Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 13 of 13 found. | Sort by date

1 Succes- en faalfactoren bij het scheppen van gesubsidieerde arbeid
article 1998    
Author: Smit, A. · Haan, F. de
Keywords: Workplace · Structurele werkloosheid · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Arbeidsbureaus · GAB · CWI · Werkpleinen · Overheidssteun · Subsidies · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · Werkgevers
[PDF] [Abstract]

2 Demonstratieprojecten gemeentelijke overheden
book 1994    
Author: Dhondt, S. · Goudswaard, A. · Berg, R. van den · Mossink, J.C.M. · Stuyt, Y.
Keywords: Workplace · Nederland · Ergonomie · Taakomschrijving · Functieomschrijving · Taakinhoud · Arbobeleid bedrijven · Gemeentelijke instellingen · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · Stadsreiniging · Huisvuilbeladers · Openbaar bestuur
[PDF] [Abstract]

3 Een webportal voor de empowerment van langdurig werklozen
article 2006    
Author: Cremers, A. · Cremer, R.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Internet · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbeidsattitude · Arbeidsmotivatie · Werklozen · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Chronische werkloosheid · Langdurige werkloosheid · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · Algemene bijstandswet · ABW · Overijssel
[Abstract]

4 Effecten van activeringstrajecten : veranderingen meetbaar maken
article 2009    
Author: Brouwer, P. · Giesen, F. · Oomens, S.
Keywords: Workplace · Nederland · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Gemeentelijk beleid · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · Algemene bijstandswet · ABW · Efficiency · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering
[Abstract]

5 Effectieve reïntegratie in Rotterdam
article 2006    
Author: Zwinkels, W. · Roelevink, J. · Hekelaar, A.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Nederland · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Werklozen · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Werkloosheidsbestrijding · Gemeentelijk beleid · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · Algemene bijstandswet · ABW · Clienten · Klanten · Zuid-Holland · Rijnmondgebied
[PDF] [Abstract]

6 Inzet van instrumenten in Dordrecht geëvalueerd : Work First en prestaties van opdrachtnemers
article 2007    
Author: Vos, E. de
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Nederland · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Werkloosheidsbestrijding · Gemeentelijk beleid · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · Algemene bijstandswet · ABW · Aanbesteding · Inkoop · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering · Zuid-Holland
[Abstract]

7 Activeringsbeleid: wat levert het op? : maatschappelijke kosten en baten van gesubsidieerde arbeid en sociale activering
article 2007    
Author: Brouwer, P.
Keywords: Workplace · Nederland · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Werkloosheidsbestrijding · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · Loonsuppletie · Loonsubsidie · Kosten-batenanalyse · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · Algemene bijstandswet · ABW · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering
[PDF] [Abstract]

8 Prestaties van het reïntegratiebedrijf : evaluatie van de kortste weg naar werk in Dordrecht inclusief bijlage
report 2006    
Author: Vos, E.L. de · Fermin, B.M.F.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Statistieken · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Arbeidsmarktpolitiek · Arbeidsvoorziening · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Detachering van arbeidskrachten · Werkloosheidsbestrijding · Gemeentelijk beleid · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · Aanbesteding · Inkoop · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering · Zuid-Holland
[PDF] [Abstract]

9 Elke schakel telt : keteninformatisering en e-government in de sociale zekerheid : een casestudie naar de implementatie van het Inlichtingenbureau
report 2003    
Author: Fermin, B.M.F.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Overheidsdiensten · Privacy · Nederland · Administratieve automatisering · Case studies · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Belasting · Studiefinanciering · Gemeenten · Gemeentelijk bestuur · Verplichte sociale verzekeringen · Databanken
[PDF] [Abstract]

10 Na rechten, plichten en verzakelijking: ruimte voor persoonlijke benadering in Almelo
article 2006    
Author: Cremer, R. · Schipper, K.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Nederland · Interviews · Werklozen · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Werkloosheidsbestrijding · Sociale werkvoorziening · Sociale werkplaatsen · Wet sociale werkvoorziening · WSW · Gemeentelijk beleid · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · Algemene bijstandswet · ABW · Clienten · Klanten · Overijssel
[Abstract]

11 Vaarwel! Wees welkom! : over het uitgestelde afscheid van de onderkant van de arbeidsmarkt
report 1999    
Author: Haan, H.F. de · Smit, A.A.
Keywords: Workplace · Nederland · Onderkant van de arbeidsmarkt · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · Overheidssteun · Subsidies · CWI · Arbeidsbureaus · Raden voor de arbeidsmarkt · GAB · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Gehandicapten · Arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen
[PDF] [Abstract]

12 Wie heeft de regie in de SUWI-keten?
article 2004    
Author: Fermin, B. · Haarlem-Hoogendoorn, M. · Hietbrink, J.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Nederland · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Arbeidsbureaus · GAB · CWI · Werkpleinen · Gemeentelijk beleid · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Algemene bijstandswet · ABW · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV
[PDF] [Abstract]

13 SUWI : structuur in samenwerking? : onderzoek naar de SUWI-samenwerking rond bemiddeling en reïntegratie
book 2006    
Author: Fermin, B.M.F. · Wevers, C.W.J. · Sanders, J.M.A.F. · Wolk, J. van der
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Competenties · Vakkennis · Vakbekwaamheid · Arbeidbureaus · GAB · CWI · Werkpleinen · Arbeidsbemiddeling · Trajectbemiddeling · Reintegratie werklozen · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicpten · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · EEn-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Sociale verzekeningen · Sociale zekerheid · Nederland · Interviews
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 13 of 13 found. | Sort by date