Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 115 found. Next | Sort by date

1 De uitvoering van de Wet REA door de uitvoeringsinstellingen
book 2000    
Author: Vinke, H. · Besseling, J.J.M. · Gent, M.J. van
Keywords: Nederland · Enquetes
[Abstract]

2 Hoe werknemers onderhandelen : taakautonomie en self-efficacy bij integratief onderhandelen en onderhandelingsuitkomsten in arbeidsrelaties
book 2005    
Author: Oeij, P.R.A.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Enquetes · Telecommunicatie
[Abstract]

3 Employment status and working conditions
book 2002    
Author: Goudswaard, A. · Andries, F.
Keywords: Workplace · Enquetes · EEG-landen
[PDF] [Abstract]

4 Vragenlijst Bewegingsapparaat ontwikkeld voor snelle opsporing van klachten bewegingsapparaat en gerelateerde werkomstandigheden
article 2001    
Author: Hildebrandt, V.H.
Keywords: Workplace · Enquetes · Bewegingsstoornissen · Arbodiensten
[Abstract]

5 Vragenlijsten over het functioneren van personen met aandoeningen van het bewegingsapparaat in ADL- en arbeidssituaties : Een inventariserend literatuuronderzoek
report 1993    
Author: Konijn, G. · Hildebrandt, V.H.
Keywords: Workplace · Bewegingsstoornissen · Enquetes
[PDF] [Abstract]

6 Resultaten enquête verzuimbeleid in de zorgsector : een onderzoek door NIA TNO in opdracht van de Werkgroep Ziekteverzuimbeleid van de zorgsector via het NZf-peilstation
report 1997    
Author: Andriessen, S. · Vuuren, T. van
Keywords: Workplace · Ziekteverzuimbeleid · Sociaal-medische voorzieningen · Enquetes
[PDF] [Abstract]

7 Werkgeversmonitor Arbeid 2008 en 2010 : resultaten haalbaarheidsstudie
report 2007    
Author: Oeij, P.R.A. · Kraan, K.O. · Sanders, J.M.A.F.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Werkgevers · Meetmethoden · Enquetes
[PDF] [Abstract]

8 Vragenlijst productiviteit en vergrijzing bij kenniswerkers
report 2008    
Author: Kooij-de Bode, J.M. · Oeij, P.R.A.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Leeftijdsopbouw · Vergrijzing · Enquetes · Steekproeven
[PDF] [Abstract]

9 Lichamelijke belasting en arbeid : vragenlijst bewegingsapparaat : de validiteit van gerapporteerde romphouding en rugklachten bij vergelijking van beroepsgroepen
report 1991    
Author: Hildebrandt, V.H. · Douwes, M.
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Rugklachten · Hernia · Arbodoc · Enquetes · Arbeidsbelasting · TNO
[PDF] [Abstract]

10 Arbokennismanagement in branches : een 'fototoestel' met handleiding voor werkgevers- en werknemers organisaties, overheid en hun adviseurs
report 2000    
Author: Nossent, S.M. · Meeuwsen, J.M. · Kwantes, J.H. · Voskuilen, N. · Have, K. ten · Wijngaarden, C. van
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Nederland · Enquetes · Checklists · Bedrijfstakken
[PDF] [Abstract]

11 Vragenlijsten naar fysieke activiteiten in de vrije tijd : Een overzicht
report 1994    
Author: Terwee, C. · Hildebrandt, V.H.
Keywords: Workplace · Vrije tijd · Recreatie · vrijetijdsbesteding · Fysieke arbeidsbelasting · Sport · Nederland · Enquetes
[PDF] [Abstract]

12 De VAO-vragenlijst: verzuim audit onderwijs
report 1998    
Keywords: Workplace · Onderwijs · Nederland · Enquetes · Onderwijs · Opvoeding · Arbobeleid bedrijven · Organisatiebeleid · Ondernemingsbeleid
[PDF] [Abstract]

13 Ik zou er dolgraag een WAO'er bij willen: honderdvijftig voorbeelden van succesvolle reïntegratie na een periode van volledige arbeidsongeschiktheid
book 1998    
Author: Groen-van der Munnik, T. · Feyter, M. de · Reijenga, F.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsongeschikten · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Enquetes · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid
[Abstract]

14 De DASS: een vragenlijst voor het meten van depressie, angst en stress
article 2001    
Author: Beurs, E. de · Dyck, R. van · Marquenie, L.A. · Lange, A. · Blonk, R.W.B.
Keywords: Workplace · Psychoneurosen · Enquetes · Stress · Geestelijke overbelasting · Metingen · Meetmethoden
[Abstract]

15 Validering van een vragenlijstmethode voor het identificeren van personen met handeczeem in epidemiologisch onderzoek
report 1990    
Author: Smit, H.A. · Coenraads, P.J. · Lavrijsen, S.
Keywords: Workplace · Research · Epidemiologie · Eczemen · Handen · Armen · Verpleegkundigen · Enquetes
[PDF] [Abstract]

16 Registratie arbeidsongevallen niet alleen domein veiligheidskundige: te veel regels werkt averechts
article 1994    
Author: Berg, T. van den · Klein Hesselink, J.
Keywords: Workplace · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Nederland · Enquetes · Ongevallenpreventie · Registratie
[PDF] [Abstract]

17 Monitoring stress en lichamelijke belasting : constructie en eerste test van een
report 1993    
Author: Houtman, I.L.D. · Hildebrandt, V.H. · Dhondt, S.
Keywords: Workplace · Fysieke arbeidsbelasting · Psychische arbeidsbelasting · Stress · Geestelijke overbelasting · Nederland · Enquetes
[PDF] [Abstract]

18 De structuur van de vragenlijst voor periodiek bedrijfsgezondheidkundig onderzoek (PBGO)
article 1991    
Author: Vrijhof, B.J. · Broersen, J.P.J.
Keywords: Workplace · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Enquetes · Periodiek geneeskundig onderzoek · Screening
[PDF] [Abstract]

19 Arbodienstenpanel : rapportage vijfde peiling : ervaringen met o.a. de Wet verbetering poortwachter
report 2004    
Author: Amstel, R. van · Putten, D. van
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Arbodiensten · Sociaal-medische begeleiding · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Bedrijfsgezondheidszorg · Ziekteverzuimbegeleiding · Gevaarlijke arbeidsomstandigheden · Preventie · Enquetes · Steekproeven · Opinieonderzoeken · Nederland · Enquetes · Vragenlijsten
[PDF] [Abstract]

20 Voor en na de privatisering van de Ziektewet : werknemers over veranderingen in de arbo- en verzuimwetgeving
report 1998    
Author: Vuuren, C.V. van · Verboon, F. · Buijs, P.C.
Keywords: Workplace · Werknemers · Ziektewet · ZW · Privatisering · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Ziekteverzuimbeleid · Arbeidsomstandighedenwet · Arbowet · Enquetes · Steekproeven · Opinieonderzoeken · Nederland · Enquetes · Vragenlijsten
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 115 found. Next | Sort by date