Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 137 found. Next | Sort by date

1 Inventarisatie en evaluatie van cursussen op het gebied van werkstress
book 1992    
Author: Houtman, I.L.D. · Dam, J. · Hessen, P. van · Heuvel, S. van den · Kompier, M.
Keywords: Workplace · Arbodoc · Nederland · Stress · Geestelijke overbelasting · Cursussen
[PDF] [Abstract]

2 Psychosociale arbeidsbelasting en werkstress
dissertation 1996    
Author: Veldhoven, M. van
Keywords: Workplace · Nederland · Stress · Geestelijke overbelasting · Psychische arbeidsbelasting
[Abstract]

3 Inleiding op het thema 'Psychische vermoeidheid in de arbeidssituatie'
article 2004    
Author: Schaufeli, W. · Houtman, I.
Keywords: Psychoneurosen · Stress · Geestelijke overbelasting · Psychische arbeidsbelasting · Vermoeidheid
[PDF] [Abstract]

4 Werkstress kan rug-, nek- en schouderklachten veroorzaken : nog weinig belangstelling in Nederland
article 1992    
Author: Bongers, P.M. · Winter, C.R. de · Kompier, M.A.J. · Hildebrandt, V.H.
Keywords: Rugklachten · Hernia · Stress · Geestelijke overbelasting · Bewegingsstoornissen
[PDF] [Abstract]

5 Stress door werk? : doe er wat aan! : handleiding voor werknemers
book 1990    
Author: Kompier, M.A.J. · Vaas, S. · Marcelissen, F.H.G.
Keywords: Workplace · Stress · Geestelijke overbelasting · Nederland · Checklists
[PDF] [Abstract]

6 De invloed van rechtvaardigheid op werkuitkomsten: een longitudinaal perspectief
article 2007    
Author: Ybema, J.F.
Keywords: Arbeidsvoldoening · Arbeidssatisfactie · Stress · Geestelijke overbelasting · Bedrijfscultuur
[PDF] [Abstract]

7 Stressonderzoek en belastingsonderzoek in wederzijds perspectief
article 1990    
Author: Kompier, M.A.J. · Dijk, F.J.H. van · Dormolen, M. van · Meijman, T.F.
Keywords: Bedrijfsgezondheidszorg · Stress · Geestelijke overbelasting · Arbeidspsychologie · Bedrijfspsychologie · Arbeidsbelasting
[PDF] [Abstract]

8 Organisational interventions to combat stress risks in the Netherlands : design oriented approach
book 2004    
Author: Oeij, P.R.A. · Houtman, I.L.D. · Vaas, S. · Wiezer, N.
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Nederland · Stress · Geestelijke overbelasting · Psychische arbeidsbelasting · Organisatiebeleid · Ondernemingsbeleid
[PDF] [Abstract]

9 Work in 27 European Countries : Testing the North-South Hypothesis
article 2004    
Author: Smulders, P.
Keywords: Nederland · Belgie · Taakomschrijving · Functieomschrijving · Taakinhoud · Stress · Geestelijke overbelasting
[PDF]

10 Is het druk op het werk? praktijkervaringen van gemeenten met werkdrukonderzoek : de wijze waarop gemeenten werkdrukonderzoek organiseren, een overzicht van veel voorkomende oorzaken van werkdruk en maatregelen om werkdruk te beheersen
book 2000    
Author: Lourijsen, E.C.M.P. · Clarenbeek, J.F. · Nuess, U.
Keywords: Workplace · Werkdruk · Stress · Geestelijke overbelasting · Gemeentelijke instellingen · Metingen · Meetmethoden · Preventie
[PDF] [Abstract]

11 Werkstress risico's in bedrijf en beroep : secundaire analyse van leefsituatie-onderzoeksgegevens van 1977, 1983 en 1986
book 1991    
Author: Houtman, I.L.D. · Bloemhoff, A. · Kompier, M.A.J. · Marcelissen, F.H.G.
Keywords: Workplace · Nederland · Stress · Geestelijke overbelasting · Arbeidsbelasting · Beroepsgroepen · Beroepen
[PDF] [Abstract]

12 Gezonde conflicten: een theoretisch model
article 2001    
Author: Nauta, A. · Vries, S. de · Bosch, K. · Schie, J. van
Keywords: Conflicten · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Stress · Geestelijke overbelasting · Personeelsbeleid · Nederland
[PDF] [Abstract]

13 Combating stress by organisational change : a participatory approach to organisational renewal
book 2003    
Author: Oeij, P.R.A. · Frielink, S.J. · Jongkind, R.
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Stress · Geestelijke overbelasting · Organisatie van de arbeid · Managementmethoden
[PDF] [Abstract]

14 Vormen jongere werknemers een speciale risicogroep voor arbeidsongeschiktheid op grond van psychische aandoeningen ?
article 1992    
Author: Kompier, M.A.J. · Smulders, P.G.W. · Houtman, I.L.D. · Bloemhoff, A. · Gründemann, R.W.M.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Nederland · Stress · Geestelijke overbelasting · Psychische arbeidsbelasting · Leeftijd
[PDF] [Abstract]

15 Wat is het onderzoeksdomein van de epidemiologie van arbeid en gezondheid?
article 1993    
Author: Smulders, P.G.W.
Keywords: Workplace · Nederland · Stress · Geestelijke overbelasting · Epidemiologie · Arbeidsbelasting · Bewegingsstoornissen
[PDF] [Abstract]

16 Monitoring stress en lichamelijke belasting : constructie en eerste test van een
report 1993    
Author: Houtman, I.L.D. · Hildebrandt, V.H. · Dhondt, S.
Keywords: Workplace · Fysieke arbeidsbelasting · Psychische arbeidsbelasting · Stress · Geestelijke overbelasting · Nederland · Enquetes
[PDF] [Abstract]

17 Werkdruk in cijfers : feiten en fabels op een rij
article 1999    
Author: Houtman, I.
Keywords: Werkdruk · Nederland · Stress · Geestelijke overbelasting · Trend · Baten · Kosten · Sociale kosten
[PDF] [Abstract]

18 Werkstress risico's in bedrijf en beroep: ontwikkelingen in de tijd
bookPart 1993    
Author: Houtman, I.L.D. · Smulders, P.G.W. · Bloemhoff, A.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Stress · Geestelijke overbelasting · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Preventie

19 Werkstress: een methode voor het identificeren van stressrisico's
bookPart 1993    
Author: Christis, J.H.P.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Stress · Geestelijke overbelasting · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Preventie

20 De DASS: een vragenlijst voor het meten van depressie, angst en stress
article 2001    
Author: Beurs, E. de · Dyck, R. van · Marquenie, L.A. · Lange, A. · Blonk, R.W.B.
Keywords: Workplace · Psychoneurosen · Enquetes · Stress · Geestelijke overbelasting · Metingen · Meetmethoden
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 137 found. Next | Sort by date