Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 67 found. Next | Sort by date

1 The validity of total diet studies for assessing nutrient intake
bookPart 1991    
Author: Ockhuizen, T. · Vaessen, H.A.M.G. · Vos, R.H. de · Dokkum, W. van
Keywords: Nutrition · Medicine · Physiology · Health · Dietetics

2 Wie eet wat, en wanneer? bij duursport, teamsport en (snel)krachtsport
bookPart 1985    
Author: Beek, E.J. van der · Inklaar, H. · Erp-Baart, A.M.J. van · Keizer, H.A.
Keywords: Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer
[Abstract]

3 Krachtvoer: de mythe van pollen, biergist en dorstlessers
bookPart 1985    
Author: Inklaar, H. · Heere, L.P. · Beek, E.J. van der
Keywords: Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer · Doping
[Abstract]

4 Diet, body composition and physical condition of champion rowers during periods of training and out of training
bookPart 1979    
Author: Wijn, J.F. de · Leusink, J. · Post, G.B.
Keywords: Nutrition · Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer

5 Food intake in three groups of cancer patients: a prospective study during cancer treatment
article 1987    
Author: Hulshof, K.F.A.M. · Gooskens, A.C. · Wedel, M. · Bruning, P.F.
Keywords: Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer · Pathology

6 Vetreductie in levensmiddelen ; verslag themadag gehouden ten kantore van TNO-Voeding afdeling IGMB te Wageningen 22 april 1993
report 1993    
Keywords: Agriculture · Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer
[PDF]

7 Voeding en vergrijzing : 'Lang zullen ze leven'
bookPart 1990    
Author: Kok, F.J.
Keywords: Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer
[PDF]

8 Voedselkeuze en levensstijl in relatie tot de gezondheid
bookPart 1990    
Author: Ockhuizen, T.
Keywords: Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer
[PDF]

9 Nieuwe trends bij een flexibele produktie
bookPart 1990    
Author: Kamp, J.W. van der
Keywords: Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer
[PDF]

10 Voedsel in beweging. Symposium 50 jaar voedingsonderzoek TNO, Utrecht, 3-5 oktober 1990
conferenceProceedings 1990    
Author: Dokkum, W. van · Heij, D.G. van der
Keywords: Health · Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF]

11 Assessment of consumer safety by analysis of total diet samples
article 1989    
Author: Vos, R.H. de · Dokkum, W. van
Keywords: Nutrition · Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer

12 Knelpunten in de voeding van zelfstandig wonende ouderen in Nederland
bookPart 1989    
Author: Westenbrink, S. · Löwik, M.R.H. · Hulshof, K.F.A.M.
Keywords: Nutrition · Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer

13 Aandacht voor voeding van Turkse, Marokkaanse en Nederlandse kinderen en hun moeders
article 2000    
Author: Brussaard, T. · Erp-Baart, M-A · Brants, H. · Hulshof, K. · Löwik, M.
Keywords: Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer

14 Validering van een schriftelijke voedingsvragenlijst ten aanzien van de consumptie van nitraat
article 1985    
Author: Brandt, P.A. van den · Willett, W.C.
Keywords: Nutrition · Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer
[PDF] [Abstract]

15 Voedingsonderzoek in de Bijlmer; voeding en voedingstoestand van 8-jarige Surinaamse en Nederlandse schoolkinderen in de Bijlmermeer (VOSUN)
book 1980    
Author: Egger, R.J. · Ee, J.H. van · Renqvist, U.H.
Keywords: Nutrition · Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer
[PDF]

16 Voeding en voedsel : een samenvatting van de Summer Courses in Food Science, gegeven te Cambridge, Sept. 1948 en 1951
book 1952    
Author: Mossel, D.A.A. · Tollenaar, F.D.
Keywords: Nutrition · Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer

17 Fat cell rupture in a comminuted meat batter as a determinative factor of heat stability
article 1979    
Author: Tinbergen, B.J. · Olsman, W.J.
Keywords: Nutrition · Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer
[Abstract]

18 Overvoeding, overgewicht, vroegtijdige sterfte
article 1983    
Author: Hermus, R.J.J.
Keywords: Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer

19 Reform en alternatief: een terechte keuzemogelijkheid?
article 1983    
Author: Bovens, M.
Keywords: Nutrition · Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer

20 Een voedsel- en voedingsbeleid in Nederland; bestrijding van de gevolgen van de welvaart; dl. I
article 1979    
Author: Hautvast, J.G.A.J. · Hermus, R.J.J.
Keywords: Nutrition · Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 67 found. Next | Sort by date