Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 218 found. Next | Sort by date

1 Seksueel gedrag en gezondheidsrisico's van leerlingen in het voortgezet onderwijs
report 1990    
Author: Visser, A. · Hopman-Rock, M.
Keywords: Gedrag · Leerlingen
[PDF] [Abstract]

2 Probleemkinderen, risikokinderen in kindercentra : een literatuurstudie
report 1976    
Author: Haar Romeny-Wachter, C.C. ter
Keywords: Health · Kinderen · Problemen · Gedrag
[PDF]

3 Hormonen en Partnerkeuzegedrag bij de rat
dissertation 1986    
Author: Merkx, J.A.M.
Keywords: Biology · Hormonen · Partners · Gedrag
[PDF]

4 Sedentair gedrag en gezondheid: lang zitten een nieuwe bedreiging voor onze gezondheid
report 2010    
Author: Hendriksen, I.
Keywords: Workplace · Gedrag · Zitten · Gezondheid
[PDF] [Abstract]

5 Handleiding voor gedragstraining ter bevordering van de veiligheid in de meubelindustrie
report 1988    
Author: Guttinger, V.
Keywords: Workplace · Meubelindustrie · Gedrag · Arbeidsomstandigheden
[PDF]

6 Van blootstelling naar interne belasting. hoe doe je dat?
lecture 2010    
Author: Coenen, P. · Boot, C. · Bongers, P. · Dieën, J. van
Keywords: Workplace · Gedrag · Arbeidsomstandigheden · Belasting
[PDF]

7 Beweeg met ons mee! Een activeringsprogramma in groepsverband voor dementerende mensen
book 1997    
Author: Droes, R.M.
Keywords: Workplace · Gedrag · Lichaamsbeweging · Ouderen

8 Sociaal-economische gezondheidsverschillen status, mondgezondheid en mondhygiënisch gedrag
bookPart 1994    
Author: Kalsbeek, H. · Schalk-van der Weide, Y. · Truin, G.J.
Keywords: Mondgezondheid · Gedrag · Sociaal-economisch

9 Tandheelkundige verzorging jeugdige ziekenfondsverzekerden (TJZ) ; een onderzoek naar veranderingen in mondgezondheid en preventief tandheelkundig gedrag na de stelselwijziging ; tussenmeting 1996-'97
report 1997    
Author: Kalsbeek, H. · Eijkman, M.A.J. · Poorterman, J.H.G. · Verrips, G.H. · Kieft, J.A.
Keywords: Health · kinderen · gedrag · mondgezondheid · tanden
[PDF]

10 Hoe meet je cultuur in bedrijven
lecture 2010    
Author: Scheppingen, A. van
Keywords: Workplace · Cultuur · Gedrag · Arbeidsomstandigheden · Bedrijven
[PDF]

11 Optimizing hierarchical menus : a usage-based approach
dissertation 2008    
Author: Hollink, V.
Keywords: Health · Modellen · Information · Gedrag · Ouderen
[PDF]

12 Regionale gegevens Jeugd en Seks
report 1991    
Author: Vogels, T. · Vliet, R.W.F. van der · Danz, M.J
Keywords: Sociology · Gezondheid · Gedrag · Relaties · Jongeren
[PDF] [Abstract]

13 Evaluatie van de pilot van het schoolkantineproject
report 2002    
Author: Fekkes, M. · Paulussen, T.G.W.M.
Keywords: Health · Jongeren · Schoolkantine · Voedsel · Gedrag
[PDF] [Abstract]

14 Verandering naar gezond gedrag, hoe doen we dat?
article 2006    
Author: Proper, K.I. · Mechelen, W. van
Keywords: Movement · Lifestyle · Gezondheid · Attitude · Gedrag
[PDF] [Abstract]

15 Nachtvluchten en hun invloed op slaap, gezondheid en gedrag : een beknopte literatuurstudie ten behoeve van de besluitvorming over de toelaatbaarheid van nachtvluchten op vliegveld Zuid-Limburg
report 1986    
Author: Jong, R.G. de · Knottnerus, T.R. · Altena, K.
Keywords: Health · Vliegtuighinder · Nachtvluchten · Slaap · Gezondheid · Gedrag
[PDF]

16 Guidance on the European Framework for Psychosocial Risk Management: a resource for employers and worker representatives
book 2008    
Author: Leka, S. · Cox, T. · Jain, A. · Hassard, J. · Ertel, M. · Stilijanow, U. · Cvitkovic, J. · Lenhardt, U. · Lavicoli, S. · Deitinger, P. · Petyx, C. · Natali, E. · Houtman, I.L.D. · Zwetsloot, G.I.J.M. · Bakhuys Roozeboom, M.M.C. · Bossche, S.M.J. van den · Widerszal-Bazyl, M. · Zolmierczyk-Zreda, D. · Vartia, M. · Pahkin, K. · Lindstrom, K. · Sutela, S.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Attitude · Gedrag · Veiligheid
[PDF?UA=1] [Abstract]

17 HRM en innovatief werkgedrag : een verkenning
report 2008    
Author: Huiskamp, R. · Jong, T. de · Hoedt, M.C.B. den
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Gedrag · Attitude · Werk-thuis conflict · Flexibilisering · Leiderschap · Arbeidsmotivatie
[PDF] [Abstract]

18 Routekaart naar werk voor jongeren met ernstige gedragsmoeilijkheden : Werkdocument 2 Beschrijving van deelnemers aan het jongerenpanel
report 2008    
Author: Vos, E. de · Lankhorst, A. · Oomens, S. · Besseling, J. · Andriessen, S. · Huijs, J. · Zwaan, M. van der · Paagman, H. · El Marini, S. · Sonneveld, H.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Arbeidsmiddelen · Werkende jongeren · Agressie · Gedrag · Jongeren · Werkzoekenden
[PDF] [Abstract]

19 Preventie Psychische Arbeidsongeschiktheid bij Zelfstandig ondernemers (PPAZ) : resultaten van een gecontroleerd effectonderzoek
report 2003    
Author: Blonk, R.W.B. · Lagerveld, S.E.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Preventie · Arbeidsongeschiktheid · Zelfstandigen · Arbeidsbelasting · Psychische · Stress · Gedrag
[PDF] [Abstract]

20 Het effect van omgevingsverandering op het lunchwandelgedrag van werknemers
article 2009    
Author: Simons, M. · Boer, A. de · Jans, M. · Hendriksen, I.J.M.
Keywords: Health · Bedrijfsmaaltijden · Bedrijfskantines · Lichaamsbeweging · Lichaamshouding · Gezondheid · Wandelen · Gedrag · Werknemers
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 218 found. Next | Sort by date