Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 6 of 6 found. | Sort by date

1 Rapportage van de screening op congenitale hypothyreoïdie bij kinderen geboren in 1990 : Verslag van de Landelijke begeleidingscommissie CHT
report 1991    
Author: Verkerk, P.H. · Verloove-Vanhorick, S.P.
Keywords: Health · Kinderen · Hielprik
[PDF]

2 Cystic fibrosis hielprik onderzoek bij pasgeborenen in Nederland : de Chopin studie eindrapport
book 2009    
Author: Dankert-Roelse, J.E. · Vernooij-van Langen, A.M.M. · Loeber, J.G. · Elvers, L.H. · Triepels, R.H. · Gille, J.J.P. · Pals, G. · Akker-van Marle, M.E. van den · Ploeg, C.P.B. van der · Pal, S.M. van der · Gulmans, V.A.M. · Oey-Spauwen, M.J.W. · Wijnands, Y.H.H.M. · Bosch, M. · Dompeling, E. · Reijntjes, A.J.T.
Keywords: Health · Hielprik · Zuigelingen

3 De neonatale hielprikscreening: monitor 2017 [The newborn blood spot screening in the Netherlands: monitor 2017]
report 2018    
Author: Ploeg, K. van der · Wins, S. · Olthof, R. · Eekhout, I. · Verkerk, P.H.
Keywords: Health · Hielprik · Screening · Neonatale · Healthy for Life · Healthy Living · Human Performances · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [PDF]

4 De neonatale hielprikscreening (NHS) in Caribisch Nederland: monitor over 2018: Bonaire, St. Eustatius, Saba
report 2019    
Author: Wins, S. · Verkerk, P.H. · Ploeg, K. van der
Keywords: Hielprik · Screening · Neonatale · Healthy for Life · Healthy Living · Human Performances · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

5 Evaluatie van de neonatale hielprikscreening bij kinderen geboren in 2018
report 2019    
Author: Ploeg, C.P.B. van der · Wins, S. · Verkerk, P.H.
Keywords: Hielprik · Screening · Neonatale · Healthy for Life · Healthy Living · Human Performances · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

6 De neonatale hielprikscreening: monitor 2018 [The newborn blood spot screening in the Netherlands: monitor 2018]
report 2019    
Author: Ploeg, K. van der · Wins, S. · Verkerk, P.H.
Keywords: Hielprik · Screening · Neonatale · Healthy for Life · Healthy Living · Human Performances · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 6 of 6 found. | Sort by date