Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 15 of 15 found. | Sort by date

1 De betekenis van de indirecte haemagglutinatiereactie voor de diagnostiek van toxoplasmosis
book 1962    
Author: Smit, G.L.
Keywords: Health · Toxicologie · Diagnostiek
[PDF]

2 Handleiding diagnose-statistiek sociale werkvoorziening 1972
report 1972    
Author: Dijkstra, A.
Keywords: Workplace · Statistieken · Sociale werkvoorzieninge · Diagnostiek
[PDF]

3 Organisch Psychosyndroom door oplosmiddelen? : een protocol voor de diagnostiek
book 1995    
Author: Laan, G. van der · Dun, R.E.C.S. van · Roos, Y. · Wekkings, T. · Hooisma, J. · Kulig, B. · Emmen, H.H. · Monster, A.C. · Wolff, F.A. de
Keywords: Beroepsziekten · Nederland · Diagnostiek · Gevaarlijke stoffen · Oplosmiddelen · Neuropathieen
[PDF] [Abstract]

4 Second opinion bij onenigheid over arbeidsongeschiktheid : ervaringen in de praktijk
report 1998    
Author: Amstel, R. van · Marcelissen, F.H.G.
Keywords: Workplace · Eigen risico · Diagnostiek · Geneeskundig onderzoek · Arbeidsgeschiktheid · Arbeidsongeschiktheid · Uwv · Arbodiensten
[PDF] [Abstract]

5 Flinke verschuiving, maar geen revolutie : de verwijsfunctie van bedrijfsartsen biedt vooral veel kansen
article 2004    
Author: Kool, R.B. · Steenbeek, R. · Putten, D.J. van · Visser, E.
Keywords: Workplace · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Therapie · Diagnostiek · Arbodiensten · Assurantiebedrijven · Verzekeringsmaatschappijen
[Abstract]

6 Arbeid en stress : het vaststellen van aanpassingsproblemen in werksituaties
book 1969    
Author: Dirken, J.M.
Keywords: Workplace · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Nederland · Stress · Geestelijke overbelasting · Diagnostiek · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Psychologie · Persoonlijkheid
[PDF] [Abstract]

7 RSI: vóórkomen, ontstaan, therapie en preventie
article 2002    
Author: Blatter, B.M. · Bongers, P.M. · Vet, H.C.W. de
Keywords: Workplace · Nederland · Ergonomie · Therapie · Diagnostiek · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Epidemiologie · Preventieve geneeskunde · Profylaxe
[Abstract]

8 Psychische aandoeningen
bookPart 2002    
Author: Blonk, R.W.B. · Klink, J.J.L. van der
Keywords: Workplace · Beroepsziekten · Nederland · Periodiek geneeskundig onderzoek · Screening · Therapie · Diagnostiek · Registratie · Preventie · Epidemiologie · EEG-landen

9 De waarde van de DASS bij verzuimbeleid: sensitiviteit en specificiteit van een psychopathologie-maat
article 2005    
Author: Brenninkmeijer, V. · Blonk, R.W.B. · Nieuwenhuijsen, K. · Beurs, E. de
Keywords: Arbeidsparticipatie · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Ziekteverzuimbegeleiding · Ziekteverzuimbeleid · Geestelijke gezondheid · Geestelijke volksgezondheid · Diagnostiek · Psychiatrie · Geestelijke stoornissen · Nederland
[PDF] [Abstract]

10 Ontwikkeling van referentiegegevens voor verzuimduur naar diagnose
article 2009    
Author: Ybema, J.F. · Schaafsma, T.
Keywords: Workplace · Databanken · Morbiditeit · Ziektestatistieken · Ongevallenstatistieken · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Arbodiensten · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Diagnostiek · Registratie · Nederland
[PDF] [Abstract]

11 Moeilijk objectiveerbare klachten in de praktijk van de bedrijfs- en verzekeringsarts : een empirisch onderzoek
article 2006    
Author: Brenninkmeijer, V. · Lagerveld, S.E. · Blonk, R.W.B.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Gezondheidstoestand · Ziekte en gezondheid · Ziekteverzuimbegeleiding · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Vaststelling arbeidsgeschiktheid · Controlerende artsen · Verzekeringsgeneeskundigen · Diagnostiek · Nederland
[PDF] [Abstract]

12 Standaarden en richtlijnen bij begeleiding en reïntegratie : catalogus ten behoeve van arbodiensten
report 1999    
Author: Berg, S.A. van den · Coffeng, P.P.C.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Richtlijnen · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Diagnostiek · Sociaal-medische begeleiding · Catalogi · Arbodiensten · Arbeidsongeschiktheid
[PDF] [Abstract]

13 De problematiek van moeilijk objectiveerbare klachten in kaart gebracht
report 2003    
Author: Brenninkmeijer, V. · Bossche, S.N.J. van den · Malij, I. · Blonk, R.W.B. · Houtman, I.L.D.
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Enquetes · Diagnostiek · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Literatuuronderzoek · Vaststelling arbeidsgeschiktheid · Pathologie · Psychologie
[PDF] [Abstract]

14 De zwarte lijst: diagnose zegt niets over toekomstige arbeidsgeschiktheid
article 2003    
Author: Slebus, F. · Perenboom, R. · Willems, H.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Nederland · Reintegratie · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Diagnostiek · Vaststelling arbeidsgeschiktheid · Controlerende artsen · Verzekeringsgeneeskundigen · Verzekeringsgeneeskundig onderzoek
[Abstract]

15 Preventie tegen flauwvallen tijdens de behandeling : kan dat?
article 2014    
Author: Houtem, C.M.H.H. van · Vermaire, J.H.
Keywords: Health · Bloed-letsel-injectiefobie · Naaldfobie · Diagnostiek · Applied tension · Graduele exposure in vivo · Healthy for Life · Healthy Living · Behavioural Changes · LS - Life Style · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 15 of 15 found. | Sort by date