Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 189 found. Next | Sort by date

1 Workshop Lichamelijke belasting en arbeid 3 december 1991
book 1992    
Keywords: Workplace · Nederland · Fysieke arbeidsbelasting
[PDF] [Abstract]

2 Risicofactoren voor nekklachten : resultaten van een longitudinaal onderzoek
book 2000    
Author: Bongers, P.M. · Heuvel, S.G. van den · Ariëns, G.A.M. · Miedema, M.C. · Douwes, M.
Keywords: Workplace · Nekklachten · Fysieke arbeidsbelasting · Bewegingsapparaat · RSI · Fysieke arbeidsbelasting · Werknemers · Werkdruk
[PDF] [Abstract]

3 Lichamelijke belasting en arbeid : prospectief longitudinaal onderzoek naar individu- en werkgebonden risicofactoren voor klachten en aandoeningen van het bewegingsapparaat
book 1991    
Author: Bongers, P.
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Nederland · Fysieke arbeidsbelasting · Ergonomie
[PDF]

4 Evaluatie van de monitorstudie naar stress en lichamelijke belasting
book 1995    
Author: Houtman, I.L.D. · Goudswaard, A. · Dhondt, S. · Grinten, M. van der · Hildebrandt, V. · Kompier, M.
Keywords: Workplace · Fysieke arbeidsbelasting · Stress · Overbelasting · Workload
[PDF] [Abstract]

5 Gezondheidskundige normen fysieke belasting afstemmen op arbopraktijk
article 1995    
Author: Delleman, N.
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Nederland · Fysieke arbeidsbelasting
[PDF] [Abstract]

6 Evaluatie van een nieuwe verfkrabber
article 2000    
Author: Eikhout, S.M. · Bronkhorst, R.E. · Grinten, M.P. van der
Keywords: Workplace · Schilders · Innovatie · Fysieke arbeidsbelasting · Ergonomie
[PDF] [Abstract]

7 Medewerkers betrekken bij het verminderen van overbelasting: participatieve ergonomie in een stappenplan
article 1993    
Author: Urlings, I.J.M. · Vink, P. · Wortel, E.
Keywords: Workplace · Nederland · Fysieke arbeidsbelasting · Ergonomie · Organisatiemethoden
[PDF] [Abstract]

8 Physical load during work and leisure time as risk factors for back pain
article 1999    
Author: Hoogendoorn, W.E. · Poppel, M.N.M. van · Bongers, P.M. · Koes, B.W. · Bouter, L.M.
Keywords: Workplace · Rugklachten · Hernia · Fysieke arbeidsbelasting · Literatuuronderzoek
[PDF] [Abstract]

9 Implementation of participatory ergonomics intervention in construction companies
article 2005    
Author: Molen, H.F. van der · Sluiter, J.K. · Vink, P. · Hulshof, C.T.J. · Duivenbooden, C. van · Holman, R. · Frings-Dresen, M.H.W.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Fysieke arbeidsbelasting · Ergonomie · Metselwerk
[PDF] [Abstract]

10 Duwen en trekken schiet gezondheidkundig doel vaak voorbij : problemen, normering en oplossingen
article 1995    
Author: Beek, A. van der · Delleman, N. · Grinten, M. van der · Hoozemans, M.
Keywords: Workplace · Fysieke arbeidsbelasting · Duwen · Trekken · Arbeidsomstandigheden · Ongezond
[PDF] [Abstract]

11 Extra pauzetijd helpt tegen gezondheidsklachten
article 2004    
Author: Schoenmaker, N. · Looze, M. de · Rhijn, G. van · Bosch, T.
Keywords: Workplace · Arbeidspauze · Rusttijden · Arbeidsproductiviteit · Fysieke arbeidsbelasting · Productiviteit
[PDF] [Abstract]

12 Nieuwe tilnorm omstreden
article 1995    
Author: Vink, P. · Delleman, N.J.
Keywords: Workplace · Tillen · Nederland · Fysieke arbeidsbelasting · Metrologie · Normalisatie
[Abstract]

13 Tiltechnieken en belasting van de rug: de invloed van voetplaatsing en lastomvang bij verschillende tiltechnieken
article 2004    
Author: Bosch, T. · Bruins, L. · Kingma, I. · Dieën, J. van
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Tillen · Fysieke arbeidsbelasting · Ergonomie
[PDF] [Abstract]

14 Gereedschappen ergonomisch ontwerpen : een evaluatie van het nieuwste model verfkrabber
article 2000    
Author: Bronkhorst, R. · Eikhout, S.M.
Keywords: Workplace · Schilders · Innovatie · Fysieke arbeidsbelasting · Ergonomie
[Abstract]

15 Validating a framework for participatory ergonomics
report 2000    
Author: Haines, H. · Vink, P. · Koningsveld, E.A.P. · Wilson, J.R.
Keywords: Ergonomics · Fysieke arbeidsbelasting · Ergonomie · Teamwork · Arbeid in groepsverband · Medezeggenschap · Projectorganisatie
[PDF] [Abstract]

16 Is there a gender difference in the effect of work-related physical and psychosocial risk factors on musculoskeletal symptoms and related sickness absence?
article 2009    
Author: Hooftman, W.E. · Beek, A.J. van der · Bongers, P.M. · Mechelen, W. van
Keywords: Workplace · Beroepsziekten · Fysieke arbeidsbelasting · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Bewegingsapparaat · Ziekten
[PDF] [Abstract]

17 Risicofactoren voor lage rugklachten : resultaten van een longitudinaal onderzoek
book 2000    
Author: Bongers, P.M. · Hoogendoorn, W.E. · Heuvel, S.G. van den · Douwes, M. · Miedema, M.C.
Keywords: Ergonomics · Fysieke arbeidsbelasting · Tillen · Werkdruk · Lichaamsbeweging · Hernia · Rugklachten
[PDF] [Abstract]

18 Metselen met de rug rechtop : eerste versie
report 1994    
Author: Vink, P. · Miedema, M.C. · Schat, J.J. · Kroon, J.C.A. de
Keywords: Workplace · Tillen · Nederland · Fysieke arbeidsbelasting · Ergonomie · Bouwbedrijf · Bouwindustrie · Metselwerk · Bouwinstallatie
[PDF] [Abstract]

19 Physical effects of new devices for bricklayers
article 2002    
Author: Vink, P. · Miedema, M. · Koningsveld, E. · Molen, H. van der
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Innovatie · Fysieke arbeidsbelasting · Ergonomie · Metselwerk · Bewegingsstoornissen · Bouwnijverheid
[PDF] [Abstract]

20 Vragenlijsten naar fysieke activiteiten in de vrije tijd : Een overzicht
report 1994    
Author: Terwee, C. · Hildebrandt, V.H.
Keywords: Workplace · Vrije tijd · Recreatie · vrijetijdsbesteding · Fysieke arbeidsbelasting · Sport · Nederland · Enquetes
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 189 found. Next | Sort by date