Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 7251 found. Next | Sort by date

1 Procesevaluatie "Grip op eigen veiligheid" : een multimethodische interventie ter preventie van ongevallen bij ouderen in Sneek
report 2002    
Author: Elings, M.. · Wijlhuizen, G.J.
Keywords: Health
[Abstract]

2 De continuering van gebruik van het voorlichtingsprogramma "Roken? Niet waar de kleine bij is"
report 2001    
Author: Crone, M.R. · Verlaan, M. · Willemsen, M.C. · Soelen, P. van · Reijneveld, S.A. · Paulussen, T.G.W.M.
Keywords: Health
[PDF] [Abstract]

3 Rapportage van de screening op fenylketonurie bij kinderen geboren in 1993
report 1994    
Author: Verkerk, P.H. · Verloove-Vanhorick, S.P.
Keywords: Health

4 Peilingen in de jeugdgezondheidszorg : PGO-peiling 1992/1993
report 1994    
Author: Spee-van der Spekke, J. · Meulmeester, J.F. · Radder, J.J. · Verloove-Vanhorick, S.P. · Schalk-van der Weide, Y.
Keywords: Health
[PDF]

5 Het therapeutisch effect van cannabisgebruik bij mensen met MS
report 2001    
Author: Graafmans, W.C.
Keywords: Health
[PDF]

6 De kosten van AIDS / HIV in Nederland in 1988: een inventarisatie : Eindrapport
report 1990    
Author: Wiggers, C.C.M.C. · Bergsma, E.W.
Keywords: Health
[PDF]

7 Versterking van de positie van de zorgvrager
report 1997    
Author: Ooijendijk, W.T.M. · Lourijsen, E.C.P.M.
Keywords: Health
[PDF] [Abstract]

8 Goed leven met diabetes : Welke factoren bevorderen of belemmeren het handhaven van een gezonde leefstijl?
report 1997    
Author: Opmeer, C.H.J.M. · Davidse, W. · Hazelzet, A.H.
Keywords: Health
[PDF]

9 Audiometry in pre-school children
article 1965    
Author: Laar, F. van
Keywords: Health

10 Uberbr├╝ckungen und Katachresen : einige Hypothesen und Versuche zuer experimentellen Pr├╝fung
report 1969    
Author: Winsemius, W. · Winter, C.R. de
Keywords: Health
[PDF]

11 Het Rubella-probleem in het licht van Nederlandse ervaringen
book 1949    
Author: Kamerbeek, A.E.H.M.
Keywords: Health
[PDF]

12 Implementation and improvement of obligatory health insurance scheme in Luthania OSS 98-5320, LI9704/0201
report 1999    
Author: Heijnen, S. · Schneider, M.
Keywords: Health

13 The renal excretion of mandelic acid after repeated administrration of styrene to rats
article 1966    
Author: Rees, H. van
Keywords: Health

14 Eindrapport Project Ontwikkeling Praeventis
report 2005    
Author: Oostenbrug, M.W.M.
Keywords: Health

15 Het Maatschappelijk Werk in de Bedrijven
book 1948    
Author: Blaauw, G.S.K. · Berden, M.J.A.G. · Brand-Groeneveld, N. · Goubitz, E. · Koekebakker, J. · Moltzer, M.J.A. · Schroder, M. · Schauwen, F.C. · Wilking, J.H.M. · Wolters, C.
Keywords: Health
[PDF]

16 Some quantitative aspects of metabolism of trichloroethylene in rats
article 1965    
Author: Rees, H. van
Keywords: Health

17 Goed oud worden : een voorlichtings- en bewegingsprogramma voor. Leidraad voor organisatoren
book 1997    
Author: Westhoff, M.H. · Hopman-Rock, M. · Hell, L. van
Keywords: Health
[PDF]

18 Patienttevredenheidheid bij transmurale zorg : De ontwikkeling van een Transmulrale Tevredeheidsvragenlijst voor Patienten (TTP)
report 2001    
Author: Reeuwijk-Werkhorst, J. van · Dommelen, P. van · Rosendal, H
Keywords: Health
[PDF]

19 Update programmeringsstudie effectonderzoek jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar
book 2005    
Author: Neppelenbroek, S.E. · Wijngaarden, J.C.M. · Lim-Feijen, J.F. · Leerdam, F.J.M. van · Raat, H. · Hirasing, R.A.
Keywords: Health
[PDF]

20 De invloed van moeilijk te verdragen situaties op groepsverhoudingen
book 1953    
Author: Hutte, H.A.
Keywords: Health
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 7251 found. Next | Sort by date