Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 8 of 8 found. | Sort by date

1 Analyse Arbozw Site : Rapportage deel II
report 2003    
Author: Weyers, M.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Internet · Communicatiemedia · Sociale voorlichting · Communicatie
[Abstract]

2 Telewerk blijft maatwerk : de invoering van telewerk op grote schaal : kosten en baten en de invoeringsstrategie
report 1992    
Author: Meijer, R.A.M. · Weijers, T.C.M. · Spoelman, E.J. · Rip, A.
Keywords: Workplace · Kosten-batenanalyse · Flexibele arbeidsvoorwaarden · Telewerk · Communicatiemedia · Organisatie van de arbeid · Nederland
[PDF] [Abstract]

3 Kennisdeling binnen het digitale netwerk arboco.net : Deel I: Eindrapportage
report 2003    
Author: Weyers, M.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Internet · Computersystemen · Computernetwerken · Communicatiemedia · Sociale voorlichting · Communicatie
[PDF] [Abstract]

4 Interviewverslag Arboconet : Rapportage Deel III
report 2003    
Author: Weyers, M.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Internet · Communicatiemedia · Sociale voorlichting · Communicatie
[Abstract]

5 Analyse Arboconet Site : Rapportage Deel II
report 2003    
Author: Weyers, M.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Internet · Sociale voorlichting · Communicatie · Communicatiemedia · Computersystemen · Computernetwerken
[Abstract]

6 ICT: plaag of zegen? : effecten van ICT op HRM en het primaire proces
bookPart 2003    
Author: Dhondt, S.
Keywords: Arbeidsproductiviteit · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Human resources management en development · HRM · HRD · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · Managementmethoden · Communicatiemedia
[Abstract]

7 ICT en kwetsbare werknemersgroepen
bookPart 2003    
Author: Clarenbeek, J.F. · Miedema, E.P.
Keywords: Veilig en Gezond Werken · Vrouwenarbeid · Ongeschoolde arbeidskrachten · Laaggeschoolde arbeidskrachten · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · Communicatiemedia · Sociale veranderingen · Technische veranderingen · Oudere arbeidskrachten · Arbeid door migranten · Bevordering deelname aan arbeidsproces
[Abstract]

8 ICT en het management van arbeidsrelaties : over wens en werkelijkheid rondom e-HRM
bookPart 2003    
Author: Ruel, H.J.M. · Leede, J. de · Looise, J.C.
Keywords: Veilig en Gezond Werken · Internet · Literatuuronderzoek · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · Communicatiemedia · Human resources management en development · HRM · HRD · Organisatiestructuur · Ondernemingsstructuur · Arbeidsverhoudingen · Industrial relations · Arbeidsbestel · Managementmethoden
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 8 of 8 found. | Sort by date