Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 202 found. Next | Sort by date

1 Samen innoveren in de glastuinbouw
report 2019    
Author: Wit, C. de · Devoldere, B. · Lelieveld, C.
Keywords: Innovatie · Glastuinbouw
[PDF] [Abstract]

2 Retro innovatie
book 2012    
Author: Bouwense, M. · Jong, J. de · Erp, D. van · Siemens, B.
Keywords: Workplace · Innovatie · Leiderschap · Organisaties
[PDF]

3 HRM en innovatie : gooi de vensters open
article 2008    
Author: Huiskamp, R. · Jong, T. de · Hoedt, M. den
Keywords: Workplace · Innovatie · Organisaties
[PDF] [Abstract]

4 Inclusieve Technologie; Meer mensen met afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan het werk
bookPart 2019    
Author: Hazelzet, A. · Looze, M. de · Wilschut, E. · Cremers, A. · Kranenborg, K.
Keywords: Arbeidsmarkt · Technologie · Innovatie · Werknemers
[Abstract]

5 Meer mensen aan het werk door Inclusieve Technologie?
report 2019    
Author: Looze, M. de · Hazelzet, A.
Keywords: Arbeidsmarkt · Technologie · Innovatie · Werknemers
[PDF] [Abstract]

6 Politie en TNO versterken innovatief partnerschap: Kennisopbouw politieprogramma's
report 2018    
Keywords: Safety · Politie · Innovatie
[PDF] [Abstract]

7 Energie wordt goedkoper: innovatie maakt energietransitie rendabel
report 2019    
Author: Brink, R. van den · Faaij, A.
Keywords: Energy · Energie · Innovatie · Transitie
[PDF] [FILE] [Abstract]

8 De adaptieve krijgsmacht en de roep van de uil
book 2018    
Keywords: Krijgsmacht · Adaptieve · Innovatie
[PDF] [Abstract]

9 Technologie keuzen en sociale innovatie: naar efficiënte en menswaardige arbeid
bookPart 2019    
Author: Oeij, P. · Torre, W. van der · Preenen, P.
Keywords: Innovatie · Arbeid · Organisatie · Werknemers · Instrumenten
[Abstract]

10 New forms of contractual relationships and the implications for occupational safety and health
report 2002    
Author: Goudswaard, A. · André, J.C. · Ekstedt, E.
Keywords: Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Innovatie · Flexibele arbeidsrelaties
[PDF] [Abstract]

11 Topprestaties in de maakindustrie. Innoveren met impact
report 2010    
Author: Jansen, E. · Ludlam, E. · Tuinzaad, B. · Rhijn, J.W. van · Bosch, T.
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Maakindustrie · Innovatie · Productiviteit · Bedrijven · Flexibiliteit
[PDF] [Abstract]

12 Kansen voor sociale- en technische innovatie
book 2009    
Author: Have, J, ten
Keywords: Innovation · Arbeidsparticipatie · Sociotechniek · Innovatie · Technologie · Organisatieontwerp
[PDF] [Abstract]

13 Aangetoonde effecten van het kantoorinterieur : naar een comfortabele, innovatieve, productieve en duurzame kantoren
book 2009    
Author: Vink, P.
Keywords: Workplace · Kantoor · Vergaderen · Staand · Innovatie · Meubilair · Productiviteit

14 Comfortabel autorijden : méér dan lekker zitten
article 2003    
Author: Haperen, B.J.A. van · Overbeeke, C.J. · Vink, P.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Innovatie · Ergonomie · Motorvoertuigen · Automobielen · Psychologie
[Abstract]

15 Kansen van technologie voor mensen met een arbeidsbeperking: ervaringen uit pilots bij sociale werkbedrijven
bookPart 2019    
Author: Fermin, B. · Looze, M. de · Hazelzet, A.
Keywords: Innovatie · Arbeidsmarkt · Organisatie · Arbeidsparticipatie · Sociale werkvoorziening
[Abstract]

16 Gereedschappen ergonomisch ontwerpen : een evaluatie van het nieuwste model verfkrabber
article 2000    
Author: Bronkhorst, R. · Eikhout, S.M.
Keywords: Workplace · Schilders · Innovatie · Fysieke arbeidsbelasting · Ergonomie
[Abstract]

17 Methodisch (samen) werken in het domein werk en inkomen
report 2019    
Author: Otten, W. · Vooijs, I.M. · Kesteren, N. van · Boermans, S.M.N. · Hazelzet, A.M.
Keywords: Workplace · Innovatie · Arbeidsomstandigheden · Reintegratie · Arbeidsmarkt · Werkzoekenden · Actoren
[PDF] [Abstract]

18 Evaluatie van een nieuwe verfkrabber
article 2000    
Author: Eikhout, S.M. · Bronkhorst, R.E. · Grinten, M.P. van der
Keywords: Workplace · Schilders · Innovatie · Fysieke arbeidsbelasting · Ergonomie
[PDF] [Abstract]

19 Innovatie, ergonomie en implementatie: verslag van een Senter-bijeenkomst 'Preventie van arbeidsuitval'
article 2002    
Author: Vink, P. · Breed, N.F.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Innovatie · Ergonomie
[PDF] [Abstract]

20 Roadmap Sociale Innovatie Topsector Logistiek: Sociale Innovatie aanjagen, ontwikkelen en opschalen: Voor een toekomstbestendige logistiek
report 2019    
Author: Preenen, P. · Vos, M. · Andel, J. van · Heus, Y. de · Maarel, R. van der · Dhondt, S.
Keywords: Logistiek · Bedrijven · Sociale innovatie · Scholing · Werknemers
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 202 found. Next | Sort by date