Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 452 found. Next | Sort by date

1 Naar een wetenschappelijke onderbouwing van sociale innovatie
article 2010    
Author: Oeij, P. · Kraan, K. · Vaas, F.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Employability · Ziekteverzuim
[PDF] [Abstract]

2 Korter werken of investeren in de levensloop
article 2009    
Author: Huiskamp, R. · Ooms, D. · Jong, T. de
Keywords: Workplace · Werknemers · Levensloop · Employability
[PDF] [Abstract]

3 Keuzegedrag en arbeidsvoorwaarden: investeren in employability
article 2010    
Author: Huiskamp, R. · Ooms, D. · Jong, T. de
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Werkgevers · Werknemers · Employability
[PDF] [Abstract]

4 Employabilitybeleid in Nederlandse organisaties
article 2000    
Author: Vries, S. de · Gründemann, R. · Vuuren, T. van · Willemsen, M.
Keywords: Employability · Nederland · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid
[PDF] [Abstract]

5 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten
report 2006    
Author: Smit, A. · Brouwer, P.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Employability · Gehandicapten · Arbeidsproces · Jongeren
[PDF] [Abstract]

6 De ervaren generatie in beeld gebracht
report 2008    
Author: Cremer, R. · Vos, F.S.M.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Employability · Oudere werknemers · Personeelsbeleid · Arbeidspotentieel
[PDF] [Abstract]

7 Hoe mensen werken : Een praktijkboek voor leidinggevenden
book 2007    
Author: Bakker, A.H.M. · Eurelings-Bontekoe, E.H.M. · Gaillard, A.W.K.
Keywords: working conditions · social psychology · employability · work satisfaction
[Abstract]

8 Babylonische spraakverwarring rondom arbeidspools : naar een indeling op basis van de doelstellingen
article 1999    
Author: Hendrikse, A. · Feyter, M. de · Miedema, E.
Keywords: Employability · Nederland · Arbeidspools · Uitbesteding · Flexibele arbeidsrelaties
[PDF] [Abstract]

9 Employability in de sector Rundveeverbetering : evaluatie van het sectorbeleid
report 2003    
Author: Groot, M.C. de · Oeij, P.R.A.
Keywords: Workplace · Employability · Veeteelt · Arbeidsmarkt · Werkgelegenheid · Carriere · Loopbaan · Promotie · Fokken · Dieren
[PDF] [Abstract]

10 Health and employability of older workers
article 2005    
Author: Nauta, A.
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Employability · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Nederland · Oudere arbeidskrachten
[PDF]

11 Arbeid en gezondheid : inzetbaarheid baart zorgen
article 2005    
Author: Dalen, E.J. van · Gründemann, R.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Employability · Human resources management en development · HRM · HRD
[PDF] [Abstract]

12 Shift Your Work: naar duurzame inzetbaarheid door nieuwe roosters
lecture 2018    
Author: Ven, H.A. van de
Keywords: Employability · Ageing · Shift · Workers · Roosters · Ploegendiensten · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

13 Shift Your Work : Towards sustainable employability by implementing new shift systems
dissertation 2017    
Author: Ven, H.A. van de
Keywords: Workplace · Employability · Ageing · Shift · Workers · Roosters · Ploegendiensten · 2015 Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

14 Een nieuwe kijk op het werk en de loopbaan van jonge werknemers [A new perspective on the work and career of young employees]
article 2015    
Author: Akkermans, J. · Brenninkmeijer, V. · Blonk, R.W.B.
Keywords: Young workers · Career competencies · Employability · Well-being · Job design · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

15 Sustaining the employability of the low skilled worker: Development, mobility and work redesign
dissertation 2016    
Author: Sanders, J.M.A.S.
Keywords: Workplace · Employees · Employability · Education · Low Skilled · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

16 Workplace innovation as an important driver of social innovation
bookPart 2018    
Author: Oeij, P.R.A. · Dhondt, S. · Pot, F. · Totterdill, P.
Keywords: Workplace · Workplace · Innovation · Drivers · Employability · Employment · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

17 Vitaal vakmanschap: totaalrapport
report 2017    
Author: Emmerik, M.L. van · Huijs, J.J.J.M. · Ven H.A. van de · Boersma, M.K. · Sanders, J.M.A.F. · Eerenbeemt, J. van den
Keywords: Workplace · Werknemers · Arbeidsmarkt · Inzetbaarheid · Vaardigheden · Employability · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

18 Career Success: Employability and the Quality of Work Experiences
bookPart 2020    
Author: Vianen, A.E.M. van · Pater, I.E. de · Preenen, P.T.Y.
Keywords: Career success · Employability · Job challenge · Skill development · Adaptability · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

19 Arbeidsmarkt, scholing en aansluitingsproblematiek : algemene trends en consequenties voor oudere werknemers
report 2003    
Author: Oeij, P.R.A. · Korver, T. · Gründemann, R.W.M.
Keywords: Workplace · Employability · Oudere arbeidskrachten · Arbeidsmarkt · Werkgelegenheid · Arbeidsparticipatie · Verhouding arbeidsmarkt onderwijs · Trend
[PDF] [Abstract]

20 Technologische ontwikkeling en de arbeidsparticipatie van oudere werknemers
book 1998    
Author: Mossink, J.C.M. · Gründemann, R.W.M. · Vaas, S.
Keywords: Workplace · Employability · Oudere werknemers · Invloed van techniek op arbeid · Arbeidsparticipatie · Competenties · Vakkennis
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 452 found. Next | Sort by date