Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 10 of 10 found. | Sort by date

1 Hersenbeschadiging na perinatale asfysie
article 1997    
Author: Dorrenpaal. C.A. · Bel, F. van
Keywords: Healthh
[PDF] [Abstract]

2 Matig alcoholgebruik tijdens de zwangerschap: samenvatting van een grootschalig Europese studie
article 1991    
Author: Hirasing, R.A. · Boontje, R.P. · Buitendijk, S.E.
Keywords: Healthh
[PDF] [Abstract]

3 Foliumzuurgwbruik door zwangere vrouwen in Nederland
article 1999    
Author: Pal-de Bruin, K.M. van der · Walle, H.E.K. de · Jeeninga, W. · Rover, C.M. de · Cornel, M.C. · Jong-van den Berg, L.T.W. · Buitendijk, S.E.
Keywords: Healthh
[PDF] [Abstract]

4 De thuisbevalling in cijfers
article 1999    
Author: Offerhaus, P.M. · Pal-de Bruin, K.M. van der · Buitendijk, S.E.
Keywords: Healthh
[PDF] [Abstract]

5 Een lage Apgarscore, wat zegt dat?
article 1999    
Author: Ouden, L. den
Keywords: Healthh
[PDF] [Abstract]

6 Vroeggeboorte: een levenslang probleem
article 1999    
Author: Ouden, L. den
Keywords: Healthh
[PDF] [Abstract]

7 Kind in de toekomst, kind van de rekening?
article 1999    
Author: Zaadstra, B.M.
Keywords: Healthh
[PDF] [Abstract]

8 Matig alcoholgebruik tijdens de zwangerschap: samenvatting van een grootschalig Europese studie
article 1993    
Author: Verkerk, P.H. · Noord-Zaadstra, B.M. van
Keywords: Healthh
[PDF] [Abstract]

9 Vitamine K voor zuigelingen: overzicht van het huidige beleid
article 1994    
Author: Cornelissen, E.A.M. · Hirasing, R.A. · Jonge, G.A. de
Keywords: Healthh
[PDF] [Abstract]

10 Screening op phenylketonurie en congenitale hypothyreoïdie: overzicht en enkele recente ontwikkelingen
article 1994    
Author: Verkerk, P.H.
Keywords: Healthh
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 10 of 10 found. | Sort by date