Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 10 of 10 found. | Sort by date

1 Beoordeling van de geluidkwaliteit in milieubeschermingsgebieden
report 1996    
Author: Jong, R.G. de
Keywords: Geluid · Geluidhinder
[PDF]

2 Rating of helicopter noise with respect to annoyance
report 1994    
Author: Passchier-Vermeer, W.
Keywords: Traffic · Geluidhinder · Vliegtuiglawaai · Helicopter

3 Response functions for environmental noise in residential areas
report 1992    
Author: Miedema, H.M.E.
Keywords: Acoustics and Audiology · geluidhinder
[PDF]

4 Geluidhinder in relatie tot de gezondheid : de gezondheidkundige betekenis van de geluidsaspecten van het Integraal Plan Noordrand Rotterdam
report 1992    
Keywords: Environment · Geluidhinder · gezondheid · health · noise annoyance

5 C.E.C. Joint research project : Effects of impulse noise on human beings: the field survey
report 1985    
Author: Groeneveld, Y. · Jong, R.G. de
Keywords: Health · Geluidhinder · Noise annoyance · Impulse noise
[PDF]

6 Geluidmaten voor vliegverkeer
report 1993    
Author: Miedema, H.M.E.
Keywords: Acoustics and Audiology · Geluidhinder · Vliegtuiglawaai · Noise annoyance
[PDF]

7 Geluid in het woonmilieu, werkmilieu en recreatiemilieu
article 1985    
Author: Passchier-Vermeer, W.
Keywords: sound annoyance · geluidhinder · geluidshinder · leefmilieu · leefomgeving

8 A prediction of annoyance due to high speed train noise in the Netherlands
report 1996    
Author: Jong, R.G. de · Eisses, A.R.
Keywords: Acoustics and Audiology · Treinlawaai HST · Hoge snelheidstrein · Geluidhinder · railways

9 Toekosmtverkenning weg- en railverkeersgeluid : Een blik in de toekomst: hoe kan geluidhinder van weg en railverkeer veranderen door mobiliteitsgroei, technologie en wetgeving?
article 2016    
Author: Dittrich, M.G.
Keywords: Acoustics and Audiology · Geluidhinder · Verkeersgeluid · Observation, Weapon & Protection Systems · AS - Acoustics & Sonar · TS - Technical Sciences
[Abstract]

10 Uw huis verstandig bewoond : vragen en antwoorden op een rij gezet door TNO
book 1987    
Author: Lierop, C.R.M. van
Keywords: Architecture and Building · Bouwmaterialen · Binnenklimaat · Isolatie · Planten en dieren · Geluidhinder · Historisch materiaal TNO · Noise annoyance
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 10 of 10 found. | Sort by date