Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 58 found. Next | Sort by date

1 Vertil je niet!
book 2007    
Author: Cohlen, M.
Keywords: Workplace · Veiligheid · Gezondheid · Fysieke belasting
[PDF]

2 Vertil je niet!
book 2007    
Author: Cohlen, M.
Keywords: Workplace · Veiligheid · Gezondheid · Fysieke belasting
[PDF] [Abstract]

3 Start veilig
book 2006    
Author: Louwrier, M. · Cohlen, M.
Keywords: Workplace · Veiligheid · Gezondheid · Fysieke belasting
[PDF] [Abstract]

4 Herwaardering van model belasting en belastbaarheid noodzakelijk: studiedag belasting en belastbaarheid
article 1989    
Author: Dormolen, M. van · Kompier, M.A.J.
Keywords: Workplace · Arbeidsomstandigheden · Werkomgeving · Fysieke belasting
[PDF] [Abstract]

5 Verbeteren kwaliteit in vrouwenberoepen pure rechtvaardigheid: emanciaptieraad
article 1989    
Author: Blijswijk, M. van
Keywords: Workplace · Arbeidsomstandigheden · Werkomgeving · Fysieke belasting
[PDF] [Abstract]

6 Bepalen van fysieke arbeidsbelasting
article 1990    
Author: Grinten, M.P. van der · Douwes, M. · Dul, J.
Keywords: Workplace · Bewegingsapparaat · Fysieke belasting · Arbeidsomstandigheden · Rugklachten · Nekklachten
[PDF] [Abstract]

7 Lichamelijke belasting van kantoormederwekers? Hoe te meten tijdens het dagelijks werk?
lecture 2010    
Author: Eijckelhof, L. · Huysmans, M. · Blatter, B. · Johnson, P. · Beek, A. van der · Dieen, J. van · Dennerlein, J.
Keywords: Workplace · Fysieke belasting · Kantoor · Werknemers · Arbeidsomstandigheden · Bedrijven
[PDF]

8 Robot voor bukken en tillen
article 1992    
Author: Doorneveld, H. van
Keywords: Fysieke belasting · Lossen · Tillen · Automatisering · Arbeidsomstandigheden
[PDF] [Abstract]

9 Algemene ergonomische concepten
bookPart 2009    
Author: Kuijt-Evers, L.F.M. · Bongers, M.Y. · Veersema, M.J. · Det, J.P.E.N. van
Keywords: Health · Ziekenhuizen · Operaties · Ergonomie · Fysieke belasting
[Abstract]

10 Muskusrattenbestrijder, een slijtend beroep
report 2001    
Author: Visser, R. · Paul, J.A. · Heemskerk, F.
Keywords: Workplace · Arbeidsomstandigheden · Ongediertebestrijding · Arbeidsongeschiktheid · Fysieke belasting · Bacterien · Infectieziekten
[PDF] [Abstract]

11 Longitudinaal onderzoek naar rug-, nek-, en schouderklachten : deelrapport 2 Risicofactoren van rugklachten en verzuim door rugklachten analyse van het hele cohort
report 2000    
Author: Bongers, P. · Hoogendoorn, L. · Heuvel, S. van den · Douwes, M. · Miedema, M.C.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Arbeidsbelasting · Hernia · Rugklachten · Fysieke belasting · Verzuim
[PDF] [Abstract]

12 Het effect van Oefentherapie Cesar op houding en klachten van patiënten met chronische aspecifieke lage rugklachten : een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek met 1-jarige follow-up
report 2000    
Author: Hildebrandt, V.H. · Proper, K.I. · Berg, R. van den · Douwes, M. · Buuren, S. van · Heuvel, S. van den
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Rugklachten · Hernia · Therapie · Bewegingsstoornissen · Fysieke belasting
[PDF] [Abstract]

13 Zwaar werk en vervroegd pensioen
article 2009    
Author: Blatter, B. · Houtman, I.L.D. · Bossche, S. van den
Keywords: Workplace · Beroepen · Werken · Pensioen · Fysieke belasting · Healthy for Life · Healthy Living
[PDF] [Abstract]

14 RSI klachten in de werkende populatie : de mate van vóórkomen en de relatie met beeldschermwerk, muisgebruik en andere ICT-gerelateerde factoren
report 2000    
Author: Blatter, B.M. · Bongers, P.M. · Kraan, K.O. · Dhondt, S.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Rsi · Chronische klachten · Kantoorarbeid · Psychische arbeidsbelasting · Fysieke belasting
[PDF] [Abstract]

15 Job stress, fatigue, and job dissatisfaction in Dutch lorry drivers: towards an occupation specific model of job demands and control
article 2002    
Author: Croon, E.M. de · Blonk, R.W.B. · Zwart, B.C.H. de · Frings-Dresen, M.H.W. · Broersen, J.P.J.
Keywords: Workplace · Fysieke arbeidsbelasting · Arbeidsvoldoening · Arbeidssatisfactie · Vermoeidheid · Bedrijfsautos · Trucks · Vrachtautos · Chauffeurs · Fysieke belasting
[Abstract]

16 Longitudinaal onderzoek naar rug-, nek-, en schouderklachten : deelrapport 4 : Werkkenmerken en psychische klachten
report 2000    
Author: Proper, K. · Bongers, P. · Jonge, J. de · Houtman, I.L.D. · Kompier, M.A.J. · Reuver, M.M.E.N.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Rugklachten · Hernia · Metingen · Meetmethoden · Arbeidsbelasting · Vrije tijd · Fysieke belasting
[PDF] [Abstract]

17 Fysieke belasting onder de loep. Twee nieuwe methoden voor beoordelen fysieke belasting
article 2012    
Author: Kraker, H. de · Douwes, M.
Keywords: Workplace · Fysieke belasting · Arbeidsrisico's · Houdingen · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

18 Ontwikkeling van een niveau I checklist fysieke belasting: concept van het onderdeel hand-armtaken
report 2010    
Author: Kraker, H, de · Douwes, M.
Keywords: Workplace · Fysieke belasting · Ergonomie · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

19 Maak werk van RSI : rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar preventie klachten bewegingsapparaat bij intensivering van arbeid vanwege de Stichting Lorentz van Itersonfons TNO, aan de faculteit der Geneeskunde van de Vrije Universiteit Amsterdam/ VU Medisch Centrum op 11 september 2003
book 2003    
Author: Bongers, P.M.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Beroepsziekten · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Preventie · Bewegingsstoornissen · Arbeidsbelasting · Fysieke belasting
[PDF] [Abstract]

20 Occlusion as a measure for visual workload : an overview of TNO occlusion research in car driving
article 2004    
Author: Horst, A.R.A. van der
Keywords: Traffic · Visual workload · Occlusion · Workload · Driver behaviour · Traffic safety · Driver distraction · Fysieke arbeidsbelasting · Verkeersveiligheid · Chauffeurs · Horen · Zien · Fysieke belasting
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 58 found. Next | Sort by date