Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 14 of 14 found. | Sort by date

1 Risico's voor discriminatie bij werving en selectie: huidige gang van zaken en trends
report 2018    
Author: Piek, P. · Putnik, K. · Schoone, M. · Wiezer, N.
Keywords: Workplace · Discriminatie · Werving · Selectie
[PDF] [Abstract]

2 Geen voorrangsbehandeling van werkenden : referentiegegevens over de periode 1993-1995
article 1998    
Author: Kremer, A.M. · Bloemhoff, A. · Putten, D.J. van
Keywords: Workplace · Therapie · Personeel · Werknemers · Discriminatie · Gelijke behandeling
[PDF] [Abstract]

3 Kwaliteit door diversiteit : landelijke rapportage diversiteitmonitor Nederlandse politie
book 2004    
Author: Brummelen, Y. van · Jong, J. de · Vries, S. de · Nuyens, M.
Keywords: Ergonomics Workplace · Arbeidsproductiviteit · Police · Vrouwen · Homoseksuelen · Lesbiennes · Discriminatie · Gelijke behandeling · Migranten · Bedrijfscultuur
[Abstract]

4 Pilotstudie naar kosten en baten van oplosssingen in werksituaties met Design4All en Disability Management
book 2003    
Author: Koningsveld, E.A.P. · Bronkhorst, R.E. · Schoenmaker, N.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsproductiviteit · Nederland · Ergonomie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Case studies · Kosten-batenanalyse · Discriminatie · Gelijke behandeling
[PDF] [Abstract]

5 Diversiteit : investeren en rendement : een hulpmiddel om te komen tot een verantwoorde afweging van investeringen bij diversiteitsbeleid
report 2007    
Author: Vries, S. de · Dekker, G.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Interviews · Personeelsopbouw · Personeelsstructuur · Discriminatie · Gelijke behandeling · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Investeringen · Kosten-batenanalyse · Beleidsanalyse · Organisatieonderzoek
[PDF] [Abstract]

6 Geen grapjes! : arbo en omgangsvormen binnen de organisatie
article 2005    
Author: Vries, S. de
Keywords: Agressie · Afwijkend gedrag · Mobbing · Pesten · Organisatiebeleid · Ondernemingsbeleid · Discriminatie · Gelijke behandeling · Seksuele intimidatie · Arbeidsomstandigheden
[PDF] [Abstract]

7 Arbeidsrisico's, gezondheidsklachten en ziekteverzuim in branches : secundaire analyses op POLS 1997, 1998 en 1999
book 2001    
Author: Houtman, I.L.D. · Vroome, E.M.M. de
Keywords: Werkdruk · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Discriminatie · Gelijke behandeling · Arbeidsvoldoening · Arbeidssatisfactie · Nationale statistieken · Medezeggenschap · Bedrijfsdemocratie · Preventie · Temperatuur · Vochtigheid · Klimaat · Nederland
[PDF] [Abstract]

8 Technisch rapport bij: Arbeidsrisico's, gezondheidsklachten en ziekteverzuim in branches : secundaire analyses op POLS 1997, 1998 en 1999
report 2001    
Author: Houtman, I.L.D. · Vroome, E.M.M. de
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en gezondheid · Invloed van gecombineerde blootstelling · Lichamelijke faktoren · Arbeid · Psychische factoren · Arbeid · Morbiditeit · Ziektestatistieken · Ongevallenstatistieken · Sociale klassen · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Discriminatie · Gelijke behandeling · Statistieken · Nederland
[PDF] [Abstract]

9 HR-scan Diversiteit : diversiteit in beeld : handleiding
report 2007    
Author: Vries, S. de · Wolk, J. van der
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Taakomschrijving · Functieomschrijving · Taakinhoud · Personeelsopbouw · Personeelsstructuur · Discriminatie · Gelijke behandeling · Human resources management en development · HRM · HRD · Aanstelling · Personeelsselectie · Personeelsvoorziening · Arbeidsvoorwaarden · Beleidsanalyse · Organisatieonderzoek
[PDF] [Abstract]

10 Wegwijzer discriminatie op het werk
report 2016    
Author: Anonymous
Keywords: Workplace · Gezondheid · Discriminatie · Arbeidsomstandigheden · Werknemers · Organisaties · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

11 Factsheet pesten, intimidatie en discriminatie op het werk
report 2016    
Author: Anonymous
Keywords: Workplace · Gezondheid · Pesten · Intimidatie · Discriminatie · Gedrag · Arbeidsomstandigheden · Werknemers · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

12 Collective outcomes and justice considerations in evaluating equalization of a special-education budget
article 2002    
Author: Ybema, J.F. · Hagedoorn, M. · Buunk, B.P.
Keywords: Workplace · Nederland · Buitengewoon onderwijs · Speciaal onderwijs · Basisonderwijs · Lager onderwijs · Onderwijsbeleid · Discriminatie · Gelijke behandeling · Streekontwikkeling · Regionale planning · Overheidssteun · Subsidies · Basisonderwijs · Speciaal onderwijs
[Abstract]

13 Gewenst beleid tegen ongewenst gedrag : voorbeelden van goed beleid tegen ongewenste omgangsvormen op het werk
report 2002    
Author: Vries, S. de · Niekerk, M. van · Dalen, E.J. van · Nuyens, M.
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Nederland · Financiele instellingen · Vervoer over de weg · Agressie · Afwijkend gedrag · Spoorwegen · Vervoer per spoor · Case studies · Seksuele intimidatie · Discriminatie · Gelijke behandeling · Beleidsanalyse · Organisatieonderzoek · Telecommunicatie · Verplichte sociale verzekeringen
[PDF] [Abstract]

14 Gender mainstreaming in surveys
report 2007    
Author: Nicot, .M. · Houtman, I.L.D.
Keywords: Workplace · EEG · EGKS · Euratom · Europese gemeenschappen · Discriminatie · Gelijke behandeling · Equal pay · Gelijke beloning · Arbeidsmarktpolitiek · Arbeidsvoorziening · Bevordering van arbeid door vrouwen · Herverdeling betaalde en onbetaalde arbeid · Emancipatiebeleid · Werk-thuis conflict · EEG-landen
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 14 of 14 found. | Sort by date