Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 25 found. Next | Sort by date

1 Bevorderen onderhandelingsvaardigheden en taakautonomie goede arbeidsrelaties?
article 2006    
Author: Oeij, P.R.A.
Keywords: Workplace · Overleg · Onderhandelen · Arbeidsprestatie · Functievervulling · Arbeidsverhoudingen · Industrial relations · Arbeidsbestel · Arbeidsvoorwaarden · Arbeidsvoorwaardenoverlleg · Collectief onderhandelen · Taakautonomie · Nederland
[PDF] [Abstract]

2 Hoofdpunten uit de nota doelstellingen '75-'80 : aan de medewerkers van..... de nijverheidsorganisatie TNO ...
report 1975    
Keywords: Research · Research management · Financial management · Formal organization · Industrial relations · Management planning · Organizations · Personnel management · Planning · Marketing

3 De arbeidssituatie van twaalf beroepsgroepen in de intramurale gezondheidszorg
article 1990    
Author: Smulders, P.G.W.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Invloed van gecombineerde blootstelling · Arbeidsbelasting · Industrial relations · Arbeidsbestel
[PDF]

4 Do job autonomy and negotiation self-efficacy improve employment relationships?
article 2006    
Author: Oeij, P.R.A.
Keywords: Workplace · Competenties · Attitude · Gedrag · Arbeidsverhoudingen · Industrial relations · Arbeidsbestel · Overleg · Onderhandelen · Efficiency · Persoonlijkheid · Taakautonomie · Psychologie
[PDF] [Abstract]

5 Verklaren en ontwerpen van produktieprocessen: het debat over arbeidsprocesbenadering en sociotechniek
book 1995    
Author: Huijgen, F. · Pot, F.D.
Keywords: Workplace · Nederland · Sociotechniek organisatieontwerp · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Arbeidsverhoudingen · Industrial relations · Arbeidsbestel
[Abstract]

6 Organizing by covenant : the organization of transitional labor markets : paper IREC Conference 2004 'Governance issues in shifting industrial and employment relations' Utrecht, The Netherlands, August 26-28, 2004 : session potential and limits of national level socio-economic governance
article 2004    
Author: Korver, T. · Oeij, P.R.A.
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Nederland · Arbeidsverhoudingen · Industrial relations · Arbeidsbestel · Flexibilisering van de arbeid · Convenanten · Overheidsbeleid · Overheidsingrijpen · Arbeidsmarktpolitiek · Arbeidsvoorziening
[PDF] [Abstract]

7 Monitor arbeidsongevallen in Nederland 2003
report 2005    
Author: Venema, A. · Bloemhoff, A.
Keywords: Workplace · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Arbeidsverhoudingen · Industrial relations · Arbeidsbestel · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Trend · Ongevalsanalyse · Ongevalsoorzaken · Categorieen van arbeidskrachten · Bedrijfstakken · Methodologie · Arbeidsongevallen
[PDF] [Abstract]

8 Globalisering en arbeidsverhoudingen
article 2008    
Author: Vos, K. · Gründemann, R.
Keywords: Workplace · Nederland · Medezeggenschap · Concurrentie · Vakbonden · Economie · Kapitalisme · Arbeidsverhoudingen · Industrial relations · Arbeidsbestel · Arbeidsvoorwaarden · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Globalisering · EEG-landen
[PDF] [Abstract]

9 Arbeidsmarkt en Technologie: Parallelsessie 2
bookPart 1998    
Author: Pot, F.D.
Keywords: Workplace · Werkgelegenheidspolitiek · Vraag en aanbod op arbeidsmarkt · Flexibilisering van de arbeid · Arbeidsmarktpolitiek · Arbeidsvoorziening · Arbeidsverhoudingen · Industrial relations · Arbeidsbestel
[Abstract]

10 New approaches to improve the health of a changing workforce
book 1999    
Author: Wynne, R. · Gründemann, R.W.M.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Arbeidsmarkt · Werkgelegenheid · Arbeidsverhoudingen · Industrial relations · Arbeidsbestel · Arbeidsmarktpositie · Arbeidshygiene · Beroepshygiene · Arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen · EEG-landen
[Abstract]

11 Trends en toekomstmogelijkheden van flexibilisering van de arbeid : scenario-onderzoek : fase 1. literatuuronderzoek
report 2000    
Author: Verbruggen, V. · Miedema, E. · Klein Hesselink, J.
Keywords: Workplace · Innovatie · Flexibilisering van de arbeid · Openbare dienstverlening · Kwartaire sector · Arbeidsverhoudingen · Industrial relations · Arbeidsbestel · Technologie · Flexibele arbeidsrelaties
[PDF] [Abstract]

12 Arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen op ondernemingsniveau : AVON monitor 2004
book 2005    
Author: Sloten, G.C. van · Nauta, A. · Oeij, P.R.A.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Ondernemingsraden · Personeelsraden · Vakbonden · Arbeidsvoorwaarden · CAO · Collectieve arbeidsovereenkomsten · Personeel · Werknemers · Secundaire arbeidsvoorwaarden · Employee benefits · Flexibele arbeidsvoorwaarden · Arbeidsverhoudingen · Industrial relations · Arbeidsbestel
[PDF] [Abstract]

13 Tabellenboek AVON monitor 2007
report 2007    
Author: Have, C.J.M. ten · Oeij, P.R.A. · Kraan, K.O.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Ondernemingsraden · Personeelsraden · Vakbonden · Personeel · Werknemers · Arbeidsverhoudingen · Industrial relations · Arbeidsbestel · Secundaire arbeidsvoorwaarden · Employee benefits · Erkenning verworven kwalificaties · Personeelsbeoordeling · Performance management · Werkgeversorganisaties
[PDF] [Abstract]

14 The role of innovators in the introduction of preventive environmental policy in local government
article 1999    
Author: Cramer, J.M. · Reijenga, F.A.
Keywords: Architecture and Building · Environmental protection · Industrial relations · Industry · Information dissemination · Personnel · Public policy · Strategic planning · Environmental policy · Governmental organization · Innovators · Local government · Success factors · Societies and institutions
[Abstract]

15 Arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen op ondernemingsniveau : AVON monitor 2007
book 2007    
Author: Oeij, P.R.A. · Kraan, K.O. · Have, C.J.M. ten
Keywords: Veilig en Gezond Werken · Statistieken · Nederland · Ondernemingsraden · Personeelsraden · Vakbonden · Personeel · Werknemers · Arbeidsverhoudingen · Industrial relations · Arbeidsbestel · Arbeidsvoorwaarden · Flexibele arbeidsvoorwaarden · CAO · Collectieve arbeidsovereenkomsten · Secundaire arbeidsvoorwaarden · Employee benefits
[PDF] [Abstract]

16 Trends in de arbeid in Nederland tussen 2000 en 2004 : TNO Arbeidssituatie Survey - TAS 2000-2002-2004
book 2007    
Author: Bakhuys Roozeboom, M.M.C. · Vroome, E.M.M. de · Smulders, P.G.W. · Bossche, S.N.J. van den
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Arbeidsduur · Werktijden · Arbeidstijden · Werkdruk · Telewerk · Arbeidsattitude · Arbeidsmotivatie · Zorgarbeid · Trend · Leeftijd · Arbeidskrachten · Geslacht · Opleidingsniveau · Arbeidsverhoudingen · Industrial relations · Arbeidsbestel
[PDF] [Abstract]

17 Arbeidsomstandigheden in bedrijven moeten beter
article 2002    
Author: Gründemann, R.W.M. · Houtman, I.L.D.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Arbeidsverhoudingen · Industrial relations · Arbeidsbestel · Arbeidsbelasting · Ziekteverzuimbeleid · Arbobeleid bedrijven · Gevaarlijke arbeidsomstandigheden · Stress · Geestelijke overbelasting · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Nederland · Enquetes · Vragenlijsten
[PDF] [Abstract]

18 Ict en het management van arbeidsrelaties : hoe zit het met de relatie?
bookPart 2002    
Author: Ruel, H. · Leede, J. de · Looise, J.K.
Keywords: Workplace · Nederland · Telewerk · Cybernetica · informatica · informatietechnologie · Automatisering · Sociaal-wetenschappelijk onderzoek · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Competenties · Arbeidsverhoudingen industrial relations arbeidsbestel · Weergave en presentatie van informatie
[Abstract]

19 ICT en het management van arbeidsrelaties : over wens en werkelijkheid rondom e-HRM
bookPart 2003    
Author: Ruel, H.J.M. · Leede, J. de · Looise, J.C.
Keywords: Veilig en Gezond Werken · Internet · Literatuuronderzoek · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · Communicatiemedia · Human resources management en development · HRM · HRD · Organisatiestructuur · Ondernemingsstructuur · Arbeidsverhoudingen · Industrial relations · Arbeidsbestel · Managementmethoden
[Abstract]

20 The soft law of the covenant: Making governance instrumental
article 2005    
Author: Korver, T. · Oeij, P.R.A.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · EEG · EGKS · Euratom · Europese gemeenschappen · Samenwerking · Brainstormen · Convenanten · Arbeidsmarkt · Werkgelegenheid · Bestuur · CAOs · Collectieve arbeidsovereenkomsten · Arbeidsverhoudingen · Industrial relations · Arbeidsbestel
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 25 found. Next | Sort by date