Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 55 found. Next | Sort by date

1 Een verkennend onderzoek naar de effecten van een aantal activiteiten van de campagne 'Borstvoeding verdient tijd' van het Voedingscentrum
report 2006    
Author: Wouwe, J.P. van · Lanting, C.I.
Keywords: Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO · Borstvoeding
[PDF]

2 Gezond zonder zorg
book 2000    
Keywords: Workplace · GVO · Ziekte en gezondheid · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Overheidsbeleid · Welzijn
[Abstract]

3 Gezond zonder zorg : achtergrondstudies
book 2000    
Keywords: Workplace · GVO · Ziekte en gezondheid · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Overheidstaken · Gemeentelijk beleid
[Abstract]

4 Gezondheid in al haar facetten : achtergrondstudie
book 2000    
Author: Herten, L.M. van · Reijneveld, S.A. · Kleijn-de Vrankrijker, M.W. de
Keywords: Workplace · Modellenonderzoek · GVO · Ziekte en gezondheid · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Overheidstoezicht
[PDF] [Abstract]

5 Future occupational safety and health research needs and priorities in the member states of the European Union
report 2000    
Author: Schmatberger, A. · Heselmans, M. · Debois, G. · Malmros, P. · Yrjanheilli, E. · Mounier-Verhier, R. · Schlombach, C. · Peloriaids, G. · Lydon, A. · Castriotta, M. · Roseo, G. · Houtman, I.L.D. · Nossent, S. · Sousa, J. · Maqueda Blasco, J. · Orden Rivera, V. de la · Zimmermann Virdejo, M. · Knave, G.
Keywords: Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Research · GVO · Ziekte en gezondheid · Gezondheid · EEG-landen
[PDF] [Abstract]

6 Effecten van preventie
book 1997    
Author: Gunning-Schepers, L.J. · Jansen, J. · Geraedts, J.P.M. · Hosman, C.M.H. · Kok, G.J. · Kromhout, D. · Schaapveld, K. · Smulders, P.G.E. · Wijnen, J.H. van
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Nederland · Periodiek geneeskundig onderzoek · Screening · GVO · Preventie · Vaccinatie · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO · Wetgeving
[Abstract]

7 Het bedrijfsbelang van gezonde leefgewoonten : visie op onderzoek naar de gezondheid, fitheid en voedingstoestand van het krijgsmachtpersoneel
article 2002    
Author: Stasse-Wolthuis, M. · Brussaard, J.H. · Bertina, F.M. · Helmhout, P.H. · Jansen, M.C.J.F.
Keywords: Health · Physiological Sciences · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · GVO · Leger · Krijgsmacht · Voeding · Voedingshygiene · Voedingsleer
[Abstract]

8 Sporten via het werk raakt in : steeds meer werkgevers voeren actief leefstijlbeleid
article 2007    
Author: Simons, M. · Verheijden, M.W. · Hildebrandt, V.H.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid · Arbowet · Arbeidsomstandighedenwet · Gezondheid · Sport · Arbobeleid bedrijven · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO
[PDF] [Abstract]

9 Beweging stimuleren op het werk : sluiten vraag en aanbod goed op elkaar aan?
article 2009    
Author: Hildebrandt, V. · Redeker, M. · Mol, P.J.
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Lifestyle · Nederland · Bedrijfsfitness · Arbobeleid bedrijven · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO
[PDF] [Abstract]

10 A manual for promoting health activity at work
book 1996    
Author: Wynne, R. · Clarkin, N. · Urlings, I. · Gründemann, R.W.M. · Jorda, C. · Moncada, S. · Lundberg, B.
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Bedrijfsgezondheidszorg · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO · EEG-landen
[PDF] [Abstract]

11 Effectiviteit van interventies gericht op het voorkomen of stoppen van overmatige alcoholconsumptie
article 2006    
Author: Overbeek, K. van · Bakker, I. · Proper, K.I. · Mechelen, W. van
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Lifestyle · Alcoholisme · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO
[PDF] [Abstract]

12 De effectiviteit van interventies ter stimulering van gezonde voeding
article 2006    
Author: Proper, K.I. · Bakker, I. · Overbeek, K. van · Verheijden, M.W. · Mechelen, W. van
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Lifestyle · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Voeding · Voedingshygiene · Voedingsleer · Lichaamsgewicht · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO
[PDF] [Abstract]

13 Volwassenen: sport, bewegen en werk
bookPart 2010    
Author: Hildebrandt, V.H. · Chorus, A. · Tiessen-Raaphorst, A.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Nederland · Preventieve geneeskunde · Arbeid · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO · Sport · Recreatie · Vrijetijdsbesteding
[Abstract]

14 Steeds meer bedrijven in beweging
article 2009    
Author: Hildebrandt, V. · Simons, M.
Keywords: Workplace · Lifestyle · Nederland · Bedrijfsfitness · Voeding · Voedingshygiene · Voedingsleer · Lichaamsgewicht · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO
[Abstract]

15 Move Europe: a campaign for the improvement of lifestyle-related workplace health promotion in Europe
book 2009    
Author: Breucker, G. · Sochert, R. · Kiesewetter, E. · Broek, K. van den · Gründemann, R. · Dijkman, A. · Haratau, T. · Leitgöb, H. · Sebinger, S.
Keywords: Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Lifestyle · Beroepsziekten · Gezondheid · Preventie · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO
[Abstract]

16 Blessurerisico overheerst bij werkgever, maar : sportende werknemer productiever
article 2000    
Author: Mossink, J. · Thé, K. · Lingen, P. van · Hildebrandt, V.H. · Velthuijsen, J.W. · Backx, F.
Keywords: Workplace · Sport · Productiviteit · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Welzijn · Verwondingen · Letsels · Ziekte en gezondheid · GVO
[PDF] [Abstract]

17 Is de Nederlander lichamelijk actief genoeg? : éénderde van de Nederlanders beweegt niet genoeg
article 1999    
Author: Reep, C. · Hildebrandt, V. · Schmickli, S.
Keywords: Sports · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Gezondheid · Trend · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Sport · Ziekte en gezondheid · GVO · Nederland
[Abstract]

18 Trendrapport bewegen en gezondheid 2006/2007
report 2008    
Author: Hildebrandt, V.H. · Ooijendijk, W.T.M. · Hopman-Rock, M.
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · GVO · Ziekte en gezondheid · Sport · Gezondheid · Leeftijd · Migranten · Verwondingen · Letsels · Tijdstudie · Bewegingsstudies · Trend
[PDF] [Abstract]

19 Ouderen in beweging: van vitaal belang
bookPart 2010    
Author: Chorus, A. · Campen, C. van · Draak, M. den
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Nederland · Preventieve geneeskunde · Arbeid · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO · Sport · Recreatie · Vrijetijdsbesteding
[Abstract]

20 Bedrijfsfitness een blijvertje? Wie eenmaal stopt met trainen, pakt moeilijk de draad weer op
article 2002    
Author: Urlings, I. · Hildebrandt, V. · Rooy, K. van · Vroome, E. de
Keywords: Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport · Bedrijfsfitness · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO · Bedrijfsgezondheidszorg · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Geslacht · Verwantschap
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 55 found. Next | Sort by date