Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 38 found. Next | Sort by date

1 Onderzoekswensen van arboprofessionals : rapportage van een digitale enquête en discussie onder arboprofessionals over prioriteiten voor de Nederlandse arbo-onderzoeksprogrammering
report 2002    
Author: Thie, A.M. · Willemsen, M. · Nossent, S.M. · Lange, J. de
Keywords: Workplace · Internet · Research · Arbodiensten · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie
[PDF] [Abstract]

2 Productiegroei en kennis
article 2003    
Author: Vaas, F.
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Nederland · Economische groei · Productie · Productiestructuur · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie
[Abstract]

3 Hoe houden technologische ontwikkelingen een menselijke maat? : informatiewerk, mentale belasting en organisatie maatregelen
report 2000    
Author: Cox-Woudstra, E.
Keywords: Workplace · Stress · Geestelijke overbelasting · Technologie · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · Informatietechnologie · Automatisering
[PDF] [Abstract]

4 Wonen en werken: uit en thuis met ICT. Een verkenning naar de invloed van ICT op (de relatie tussen) wonen en werken
report 1999    
Author: Drogendijk, A.P. · Korver, W. · Martens, M.J. · Puylaert, H.J.M. · Rutten, P.
Keywords: Nederland · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · Telematica · Ruimtelijke ordening · Planologie · Beleidsanalyse · Organisatieonderzoek · Automatisering
[PDF] [Abstract]

5 Inzicht in reïntegratie : een onderzoek naar kritieke succesfactoren van het monitoren van reïntegratie op basis van een casestudie naar Remon
report 2003    
Author: Fermin, B.M.F. · Vos, E.L. de · Besseling, J.J.M.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · LISV TICA
[PDF] [Abstract]

6 Kennismanagement : de LAT-relatie van organisatie, mens en ICT
book 2004    
Author: Böhmer, R.L. · Clarenbeek, J.F. · Huy, C.W. d · Kleberg, J.B. · Leeuwen, E.W.A. van · Meulen, F.A. van der · Rasker, P.C. · Wagenaar, W.J.G.P.
Keywords: Informatics · Arbeidsattitude · Arbeidsmotivatie · Leiding geven · Management · Leiderschap · Organisatie van de arbeid · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · Bedrijfscultuur
[PDF] [Abstract]

7 Positive and negative aspects of the work of information technology personnel : an exploratory analysis
article 2000    
Author: Andries, F. · Rijckevorsel, J.L.A. van · Bijleveld, C.C.J.H.
Keywords: Nederland · Taakomschrijving · Functieomschrijving · Taakinhoud · Stress · Geestelijke overbelasting · Psychische arbeidsbelasting · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · Computerindustrie · Taakautonomie · Informatietechnologie · Automatisering
[Abstract]

8 Indrukken van het IEA2000 congres
article 2000    
Author: Vink, P. · Koningsveld, E.
Keywords: Ergonomics · Ergonomie · Human factors · Sociotechniek · Organisatieontwerp · Leiding geven · Management · Leiderschap · Bewegingsstoornissen · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · Veilig ontwerp
[PDF] [Abstract]

9 ICT: een lust of een last in het werk?: een analyse naar het verband tussen ICT, regelkringen en de kwaliteit van de arbeid
article 2002    
Author: Cox-Woudstra, E. · Clarenbeek, J.
Keywords: Workplace · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Stress · Geestelijke overbelasting · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · Permanente educatie · Leven lang leren
[Abstract]

10 Nieuwe sociotechniek in een ICT-jasje: ontwikkeling van een sociotechnisch software-instrument in het Europese PSIM-project
article 2003    
Author: Bovenkamp, M. van de · Jongkind, R.
Keywords: Veilig en Gezond Werken · Medezeggenschap · Sociotechniek · Organisatieontwerp · Computerprogrammering · Computerprogrammas · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie
[Abstract]

11 ICT: plaag of zegen? : effecten van ICT op HRM en het primaire proces
bookPart 2003    
Author: Dhondt, S.
Keywords: Arbeidsproductiviteit · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Human resources management en development · HRM · HRD · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · Managementmethoden · Communicatiemedia
[Abstract]

12 Passend telewerken
article 2002    
Author: Andriessen, S. · Hazelzet, A.M.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Telewerk · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · Arbeid door gehandicapten · Indienstneming van gehandicapten
[PDF] [Abstract]

13 Informatisering van reïntegratie : wat voeren de uitvoerders uit? : paper voor Symposium 2001 ‘Een tweede eeuw sociale zekerheid: sociale integratie in de 21e eeuw’ Den Haag, 14-15 juni 2001
report 2001    
Author: Besseling, J.J.M.
Keywords: Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Besliskunde · Operations research · Besluitvorming · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · TNO
[Abstract]

14 ICT en arbeidsproductiviteit : naar een meetmethode voor overheidsorganisaties
report 2002    
Author: Dhondt, S. · Kwakkelstein, T. · Bovenkamp, M. van de · Clarenbeek, J. · Cox-Woudstra, E.
Keywords: Arbeidsproductiviteit · Nederland · Case studies · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · Automatisering · Kosten-batenanalyse · Overheidsorganisatie · Metingen · Meetmethoden · TNO · Openbaar bestuur · Overheidsdiensten · Verplichte sociale verzekeringen
[PDF] [Abstract]

15 Literatuurstudie ‘virtualisering van organisaties’
report 2003    
Author: Bovenkamp, J.M. van de · Clarenbeek, J.F. · Dalen, E.J. van · Goudswaard, A. · Groot, M. de · Kwakkelstein, T. · Leede, J. de · Lingen, P. van · Looze, M.P. de · Osinga, D.
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Modellenonderzoek · Literatuuronderzoek · Trend · Methodologie · Organisatie van de arbeid · Organisatiestructuur · Ondernemingsstructuur · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · Sociale betrekkingen · TNO
[PDF] [Abstract]

16 Kennis in ontwikkeling : vier jaar onderzoek naar arbeid
book 2003    
Author: Gründemann, R. · Goudswaard, A. · Dhondt, S. · Smulders, P. · Sloten, G. van
Keywords: Workplace · Veilig en gezond werken · Research · Arbeid · Flexibilisering van de arbeid · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Trend
[PDF] [Abstract]

17 Verandering, prestatie-indicatoren en de inzet van ICT in het domein van de sociale zekerheid : de interferentie van het veranderproces en de inzet van ICT in de praktijk van het CWI
report 2000    
Author: Vos, E. de
Keywords: Workplace · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Maatschappijhervorming · Sociale verandering
[PDF] [Abstract]

18 Knowledge sharing in knowledge communities
bookPart 2003    
Author: Hooff, B. van den · Elving, W. · Meeuwsen, J.M. · Dumoulin, C.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Modellenonderzoek · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · Taakautonomie · Bedrijfscultuur · Sociale voorlichting · Communicatie
[Abstract]

19 Online weer aan het werk : telewerk als werkaanpassing
book 2001    
Author: Hazelzet, A.M. · Andriessen, S. · Gent, M.J. van
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Telewerk · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · Convenanten · Arbeid door gehandicapten · Arbeid door chronisch zieken · Arbeidsongeschiktheid
[PDF] [Abstract]

20 Doelfinanciering Sociale Zaken en Werkgelegenheid : overzicht projecten in hoofdlijnen jaarprogramma 2001 (definitieve versie)
report 2000    
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Planning · TNO · Arbeid · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · Centraal bestuur · Rijksoverheid · Centrale overheid
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 38 found. Next | Sort by date