Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 25 found. Next | Sort by date

1 Koudebelasting en handvaardigheid : onderzoek uitgevoerd door het Instituut voor Zintuigfysiologie TNO, afdeling thermofysiologie
book 1992    
Author: Lotens, W.A. · Linde, F.J.G. van de · Havenith, G.
Keywords: Workplace · Koude · Fysiologie · Handen · Armen
[PDF] [Abstract]

2 Validering van een vragenlijstmethode voor het identificeren van personen met handeczeem in epidemiologisch onderzoek
report 1990    
Author: Smit, H.A. · Coenraads, P.J. · Lavrijsen, S.
Keywords: Workplace · Research · Epidemiologie · Eczemen · Handen · Armen · Verpleegkundigen · Enquetes
[PDF] [Abstract]

3 Handletsel in de metaalproduktenindustrie : een checklist voor het opsporen van veiligheidsrisico's
book 1994    
Author: Knotter, M. · Hopstaken, L.
Keywords: Workplace · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Nederland · Checklists · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Handen · Armen · Bescherming · Handen · Veiligheidshandschoenen · Protective clothing · Metaalindustrie · Metallurgie · Metaalbewerking
[PDF] [Abstract]

4 Een analyse van kosten en baten van de invoering van latexvrije handschoenen in ziekenhuizen
report 2003    
Author: Bovenkamp, J.M. van de · Gallis, R. · Miedema, E.P.
Keywords: Workplace · Bescherming · Handen · Verpleegtehuizen · Allergie · Rubber · Metingen · Work and Employment · Healthy Living
[PDF] [Abstract]

5 Exposure to pesticides : Pt. III Application to chrysanthemums in greenhouses
book 1994    
Author: Vreede, J.A.F. de · Haan, M. de · Brouwer, D.H. · Hemmen, J.J. van · Kort, W.L.A.M. de
Keywords: Workplace · Bestrijdingsmiddelen · Fungiciden · Herbiciden · Pesticiden · Groenteteelt · Tuinbouw · Huisabsorptie · Methomyl · Bescherming van de handen · Veiligheidshandschoenen
[PDF] [Abstract]

6 Werkgerelateerde fysieke factoren en RSI
report 2003    
Author: Heuvel, S.G. van den · Blatter, B.M.
Keywords: Workplace · Fysieke arbeidsbelasting · Kantoorarbeid · Kantoorwerkzaamheden · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Repeterende arbeid · Handen · Armen
[PDF] [Abstract]

7 De invloed van schouderbelasting en knijpkracht op het ontstaan van RSI-klachten aan de onderarm of handen
article 2003    
Author: Kraker, H. de · Smits, M. · Visser, B. · Dieën, J.H. van
Keywords: Ergonomics · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Arbeidsproductiviteit · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Spieraandoeningen · Bloedsomloop · Bloedvaten · Handen · Armen · Preventie
[PDF] [Abstract]

8 RSI: de stand van zaken : bijna twee miljoen mensen hebben last van RSI
article 2006    
Author: Heuvel, S. van den · Blatter, B. · Kraker, H. de
Keywords: Workplace · Beroepsziekten · Nederland · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Handen · Armen · Beweging · Epidemiologie
[PDF] [Abstract]

9 The effect of using a laptopstation compared to using a standard laptop PC on the cervical spine torque, perceived strain and productivity
article 2004    
Author: Lindblad Berkhout, A. · Hendriksson-Larsén, K. · Bongers, P.
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Veilig en Gezond Werken · Ergonomie · Productiviteit · Handen · Armen · Spieraandoeningen · Computersystemen · Computernetwerken · Registratie · Afbeeldingen · Fotos
[Abstract]

10 Werkdruk en stress zijn van invloed op RSI-klachten aan arm
article 2003    
Author: Bongers, P. · Kremer, A. · Laak, J. ter
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Werkdruk · Stress · Geestelijke overbelasting · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Literatuuronderzoek · Handen · Armen
[Abstract]

11 De handen van metselaars : huidbescherming, huidverzorging, huidreiniging
book 1989    
Author: Huppes, G. · Wiegersma, N.
Keywords: Workplace · Nederland · Metselwerk · Bescherming · Handen · Veiligheidshandschoenen · Protective clothing · Bescherming · Huid · Beschermende cremes · Veiligheidsvoorlichting · Huidziekten · Dermatosen · Utiliteitsbouw · Wegenbouw
[PDF] [Abstract]

12 Helpt 'pauzesoftware' tegen RSI? : tijdige werkonderbreking slechts een onderdeel van integrale aanpak
article 2002    
Author: Looze, M.P. de · Heuvel, S.G. van den · Hildebrandt, V.H.
Keywords: Rugklachten · Hernia · Nederland · Ergonomie · Enquetes · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Computersystemen · Computernetwerken · Preventie · Handen · Armen · Fysieke belasting
[PDF] [Abstract]

13 De effectiviteit van huidbescherimgsmiddelen bij het werken met bestrijdingsmiddelen in de glastuinbouw [Effectiveness of personal protective equipment for skin protection while working with pesticides in greenhouses]
report 1994    
Author: Hemmen, J.J. van · Brouwer, D.H. · Havenith, G. · Kaaijk, J. · Brouwers, A.A.F.
Keywords: Clothing · Protective clothing · Comfort · Contamination · Bestrijdingsmiddelen · Fungiciden · Herbiciden · Pesticiden · Nederland · Groenteteelt · Tuinbouw · Bescherming · Handen · Veiligheidshandschoenen · Protective clothing · Bescherming · Huid · Beschermende cremes · Gevaarlijke stoffen · Arbeidshygiene · Beroepshygiene · Akkerbouw · Tuinbouw
[PDF] [Abstract]

14 Work-related musculoskeletal disorders : back to work report
report 2007    
Author: Pinder, A. · Yeomans, L. · Heuvel, S. van den · Blatter, B. · Verjans, M. · Muylaert, K. · Broeck, V.de · Buffet, M.A. · Nevala, N.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Veilig en Gezond Werken · Rugklachten · Hernia · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · EEG · EGKS · Euratom · Europese gemeenschappen · Therapie · Attitude · Gedrag · Bewegingsstoornissen · Handen · Armen · Spieraandoeningen
[PDF] [Abstract]

15 Behandeling en sociaal-medische begeleiding bij verzuim door klachten van arm, nek of schouder (RSI)
article 2004    
Author: Blatter, B.M. · Heuvel, S.G. van den · Vroome, E.M.M. de · Bongers, P.M.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Veilig en gezond werken · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Ziekteverzuimbeleid · Arbodiensten · Sociaal-medische begeleiding · Handen · Armen · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Nederland
[PDF] [Abstract]

16 Repetitive strain injuries: deel 2 risicogroepen en interventies
article 1999    
Author: Bongers, P.M. · Ridder, G.M.T. de · Douwes, M. · Houtman, I.L.D. · Thé, K.
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Arbeidspauze · Rusttijden · Nederland · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Primaire sector · Agrarische sector · Handen · Armen
[PDF] [Abstract]

17 Do work-related physical factors predict neck and upper limb symptoms in office workers?
article 2006    
Author: Heuvel, S.G. van den · Beek, A.J. van der · Blatter, B.M. · Bonger, P.M.
Keywords: Workplace · Arbeidsduur · Werktijden · Arbeidstijden · Handen · Armen · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Fysieke arbeidsbelasting · Administrative Personnel · Cohort Studies · Humans · Musculoskeletal Diseases · Neck · Netherlands · Occupational Health · Prospective Studies · Questionnaires · Risk Factors · Upper Extremity · Video Recording
[Abstract]

18 Handschoenen en schorten voor de vleesverwerkende industrie : een warenonderzoek : rapportage fase 1
book 1987    
Author: Huppes, G. · Bayens, G.
Keywords: Workplace · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Vleesindustrie · Nederland · Gevaarlijke arbeidsomstandigheden · Beschermende kleding · Veiligheidskleding · Protective clothing · Bescherming · Armen · Armbescherming · Bescherming · Handen · Veiligheidshandschoenen · Protective clothing · Technische keuringen · Veiligheidskeuringen · Testen · West-Duitsland · BRD · Slachterijen · Vleesverwerking
[PDF] [Abstract]

19 De effectiviteit van huidbeschermingsmiddelen bij het werken metbestrijdingsmiddelen in de glastuinbouw. Deel 2: Huidbeschermendematerialen
report 1994    
Author: Kaaijk, J. · Lalleman, M.J.T.
Keywords: Protection · Skin (anatomy) · Personnel · Pesticides · Hog houses · Protective clothing · Gloves · Permeability · Tests · Bestrijdingsmiddelen · Fungiciden · Herbiciden · Pesticiden · Toxicology · Groenteteelt · Tuinbouw · Gevaarlijke stoffen · Beschermende kleding · Veiligheidskleding · Protective clothing · Bescherming · Handen · Veiligheidshandschoenen · Protective clothing · Huid · Materiaal · Akkerbouw
[PDF] [Abstract]

20 The effects of shoulder load and pinch force on electromyographic activity and blood flow in the forearm during a pinch task
article 2006    
Author: Visser, B. · Nielsen, P.K. · Kraker, H. de · Smits, M. · Jensen, B.R. · Veeger, D. · Dieën, J.H. van
Keywords: Health · Fysieke arbeidsbelasting · Bewegingsorganen · Handen armen · Bloedsomloop bloedvaten · Blood flow · Computer work · Electromyography · Upper extremity musculoskeletal disorders · Biomechanics · Blood · Electromyography · Musculoskeletal system · Musculoskeletal disorders · Ergonomics · Doppler echography · Finger · Forearm blood flow · Workload · Adult · Biomechanics · Blood Flow Velocity · Electromyography · Forearm · Humans · Male · Motor Activity · Muscle Contraction · Muscle, Skeletal · Pinch Strength · Shoulder · Torque · Upper Extremity · Weight-Bearing
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 25 found. Next | Sort by date