Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 14 of 14 found. | Sort by date

1 Trombose : je moet er meer van weten : vragen en antwoorden op een rij gezet door TNO
book 1987    
Author: Smith, P.
Keywords: Health · Hart- en vaatziekten · Historisch materiaal TNO · Medicine · Geneeskunde · Pathology · Thrombosis
[PDF]

2 Monitoring occupational health and safety in Europe : time constraints and its complications
report 1994    
Author: Dhondt, S.
Keywords: Workplace · Werkdruk · Beroepsziekten · Statistieken · Stress · Geestelijke overbelasting · Hart-en vaatziekten · Bloeddruk · EEG-landen
[Abstract]

3 Baroreceptorgevoeligheid in relatie tot stress : De ontwikkeling van een methode
report 1991    
Author: Bloem, P.J.N. · Hofstede, J.W. van der
Keywords: Workplace · Stress · Geestelijke overbelasting · Bloeddruk · Hart-en vaatziekten · Fysiologie · Geneeskunde · Computerprogrammering · Computerprogrammas
[PDF] [Abstract]

4 Web-based targeted nutrition counselling and social support for patients at increased cardiovascular risk in general practice: Randomized controlled trial
article 2004    
Author: Verheijden, M. · Bakx, J.C. · Akkermans, R. · Hoogen, H. van den · Godwin, N.M. · Rosser, W. · Staveren, W. van · Weel, C. van
Keywords: Movement · Hart en vaatziekten · Voeding · Voedingshygiene · Voedingsleer · Patienten · Chronisch zieken · Internet
[PDF] [Abstract]

5 Physical activity, cardiorespiratory fitness, and body mass index in relationship to work productivity and sickness absence in computer workers with preexisting neck and upper limb symptoms
article 2007    
Author: Bernaards, C.M. · Proper, K.I. · Hildebrandt, V.H.
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Arbeidsproductiviteit · Lichaamsgewicht · Hart- en vaatziekten · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Bewegingsstoornissen · Beeldschermen terminals
[Abstract]

6 Bewegen favoriet middel tegen gewichtstoename : resultaten Nationale Gezondheidstest 2003
report 2004    
Author: Jans, M.P. · Kraker, H. de · Hildebrandt, V.H.
Keywords: Health Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Veilig en Gezond Werken · Lifestyle · Nederland · Anthropometrie · Lichaamsgewicht · Gezondheid · Hart-en vaatziekten · Voeding · Voedingshygiene · Voedingsleer
[Abstract]

7 Trendrapport bewegen en gezondheid 1998/1999
book 1999    
Author: Hildebrandt, V.H. · Ooijendijk, W.T.M. · Stiggelbout, M.
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Nederland · Case studies · GVO · Tijdstudie · Bewegingsstudies · Gezondheid · Lichamelijke factoren · Arbeid · Sport · Bedrijfsfitness · Hart-en vaatziekten
[Abstract]

8 Trendrapport bewegen en gezondheid 2002/2003
report 2004    
Author: Hildebrandt, V.H. · Ooijendijk, W.T.M. · Stiggelbout, M. · Hopman-Roxk, M.
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Leefomgeving en gezondheid · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Fysieke arbeidsbelasting · GVO · Sport · Lichaamsgewicht · Kosten van de gezondheidszorg · Hart-en vaatziekten · Chronisch zieken
[PDF] [Abstract]

9 Trendrapport bewegen en gezondheid 2000/2001
report 2002    
Author: Ooijendijk, W.T.M. · Hildebrandt, V.H. · Stiggelbout, M.
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Nederland · Case studies · GVO · Tijdstudie · Bewegingsstudies · Gezondheid · Lichamelijke factoren · Arbeid · Sport · Bedrijfsfitness · Hart-en vaatziekten
[PDF] [Abstract]

10 Raising awareness of stress at work in developing countires : a modern hazard in a traditional working environment : advice to employers and worker representatives
book 2007    
Author: Houtman, I. · Jettinghof, K. · Cedillo, L.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Stress · Geestelijke overbelasting · Gezondheidsindicatoren · Health indicators · Hart-en vaatziekten · Bloeddruk · Lichaamsgewicht · Voeding · Voedingshygiene · Voedingsleer · Arbeidskunde · Arbeidsanalyse · Documentaire informatie · Derde wereld · Ontwikkelingslanden
[Abstract]

11 JGZ-richtlijn Hartafwijkingen
article 2017    
Author: Deurloo, J.A. · Heerdink, N.
Keywords: Health · Hartafwijkingen · Hart- en vaatziekten · Richtlijnen · Jeugdgezondheidszorg · Signalering · Preventie · Kinderen · Ouders · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

12 Richtlijn Hartafwijkingen: Preventie, (vroeg)signalering en begeleiding bij aangeboren en verworven hartafwijkingen, hartritmestoornissen en hart- en vaatziekten
report 2017    
Author: Deurloo, J.A. · Heerdink, N.
Keywords: Health · Hartafwijkingen · Hart- en vaatziekten · Richtlijnen · Jeugdgezondheidszorg · Signalering · Preventie · Kinderen · Ouders · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [PDF] [Abstract]

13 Job strain in relation to ambulatory blood pressure, heart rate, and heart rate variability among female nurses
article 2004    
Author: Riese, H. · Doornen, L.J.P. van · Houtman, I.L.D. · Geus, E.J.C. de
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Vrouwenarbeid · Fysieke arbeidsbelasting · Verpleegkundigen · Psychische arbeidsbelasting · Vrouwen · Hart en vaatziekten · Mannelijke arbeidskrachten · Arbeid door mannen · Decision latitude · Job demand · Real life · Risk factor, cardiovascular · Support, social · Women · Work stress · Cardiovascular disease · Working conditions · Cardiovascular risk · Decision making · Diastolic blood pressure · Heart rate variability · Leisure · Occupational hazard · Population research · Prediction · Questionnaire · Sex difference · Sleep · Social status · Systolic blood pressure · Work environment · Adaptation, Psychological · Adult · Blood Pressure · Cardiovascular Diseases · Female · Heart Rate · Humans · Longitudinal Studies · Middle Aged · Multivariate Analysis · Netherlands · Nurses · Occupational Exposure · Regression Analysis · Risk Factors · Social Support · Stress, Psychological · Workload
[PDF] [Abstract]

14 Job strain and risk indicators for cardiovascular disease in young female nurses
article 2000    
Author: Riese, H. · Houtman, I.L.D. · Doornen, L.J.P. · Geus, E.J.C. de
Keywords: Workplace · Decision latitude · Fasting insulin · Insulin resistance syndrome · Job demands · Lipids · Antigen · Cholesterol · Fibrinogen · High density lipoprotein cholesterol · Insulin · Oral contraceptive agent · Plasminogen activator inhibitor 1 · Tissue plasminogen activator · Triacylglycerol · Adult · Age · Blood pressure · Body mass · Cardiovascular disease · Cardiovascular risk · Cholesterol blood level · Decision making · Fibrinogen blood level · Insulin blood level · Job performance · Lipoprotein blood level · Oral contraception · Questionnaire · Risk factor · Social support · Stress · Triacylglycerol blood level · Work capacity · Work schedule · Workload · Body Mass Index · Cardiovascular Diseases · Female · Fibrinogen · Humans · Job Satisfaction · Lipoproteins · Middle Aged · Nurses · Werkdruk · Verpleegkundigen · Hart en vaatziekten · Vrouwen
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 14 of 14 found. | Sort by date