Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 11 of 11 found. | Sort by date

1 Werkdruk in het Rijksmuseum : rapportage van de onderzoeksuitkomsten
report 2002    
Author: Heuvel, F.M.M. van den · Oeij, P.R.A. · Houtman, I.L.D. · Berg, R. van den
Keywords: Workplace · Werkdruk · Musea · Rijksdiensten · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Functieanalyse · Functieclassificatie · Functiewaardering · Reorganisatie · Nederland
[PDF] [Abstract]

2 De invloed van functietype op het verband tussen leeftijd en inzetbaarheid
article 2005    
Author: Nauta, A. · Vroome, E. de · Cox, E. · Korver, T. · Kraan, K.
Keywords: Veilig en Gezond Werken · Employability · Vergrijzing · Leeftijd · Leeftijdopbouw · Arbeidspsychologie · Bedrijfspsychologie · Functieanalyse · Functieclassificatie · Functiewaardering · Oudere arbeidskrachten
[PDF] [Abstract]

3 De WEBA-methode : dl 4 Werksoorten
book 1995    
Author: Middendorp, J. · Keijsers, G.. · Vethman, A.
Keywords: Workplace · Nederland · Taakomschrijving · Functieomschrijving · Taakinhoud · Functieanalyse · Functieclassificatie · Functiewaardering · Organisatie van de arbeid · Arbeidskunde · Arbeidsanalyse · Welzijn
[Abstract]

4 Trendstudies kwalificaties en beroepen confectie-industrie
report 1994    
Author: Dhondt, S. · Peeters, M.H.H.
Keywords: Workplace · Nederland · Teamwork · Arbeid in groepsverband · Functieanalyse · Functieclassificatie · Functiewaardering · Confectieindustrie · Economische ontwikkeling · Aanstellingsvoorwaarden · Bedrijfsopleidingen · West-Europa · Kledingindustrie
[PDF] [Abstract]

5 Welke joystick werkt het beste? : waarom een onderzoek naar joysticks?
article 2004    
Author: Huysmans, M. · Looze, M.P. de · Krause, F.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Ergonomie · Spoorwegen · Vervoer per spoor · Functieanalyse · Functieclassificatie · Functiewaardering · Elektrische besturing · Gereedschapswerktuigen · Gereedschappen · Machines · Spoorwegmachinisten · Spoorwegverkeer · Railverkeer · Bewegingsstoornissen
[Abstract]

6 Functieverbetering en integraal ontwerpen : Richtlijnen voor de integratie van het aspect welzijn bij de arbeid in ontwerpprojecten
book 1991    
Author: Pot, F.D. · Peeters, M.H.H. · Amelsvoort, P. van · Middendorp, J.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Nederland · Invloed van techniek op arbeid · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Functieanalyse · Functieclassificatie · Functiewaardering · Organisatie van de arbeid · Organisatiestructuur · Ondernemingsstructuur · Reorganisatie
[PDF] [Abstract]

7 Groepswerk in de confectie : beschrijving en analyse van vier bedrijven met een integraal aangepaste produktie- en arbeidsorganisatie
book 1992    
Author: Peters, M.
Keywords: Workplace · Vrouwenarbeid · Nederland · Confectieindustrie · Organisatie van de arbeid · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Organisatiestructuur ondernemingsstructuur · Reorganisatie · Produktiemethoden · Functieanalyse · Functieclassificatie · Functiewaardering · Kledingindustrie · Bont
[PDF] [Abstract]

8 Vooronderzoek ziekteverzuim in de sectoren verpleeghuizen en bejaardenoorden : eindrapport
book 1992    
Author: Verboon, F.C. · Kleijn, E. de · Puite, B.G.M.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Arbeidsduur · Werktijden · Arbeidstijden · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Ziekteverzuimbeleid · Fysieke arbeidsbelasting · Functieanalyse · Functieclassificatie · Functiewaardering · Zwangerschaps- en bevallingsverlof · Ouderschapsverlof · Personeelsverloop · Personeelsbinding · Nederland · Welzijnszorg · Welzijnszorg
[PDF] [Abstract]

9 Functie-inhoud analyseren en beoordelen : de WEBA-methode
book 1991    
Keywords: Workplace · Nederland · Ergonomie · Functieanalyse · Functieclassificatie · Functiewaardering · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Organisatie van de arbeid · Welzijn · Tekstverwerking · Arbeid aan de lopende band
[PDF] [Abstract]

10 De WEBA-methode : dl 1 WEBA-analyse handleiding
book 1995    
Author: Vaas, S. · Dhondt, S. · Peeters, M.H.H. · Middendorp, J. · Vethman, A.
Keywords: Workplace · Historisch materiaal TNO · Arbeidsproductiviteit · Werkdruk · Nederland · Checklists · Stress · Geestelijke overbelasting · Psychische arbeidsbelasting · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Functieanalyse · Functieclassificatie · Functiewaardering · Welzijn · Arbeidskunde · Arbeidsanalyse
[Abstract]

11 Lerend netwerk en functieverbreding in de sector afbouw en onderhoud : tussenrapportage
report 2003    
Author: Bovenkamp, M. van de · Leede, J. de · Oeij, P.
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Onderhoudswerkzaamheden · Bouwbedrijf · Bouwindustrie · Organisatie van de arbeid · Personeelsverloop · Personeelsbinding · Permanente educatie · Leven lang leren · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Functieanalyse · Functieclassificatie · Functiewaardering · Taakverruiming · Werkstructurering · Tno arbeid
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 11 of 11 found. | Sort by date