Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 8 of 8 found. | Sort by date

1 Spina bifida and parental occupation : results from three malformation monitoring programs in Europe
article 2000    
Author: Blatter, B.M. · Bermejo, E. · Roeleveld, N. · Martínez-Frías, M.L. · Siffel, C.
Keywords: Workplace · Etiologie · Ziekteoorzaken · Landbouw · Zwangerschap · Beroepsrisico's
[Abstract]

2 RSI-maatregelen: preventie, behandeling en reïntegratie : programmeringstudie in opdracht van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
book 2004    
Author: Blatter, B.M. · Bongers, P.M. · Dieën, J.H. van · Kempen, P.M. van · Kraker, H. de · Miedema, H. · Reijneveld, C.N. · Vet, H.C.W. de
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · RSI · Chronische klachten · Preventie · Etiologie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Beroepsrehabilitatie
[PDF] [Abstract]

3 Variatie in ziektegedrag hangt samen met diepliggende culturele verschillen : veel langdurig verzuim in Nederland
article 1990    
Author: Prins, R.
Keywords: Workplace · Etiologie · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Ziekteverzekering · Ziektewet · ZW · Morbiditeit · Ziektestatistieken · Ongevallenstatistieken · Nederland · Belgie · West-Duitsland brd
[PDF] [Abstract]

4 The Dutch Musculoskeletal Questionnaire (DMQ)
bookPart 2004    
Author: Hildebrandt, V.H.
Keywords: Health Workplace · Etiologie · Veilig en Gezond Werken · Lifestyle · Rugklachten · Hernia · Fysieke arbeidsbelasting · Ergonomie · Psychische arbeidsbelasting · Gevaarlijke arbeidsomstandigheden
[Abstract]

5 Werk, uitval en reïntegratie bij patiënten met ME/CVS
article 2005    
Author: Blatter, B.M. · Berg, R. van den · Putten, D.J. van
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Etiologie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbeid door chronisch zieken · Invloed vermoeidheid op arbeid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Alternatieve geneeskunde · Vermoeidheid · Therapie
[PDF] [Abstract]

6 Oorzaken van ziekteverzuim bij vrouwen: werk, persoon, gezondheid of thuissituatie?
article 2004    
Author: Jettinghoff, K. · Vroome, E. de · Smulders, P.G.W. · Bossche, S. van den
Keywords: Workplace · Etiologie · Veilig en gezond werken · Vrouwenarbeid · Gezondheidstoestand · Ziekte en gezondheid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Persoonlijkheid · Huishoudelijke arbeid · Bedrijfstakken · Statistisch onderzoek · Nederland · Statistieken
[PDF] [Abstract]

7 Bedrijfs- en verzekeringsartsen over ME/CVS : visie en praktijk
article 2005    
Author: Blatter, B.M. · Berg, R. van den · Putten, D.J. van
Keywords: Workplace · Etiologie · Veilig en Gezond Werken · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Nederland · Therapie · Chronisch zieken · Arbeid door chronisch zieken · Sociaal-medische begeleiding · Controlerende artsen · Verzekeringsgeneeskundigen · Vermoeidheid
[PDF] [Abstract]

8 Dutch musculoskeletal questionnaire: description and basic qualities
article 2001    
Author: Hildebrandt, V.H. · Bongers, P.M. · Dijk, F.J. van · Kempers, H.C.G. · Dul, J.
Keywords: Workplace · Etiologie · Rugklachten · Hernia · Interviews · Fysieke arbeidsbelasting · Ergonomie · Gevaarlijke arbeidsomstandigheden · Musculoskeletal symptoms · Musculoskeletal workload · Questionnaire · Validity · Dynamic loads · Musculoskeletal system · Occupational risks · Personnel · Professional aspects · Musculoskeletal workloads · Ergonomics · Adult · Back · Body posture · Controlled study · Data base · Dynamics · Environmental factor · Force · Major clinical study · Musculoskeletal disease · Neck · Occupational exposure · Occupational hazard · Occupational health service · Psychosocial environment · Shoulder · Sitting · Standing · Symptom · United Kingdom · Validation process · Vibration · Walking · Worker · Age Factors · Confidence Intervals · Educational Status · Female · Humans · Lifting · Logistic Models · Male · Middle Aged · Musculoskeletal Diseases · Musculoskeletal Physiology · Neck · Occupational Diseases · Occupational Medicine · Odds Ratio · Posture · Questionnaires · Reproducibility of Results · Shoulder · Weight-Bearing · Workload · Workplace
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 8 of 8 found. | Sort by date