Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 21 found. Next | Sort by date

1 Ketenstudies ammoniak, chloor en LPG : gedeelde risico's : externe veiligheid productieketens
report 2004    
Keywords: Workplace · EEG · EGKS · Euratom · Europese gemeenschappen · LPG · Vervoer · Gevaarlijke stoffen · Overheidsbeleid · Overheidsingrijpen · Openbare veiligheid · Ammoniak · Chloor
[PDF] [Abstract]

2 Arbocheck moet kloof overbruggen tussen EU en klein bedrijf : RI&E in Europees perspectief
article 1996    
Author: Zwetsloot, G.
Keywords: Workplace · Nederland · EEG · EGKS · Euratom · Europese gemeenschappen · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Mircheck · Kleinbedrijf · Arbobeleid bedrijven · EEG-landen
[PDF] [Abstract]

3 Nieuws van de International Ergonomics Association (IEA) en de Federation of European Ergonomics Societies (FEES)
article 2003    
Author: Dul, J. · Koningsveld, E.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Ergonomie · EEG · EGKS · Euratom · Europese gemeenschappen · Internationale organisaties · Internationale samenwerking
[PDF] [Abstract]

4 Design for sustainable development : environmental management and safety and health
book 1998    
Author: Zwetsloot, G. · Bos, J.
Keywords: Workplace · Milieubeleid · Bedrijfsmilieuzorg · Bedrijfsgezondheidszorg · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · EEG · EGKS · Euratom · Europese gemeenschappen · Welzijn · Ondernemingen · Bedrijven · EEG-landen
[PDF] [Abstract]

5 Nieuwe grenzen aan arbeidsomstandigheden: Europese richtlijnen en hun invloed op de Nederlandse situatie
book 1995    
Author: Kwantes, J.H. · Riele, W.C.M. te · Hoogendijk, L.
Keywords: Workplace · Arbeidswetgeving · Arbowet · Arbeidsomstandighedenwet · EEG · EGKS · Euratom · Europese gemeenschappen · Mircheck · Arbeidsrecht · Sociaal recht · Economisch recht · EEG-landen
[PDF] [Abstract]

6 Europese lessen : aanpak ziekteverzuim is wettelijke maatregel voorbij
article 1999    
Author: Gründemann, R.W.M. · Vuuren, T. van
Keywords: Arbeidsongeschiktheid · Privatisering · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Ziekteverzuimbeleid · Personeelsraden · Ondernemingsraden · Arbocommissie · VGW-commissie · Europese gemeenschappen · EEG · EGKS · Eutatom · EEG-landen
[PDF] [Abstract]

7 Wijziging Europese richtlijnen gevaarlijke stoffen: nieuwe voorschriften etiket en VIB
article 2003    
Author: Visser, R.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Nederland · EEG · EGKS · Euratom · Europese gemeenschappen · Etikettering · Gevaarlijke stoffen · Chemische stoffen · Chemische producten · EEG-landen
[Abstract]

8 ACRONYM doet voorstellen voor richtlijnen veiligheidsmanagement : Seveso-richtlijn aan vervanging toe
article 1995    
Author: Steen, J. van · Kok, E. · Kolk, W.
Keywords: Workplace · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Nederland · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · EEG · EGKS · Euratom · Europese gemeenschappen · Harmonisatie · Unificatie van de wetgeving
[PDF] [Abstract]

9 Mental disorders as a major challenge in prevention of work disability: experiences in Finland, Germany, the Netherlands and Sweden
book 2005    
Author: Jarvisalo, J. · Anderson, B. · Boedeker, W. · Houtman, I.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Veilig en gezond werken · Preventie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Psychisch gestoorden · Psychiatrische patienten · Stress · Geestelijke overbelasting · Arbeidsongeschiktheidsverzekering · Europese gemeenschappen · EEG · EGKS · Eutatom · Psychische arbeidsbelasting · Ziekteverzuimbegeleiding
[Abstract]

10 Work-related musculoskeletal disorders : back to work report
report 2007    
Author: Pinder, A. · Yeomans, L. · Heuvel, S. van den · Blatter, B. · Verjans, M. · Muylaert, K. · Broeck, V.de · Buffet, M.A. · Nevala, N.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Veilig en Gezond Werken · Rugklachten · Hernia · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · EEG · EGKS · Euratom · Europese gemeenschappen · Therapie · Attitude · Gedrag · Bewegingsstoornissen · Handen · Armen · Spieraandoeningen
[PDF] [Abstract]

11 Expert forecast on emerging psychosocial risks related to occupational safety and health
report 2007    
Author: Milczarek, M. · Brun, E. · Houtman, I. · Goudswaard, A. · Evers, M. · Bovenkamp, M. van de · Roskams, N. · Op de Beeck, R. · Pahkin, K. · Berthet, M. · Morvan, E. · Kuhn, K. · Kaluza, K. · Hupke, M. · Hauke, A. · Reinert, D. · Widerszal-Bazyl, M. · Perez, J. · Oncins de Frutos, M.
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Werkdruk · Flexibele arbeidstijden · Variabele arbeidstijden · Glijdende arbeidstijden · Agressie · Afwijkend gedrag · EEG · EGKS · Euratom · Europese gemeenschappen · Psychische arbeidsbelasting · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Oudere arbeidskrachten · Flexibele arbeidsrelaties · EEG-landen
[PDF] [Abstract]

12 Value of partnership for workplace health promotion : guideline for partnership building
report 2007    
Author: Hämäläinen, R.M. · Dijkman, A. · Guobjörg Asgeirsdóttir, A. · Broek, K. van den · Haratau, T. · Kuhn, K. · Masanotti, G. · Pyzalski, J. · Scheppingen, A. van · Solé, M.D. · Ylikoski, M.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · EEG · EGKS · Euratom · Europese gemeenschappen · Samenwerking · Brainstormen · Sociale betrekkingen · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO
[PDF] [Abstract]

13 Arbo ondergesneeuwd bij zelfregulering door bedrijfsleven: FNV-voorzitter Johan Stekelenburg
article 1995    
Author: Bennink, T. · Blijswijk, M. van
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Harmonisatie · Unificatie van de wetgeving · Europese gemeenschappen · EEG · EGKS · Eutatom · Deregulering · Privatisering · Ziektewet · ZW · Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering · WAO · WAO-gat · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Nederland
[PDF] [Abstract]

14 GOSH! : an open and distance learning programme which helps in Gearing up to the Occupational Safety and Health Systems of the European Union
book 1999    
Author: Robertson, S.A. · Piek, W.S.M. · Kwantes, J.H. · Meeuwsen, J.M. · Man. M. de
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Internet · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · EEG · EGKS · Euratom · Europese gemeenschappen · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Arbobeleid bedrijven · Internationale economische samenwerking · EEG-landen · Oost-Europa
[PDF] [Abstract]

15 The soft law of the covenant: Making governance instrumental
article 2005    
Author: Korver, T. · Oeij, P.R.A.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · EEG · EGKS · Euratom · Europese gemeenschappen · Samenwerking · Brainstormen · Convenanten · Arbeidsmarkt · Werkgelegenheid · Bestuur · CAOs · Collectieve arbeidsovereenkomsten · Arbeidsverhoudingen · Industrial relations · Arbeidsbestel
[Abstract]

16 Considerations about noise aspects in the EEC draft directive physical agents
report 1992    
Author: Passchier-Vermeer, W.
Keywords: Workplace · Geluid · Wetgeving · Rechtswetenschap · Europese gemeenschappen · EEG · EGKS · Euratom · Doofheid · Beroepsdoofheid · Lawaaidoofheid · Gehoorbescherming · Periodiek geneeskundig onderzoek · Screening · Audiometrie · Audiometrische meetwaarden · EEG-landen · Nederland
[PDF] [Abstract]

17 Veilig werken in een explosieve atmosfeer
book 2008    
Author: Visser, R. · Versloot, N.H.A. · Maaijer, M. de
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Nederland · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · EEG · EGKS · Euratom · Europese gemeenschappen · Arbobesluit · Explosiegevaarlijke atmosfeer · Explosies · Gassen · Gasexplosies · Stofexplosies · Veilige afstanden tot gevarenbronnen · Ontstekingsbronnen · Explosieveilige apparatuur
[Abstract]

18 Mental disorders as a major challenge in prevention of work disability: experiences in Finland, Germany, the Netherlands and Sweden
book 2005    
Author: Jarvisalo, J. · Andersson, B. · Boedeker, W. · Houtman, I.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Geestelijke gezondheid · Geestelijke volksgezondheid · Psychische arbeidsbelasting · Stress · Geestelijke overbelasting · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Preventie · Ziekteverzuimbegeleiding · Arbeidsongeschiktheidsverzekering · Europese gemeenschappen · EEG · EGKS · Eutatom
[PDF] [Abstract]

19 HRM in de toekomst
book 2003    
Author: Gründemann, R. · Dalen, E.J. van · Vries, S. de
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · EEG · EGKS · Euratom · Europese gemeenschappen · Human resources management en development · HRM · HRD · Tijd · Tijdrekening · Beroepsbevolking · Organisatie van de arbeid · Maatschappijhervorming · Sociale verandering · Automatisering · Arbeidsrelatie
[PDF] [Abstract]

20 Gender mainstreaming in surveys
report 2007    
Author: Nicot, .M. · Houtman, I.L.D.
Keywords: Workplace · EEG · EGKS · Euratom · Europese gemeenschappen · Discriminatie · Gelijke behandeling · Equal pay · Gelijke beloning · Arbeidsmarktpolitiek · Arbeidsvoorziening · Bevordering van arbeid door vrouwen · Herverdeling betaalde en onbetaalde arbeid · Emancipatiebeleid · Werk-thuis conflict · EEG-landen
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 21 found. Next | Sort by date