Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 33 found. Next | Sort by date

1 Een verkennend onderzoek naar de effecten van een aantal activiteiten van de campagne 'Borstvoeding verdient tijd' van het Voedingscentrum
report 2006    
Author: Wouwe, J.P. van · Lanting, C.I.
Keywords: Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO · Borstvoeding
[PDF]

2 Move Europe: a campaign for the improvement of lifestyle-related workplace health promotion in Europe
book 2009    
Author: Breucker, G. · Sochert, R. · Kiesewetter, E. · Broek, K. van den · Gründemann, R. · Dijkman, A. · Haratau, T. · Leitgöb, H. · Sebinger, S.
Keywords: Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Lifestyle · Beroepsziekten · Gezondheid · Preventie · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO
[Abstract]

3 Ouderen in beweging: van vitaal belang
bookPart 2010    
Author: Chorus, A. · Campen, C. van · Draak, M. den
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Nederland · Preventieve geneeskunde · Arbeid · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO · Sport · Recreatie · Vrijetijdsbesteding
[Abstract]

4 Steeds meer bedrijven in beweging
article 2009    
Author: Hildebrandt, V. · Simons, M.
Keywords: Workplace · Lifestyle · Nederland · Bedrijfsfitness · Voeding · Voedingshygiene · Voedingsleer · Lichaamsgewicht · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO
[Abstract]

5 Beweging stimuleren op het werk : sluiten vraag en aanbod goed op elkaar aan?
article 2009    
Author: Hildebrandt, V. · Redeker, M. · Mol, P.J.
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Lifestyle · Nederland · Bedrijfsfitness · Arbobeleid bedrijven · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO
[PDF] [Abstract]

6 Sporten via het werk raakt in : steeds meer werkgevers voeren actief leefstijlbeleid
article 2007    
Author: Simons, M. · Verheijden, M.W. · Hildebrandt, V.H.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid · Arbowet · Arbeidsomstandighedenwet · Gezondheid · Sport · Arbobeleid bedrijven · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO
[PDF] [Abstract]

7 Volwassenen: sport, bewegen en werk
bookPart 2010    
Author: Hildebrandt, V.H. · Chorus, A. · Tiessen-Raaphorst, A.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Nederland · Preventieve geneeskunde · Arbeid · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO · Sport · Recreatie · Vrijetijdsbesteding
[Abstract]

8 A manual for promoting health activity at work
book 1996    
Author: Wynne, R. · Clarkin, N. · Urlings, I. · Gründemann, R.W.M. · Jorda, C. · Moncada, S. · Lundberg, B.
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Bedrijfsgezondheidszorg · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO · EEG-landen
[PDF] [Abstract]

9 Effectiviteit van interventies gericht op het voorkomen of stoppen van overmatige alcoholconsumptie
article 2006    
Author: Overbeek, K. van · Bakker, I. · Proper, K.I. · Mechelen, W. van
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Lifestyle · Alcoholisme · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO
[PDF] [Abstract]

10 De effectiviteit van interventies ter stimulering van gezonde voeding
article 2006    
Author: Proper, K.I. · Bakker, I. · Overbeek, K. van · Verheijden, M.W. · Mechelen, W. van
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Lifestyle · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Voeding · Voedingshygiene · Voedingsleer · Lichaamsgewicht · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO
[PDF] [Abstract]

11 Bedrijfsfitness een blijvertje? Wie eenmaal stopt met trainen, pakt moeilijk de draad weer op
article 2002    
Author: Urlings, I. · Hildebrandt, V. · Rooy, K. van · Vroome, E. de
Keywords: Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport · Bedrijfsfitness · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO · Bedrijfsgezondheidszorg · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Geslacht · Verwantschap
[PDF] [Abstract]

12 Nederlanders in beweging: feit of fictie?
bookPart 1998    
Author: Pot, F.D.
Keywords: Bewegingstherapie · Bedrijfsgezondheidszorg · Beweging · Bewegingsstoornissen · Tijdstudie · Bewegingsstudies · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO · Leeftijd
[PDF] [Abstract]

13 Bewegen medewerkers nog wel (genoeg)?
bookPart 1998    
Author: Hildebrandt, V.H.
Keywords: Bewegingstherapie · Bedrijfsgezondheidszorg · Beweging · Bewegingsstoornissen · Tijdstudie · Bewegingsstudies · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO · Leeftijd
[PDF] [Abstract]

14 Implementatie en evaluatie van een Bewegings Activerings Programma voor dementerenden in verzorgingstehuizen
bookPart 1998    
Author: Hopman-Rock, M. · Staats, P. · Tak, W.
Keywords: Bewegingstherapie · Bedrijfsgezondheidszorg · Beweging · Bewegingsstoornissen · Tijdstudie · Bewegingsstudies · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO · Leeftijd
[PDF] [Abstract]

15 Sportactiviteit in relatie tot borstkanker: een epidemiologisch onderzoek
bookPart 1998    
Author: Dirx, M.J.M. · Brandt, P.A., van den · Bausch-Goldbohm, S.A. · Voorrips, L.E.
Keywords: Bewegingstherapie · Bedrijfsgezondheidszorg · Beweging · Bewegingsstoornissen · Tijdstudie · Bewegingsstudies · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO · Leeftijd
[PDF] [Abstract]

16 Evaluatie: Delftse jeugd in beweging
bookPart 1998    
Author: Stiggelbout, M. · Ooijendijk, W.T.M.
Keywords: Bewegingstherapie · Bedrijfsgezondheidszorg · Beweging · Bewegingsstoornissen · Tijdstudie · Bewegingsstudies · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO · Leeftijd
[PDF] [Abstract]

17 Kosteneffectiviteit en gezondheidswinst van behalen beleidsdoelen bewegen en overgewicht : onderbouwing Nationaal Actieplan Sport en Bewegen
book 2005    
Author: Wendel-Vos, G.C.W. · Ooijendijk, W.T.M. · Baal, P.H.M. van · Storm, I. · Vijgen, S.M.C. · Jans, M. · Hopman-Rock, M. · Schuit, A.J. · Wit, G.A. de · Bemelmans, W.J.E.
Keywords: Health · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Leefomgeving en gezondheid · Lifestyle · Overheidsbeleid · Kosten-batenanalyse · Lichaamsgewicht · Kosten-batenanalyse · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO
[Abstract]

18 Monitoring and evaluation of worksite health promotion progams : current state of knowledge and implications for practice
book 2008    
Author: Engbers, L. · Sattelmair, J.
Keywords: Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · GEZONDHEIDSVOORLICHTING EN -OPVOEDING · GVO · BIOLOGICAL MONITORING · GEZONDHEIDSINDICATOREN · HEALTH INDICATORS · VOEDING · VOEDINGSHYGIENE · VOEDINGSLEER · SPORT · BEROEPSZIEKTEN · Risicoanalyse · STORINGSANALYSE · CHECKLISTS
[Abstract]

19 Brug naar beweging : oefenen en lopend overleg
article 2008    
Author: Douwes, M. · Schrama, J. · Commissaris, D. · Koningsveld, D.
Keywords: Workplace · Bewegingstherapie · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Nederland · Gezondheidstoezicht · Gezondheidsindicatoren · Health indicators · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO
[PDF] [Abstract]

20 MKB'ers in beweging
article 2007    
Author: Verheijden, M. · Hildebrandt, V.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid · Nederland · Arbowet · Arbeidsomstandighedenwet · Arbobeleid bedrijven · Midden-en kleinbedrijf · Gezondheid · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 33 found. Next | Sort by date