatie in klaslokalen. Beperken infectieziekten en verbeteren leerprestaties
article 2007    
Author: Jacobs, P.
Keywords: Climate
[Abstract]

4 Personal climate: oplossing voor individueel klimaat. Laboratoriumproeven toont potentie lokale klimatisering
article 2007    
Author: Nijboer, C.A.J. · Hendriksen, L.J.A.M.
Keywords: Climate
[Abstract]

5 De moderne mens en het binnenklimaat. Bouwen aan een duurzaam (binnen)klimaat (2)
article 2007    
Author: Wit, J. de
Keywords: Climate
[Abstract]

6 Woningventilatiesystemen. Beoordeling op energie, kosten, betrouwbaarheid en gebruikersaspecten
article 2000    
Author: Gids, W.F. de · Veld, P. op 't
Keywords: Climate
[PDF] [Abstract]

7 Onderzoek en advies luchtbeheersing in ziekenhuizen
article 2000    
Author: Cornelissen, H.J.M. · Ham, P.J.
Keywords: Climate
[Abstract]

8 Ontwikkelingen in ventilatie
article 2000    
Author: Knoll, B.
Keywords: Climate
[Abstract]

9 Climate action requires circular economy strategies
report 2018    
Author: Rietveld, E.
Keywords: Climate
[PDF]

10 Techniekinventarisatie ventilatie. Ontwikkelingen, trends en concepten
article 2000    
Author: Gids, W.F. de · Veld, P. op 't
Keywords: Climate
[Abstract]

11 Woningventilatiesystemen. Beoordeling op luchtkwaliteit, comfort en geluid
article 2000    
Author: Gids, W.F. de · Veld, P. op 't
Keywords: Climate
[PDF] [Abstract]

12 Waarom, wanneer en hoe verontreinigingen ventilatiesystemen de binnenlucht? Eerste resultaten van het Europese project AIRLESS
article 2000    
Author: Bluyssen, P.M.
Keywords: Climate
[Abstract]

13 Natuurlijke ventilatie wint aan populariteit
article 1999    
Author: Knoll, B.
Keywords: Climate
[Abstract]

14 IEA Annex 27: Beoordeling van woningventilatiesystemen op luchtkwaliteit, comfort en geluid
article 1999    
Author: Veld, P. op 't · Gids, W.F. de
Keywords: Climate
[Abstract]

15 Ontwikkeling ventilatiesystemen. Op weg naar hybride ventilatie
article 1999    
Author: Gids, W.F. de
Keywords: Climate
[Abstract]

16 Ontwikkelingen in ventilatie
article 1999    
Author: Knoll, B.
Keywords: Climate
[Abstract]

17 AIRLESS, a European project on HVAC systems: Project programme and current status
article 1999    
Author: Bluyssen, P.M. · Björkroth, M. · Müller, B. · Oliveira Fernandes, E. de · Clausen, G.H. · Molina, J.L. · Roulet, C.A.
Keywords: Climate
[Abstract]

18 SOPHIE, a European data base on indoor air pollution sources: Marketing and organisational matters
article 1999    
Author: Bluyssen, P.M. · Oliveira Fernandes, E. de · Molina, J.L.
Keywords: Climate
[Abstract]

19 Toepasbaarheid bureau-gebonden verdringingsventilatieconcept
article 1999    
Author: Loomans, M.G.L.C.
Keywords: Climate
[Abstract]

20 Bureaugebonden verdringingsventilatie. Studie naar de toepasbaarheid ( Desk replacement ventilation)
article 1999    
Author: Loomans, M.G.L.C.
Keywords: Climate

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 533 found. Next | Sort by date