Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 8 of 8 found. | Sort by date

1 Inventarisatie en evaluatie van cursussen op het gebied van werkstress
book 1992    
Author: Houtman, I.L.D. · Dam, J. · Hessen, P. van · Heuvel, S. van den · Kompier, M.
Keywords: Workplace · Arbodoc · Nederland · Stress · Geestelijke overbelasting · Cursussen
[PDF] [Abstract]

2 De meerwaarde van de cursus telt, de rest is bijzaak : Arbodienst West-Brabant geeft opleiding "op maat"
article 1996    
Author: Torenvliet, S.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Gezondheidszorg · Nederland · Arbodiensten · Cursussen
[PDF] [Abstract]

3 Met hard werken alleen is niets mis : werkdruk en stress
article 1996    
Author: Klein Hesselink, J. · Man, M. de · Heeten, W. den
Keywords: Workplace · Werkdruk · Nederland · Stress · Geestelijke overbelasting · Cursussen · Preventie
[PDF] [Abstract]

4 Scholing en werkstress in het goederenvervoer over de weg : Inventarisatie van behoeften aan en mogelijkheden tot scholing op het gebied van werkstress in een bedrijfstak
report 1992    
Author: Dam, J. · Houtman, I.L.D. · Kompier, M.A.J.
Keywords: Workplace · Nederland · Vervoer over de weg · Stress · Geestelijke overbelasting · Cursussen · Transportbedrijven · Vervoersondernemingen · Chauffeurs · Loodswezen
[PDF] [Abstract]

5 Studie 'Welzijn op het werk in de bosarbeid' : eindrapport
book 1999    
Author: Nossent, S. · Polman, J. · Dijk, F.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Belgie · Enquetes · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Boswerkzaamheden · Welzijn · Cursussen · Landbouw en visserij · Bosbouw
[PDF] [Abstract]

6 Scholing en werkstress in het goederenvervoer over de weg : Inventarisatie van behoeften aan en mogelijkheden tot scholing op het gebied van werkstress in een bedrijfstak
report 1991    
Author: Dam, J. · Houtman, I.L.D. · Kompier, M.A.J.
Keywords: Historisch materiaal TNO · Nederland · Vervoer over de weg · Stress · Geestelijke overbelasting · Cursussen · Transportbedrijven · Vervoersondernemingen · Chauffeurs · Loodswezen
[PDF]

7 Werkdruk en stress: evaluatie-onderzoek van de cursus "Anders Werken"
book 1995    
Author: Klein Hesselink, J. · Heeten, W. den · Man, M.C. de
Keywords: Workplace · Werkdruk · Nederland · Stress · Geestelijke overbelasting · Psychische arbeidsbelasting · Welzijn · Cursussen · Welzijn
[PDF] [Abstract]

8 Arbo in cijfers
article 2019    
Author: Hooftman, W.E. · Dam, L.M.C. van
Keywords: Werknemers · Cursussen · Arbeidsomstandigheden · Ondernemers · Work and Employment · Healthy Living · Life · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 8 of 8 found. | Sort by date