Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 5 of 5 found. | Sort by date

1 Benut ruimte in CAO voor meer maatwerk : er is beter overleg nodig over beloning en prestaties
article 2005    
Author: Kwakkelstein, T. · Huiskamp, R.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Flexibele beloning · Arbeidsprestatie · Functievervulling · Personeelsbeoordeling · Performance management
[PDF] [Abstract]

2 Wat levert het op? : beloning op maat als blijk van waardering
bookPart 2003    
Author: Leede, J. de
Keywords: Arbeidsproductiviteit · Case studies · Honoraria · Salarissen · Lonen · Flexibele beloning · Arbeidsvoorwaarden · Trend
[Abstract]

3 Het derde contract : een nieuwe stap in de flexibilisering van arbeidsrelaties?
article 2002    
Author: Leede, J. de · Huiskamp, R. · Looise, J.K.
Keywords: Workplace · Flexibele arbeidstijden · Variabele arbeidstijden · Glijdende arbeidstijden · Flexibilisering van de arbeid · Flexibele arbeidsrelaties · Individualisering · Flexibele beloning
[PDF] [Abstract]

4 Arbeid en zorg, inzetbaarheid en beloning : het werknemersperspectief
report 1999    
Author: Verboon, F.C. · Feyter, M.G. de · Smulders, P.G.W.
Keywords: Workplace · Nederland · Flexibele arbeidstijden · Variabele arbeidstijden · Glijdende arbeidstijden · Enquetes · Zorg voor kinderen · Zorgverlof · Verzorgingsverlof · Calamiteitenverlof · Flexibele beloning · Part-time arbeid · Deeltijdarbeid · Flexibele arbeidsrelaties · Arbeidsvoorwaarden en arbeidsinhoud
[PDF] [Abstract]

5 Good practice guide to internal flexibility policies in companies
report 2009    
Author: Goudswaard, A. · Oeij, P. · Brugman, T.
Keywords: Workplace · Employability · Flexibele arbeidstijden · Variabele arbeidstijden · Glijdende arbeidstijden · Flexibilisering van de arbeid · Flexibele arbeidsrelaties · Flexibele beloning · Organisatie van de arbeid · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Eeg-landen
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 5 of 5 found. | Sort by date