Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 65 found. Next | Sort by date

1 Arbeid en gezondheid : inzetbaarheid baart zorgen
article 2005    
Author: Dalen, E.J. van · Gründemann, R.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Employability · Human resources management en development · HRM · HRD
[PDF] [Abstract]

2 Employability, op weg naar een methode
report 1998    
Author: Man, M. de
Keywords: Workplace · Employability · HRM · Human resource management · Methodolgie · Work and Employment · Healthy Living
[PDF] [Abstract]

3 Dupliek bij 'Sociale innovatie : omgaan met sociale en organisatorische spanningsvelden'
article 2007    
Author: Nauta, A. · Blokland, K.
Keywords: Workplace · Innovatie · Human resources management en development · HRM · HRD · Personeelsopbouw · Personeelsstructuur · Personeelsverloop · Personeelsbinding · Sociale bewegingen · Trend
[PDF] [Abstract]

4 Consistent loopbaanbeleid bouwt voort op HRM-beleid: HRM is voor manager soms anders dan voor productiemedewerkers
article 2004    
Author: Dalen, E.J. van · Verburg, R. · Gründemann, R.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Nederland · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Human resources management en development · HRM · HRD · Carriere · Loopbaan · Promotie
[PDF] [Abstract]

5 De brug tussen arbeid, gezondheid en inzetbaarheid
article 2004    
Author: Dalen, E.J. van · Gründemann, R.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Human resources management en development · HRM · HRD · Personeelsverloop · Personeelsbinding · Preventie
[PDF] [Abstract]

6 Innovatie en HRM: naar een integraal raamwerk
article 2005    
Author: Leede, J. de · Looise, J.K.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Innovatie · Modellenonderzoek · Organisatiesociologie · Bedrijfssociologie · Human resources management en development · HRM · HRD
[PDF] [Abstract]

7 ICT: plaag of zegen? : effecten van ICT op HRM en het primaire proces
bookPart 2003    
Author: Dhondt, S.
Keywords: Arbeidsproductiviteit · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Human resources management en development · HRM · HRD · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · Managementmethoden · Communicatiemedia
[Abstract]

8 Excelleren in en door Human Resource Management
bookPart 2003    
Author: Wortel, E. · Vries, S. de
Keywords: Veilig en Gezond Werken · Human resources management en development · HRM · HRD · Managementmethoden
[Abstract]

9 Rust roest : over het inzetbaar houden van mensen door een actief loopbaanbeleid
bookPart 2003    
Author: Vries, S. de · Gründemann, R.
Keywords: Arbeidsparticipatie · Human resources management en development · HRM · HRD · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Arbeidsmobiliteit · Passende arbeid · Trend · Personeelsopbouw · Personeelsstructuur
[Abstract]

10 Innovatie en vergrijzing
report 2005    
Author: Korver, T. · Oeij, P. · Jongkind, R. · Teunen, J.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Employability · Innovatie · Grafische industrie · Human resources management en development · HRM · HRD · Organisatiebeleid · Ondernemingsbeleid · Oudere arbeidskrachten
[PDF] [Abstract]

11 Goed werkgeverschap en goed werknemerschap : een bijzondere arbeidsrelatie
article 2005    
Author: Huiskamp, R. · Gründemann, R. · Dalen, E.J. van · Jongkind, R.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Normen en waarden · Personeel · Werknemers · Arbeidsattitude · Arbeidsmotivatie · Werknemers · Management · Sociale maaatregelen · Werkgevers · Human resources management · HRM · HRD · Nederland
[PDF] [Abstract]

12 Kwaliteit van human resource management : op weg naar excellerende medewerkers
book 2005    
Author: Nauta, A. · Ven, C. van de · Halewijn, I.
Keywords: Workplace · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Human resources management en development · HRM · HRD · Sociaal ondernemingsbeleid · Leiding geven · Management · Leiderschap · Managementmethoden · Personeelsbeleid
[Abstract]

13 Gewenst beleid tegen ongewenst gedrag : onveiligheid binnen de organisatie kan leiden tot ziekteverzuim
article 2005    
Author: Dalen, E.J. van · Nuyens, M.
Keywords: Arbeidsparticipatie · Agressie · Afwijkend gedrag · Mobbing · Pesten · Arbobeleid bedrijven · Seksuele intimidatie · Shopstewards · Vertrouwenspersonen · Human resources management en development · HRM · HRD
[Abstract]

14 Optimale inzet van mensen
article 2003    
Author: Dalen, E.J. van
Keywords: Workplace · Arbeidstheorie · Arbeidseconomie · Arbeidswetenschap · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Arbeidsparticipatie · Human resources management en development · HRM · HRD
[PDF] [Abstract]

15 Disability management : beleid op inzetbaarheid
report 2002    
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Human resources management en development · HRM · HRD · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Vaststelling arbeidsgeschiktheid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Passende arbeid · Personeelsbeleid
[PDF]

16 Ondernemerschap op de werkvloer : meedenkende medewerker helpt broek ophouden : directe participatie
article 1997    
Author: Peeters, M.
Keywords: Workplace · Medezeggenschap · Human resources management en development · HRM · HRD · Organisatiestructuur · Ondernemingsstructuur · Bevordering deelname aan arbeidsproces · Interne communicatie · Rapportage · Verslaglegging
[PDF] [Abstract]

17 Maatschappelijk verantwoord ondernemen : people aspect komt er nog bekaaid van af
article 2003    
Author: Zwetsloot, G. · Starren, H.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Nederland · Arbobeleid bedrijven · Winst · Bedrijfsresultaten · Verlies · Human resources management en development · HRM · HRD · Ecologie
[PDF] [Abstract]

18 De stand van personeelszaken : ontwikkelingen in theorie en praktijk
report 2001    
Author: Gründemann, R.W.M. · Willemsen, M. · Vries, S. de · Vuuren, C.V. van
Keywords: Workplace · Modellenonderzoek · Nederland · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Human resources management en development · HRM · HRD · Overheidsbeleid · Overheidsingrijpen · Arbeidsmarkt · Werkgelegenheid · Overheidsorganisatie · Prestatie
[PDF] [Abstract]

19 Diversiteit op de werkvloer : hoe werkt dit? - Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk
report 2005    
Author: Vries, S. de · Ven, C. van de · Nuyens, M. · Stark, K. · Schie, J. van · Sloten, G.C. van
Keywords: Workplace Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Vrouwenarbeid · Nederland · Case studies · Human resources management en development · HRM · HRD · Arbeid door migranten
[PDF] [Abstract]

20 Excelleren in en door personeelsplanning
bookPart 2003    
Author: Dalen, E.J. van · Wiezer, N.
Keywords: Veilig en Gezond Werken · Case studies · Personeelsplanning · Human resources management en development · HRM · HRD · Organisatiebeleid · Ondernemingsbeleid · Managementmethoden
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 65 found. Next | Sort by date