Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 57 found. Next | Sort by date

1 Zesde district Arbeidsinspectie blaakt van zelfvertrouwen : Ze mogen best weten dat we een autoriteit zijn
article 1990    
Author: Blijswijk, M. van · Pennekamp, E.
Keywords: Nederland · Interviews · Arbeidsinspectie · Openbaar bestuur
[PDF] [Abstract]

2 Gesprek met DGA-topman ir A de Roos : Onze prognoses zouden inderdaad een beetje bescheidener kunnen zijn
article 1990    
Author: Blijswijk, M. van · Korstjens, G.
Keywords: Nederland · Interviews · Arbeidsinspectie · Openbaar bestuur
[PDF] [Abstract]

3 14 vragen aan prof. ir. D.P. Rookmaker, Eur Erg.: Peter Vink in gesprek met beroemde ergonomen
article 2001    
Author: Vink, P.
Keywords: Workplace · Nederland · Internet · Ergonomie · Interviews · Anthropometrie
[PDF] [Abstract]

4 Verliest inspecteur creativiteit door Arbo 91 ? Omgaan met bedrijven is een complex proces
article 1990    
Author: Blijswijk, M. van · Pennekamp, E.
Keywords: Nederland · Interviews · Arbeidsinspectie · Bedrijfsbezoeken · Openbaar bestuur
[PDF] [Abstract]

5 Peter Vink in gesprek met beroemde ergonomen: 10 vragen aan prof. Hans Dirken
article 2002    
Author: Vink, P.
Keywords: Workplace · Nederland · Ergonomie · Interviews · Anthropometrie · Veilig ontwerp
[PDF] [Abstract]

6 Twaalf Provinciën-directeur Ed Nijpels : Geen bezwaar tegen verzekeraar als aandeelhouder arbodienst
article 1996    
Author: Bennink, T. · Blijswijk, M. van
Keywords: Workplace · Gezondheidszorg · Nederland · Interviews · Arbodiensten · Assurantiebedrijven · Verzekeringsmaatschappijen
[PDF] [Abstract]

7 12 vragen aan dr. ir. Johan Molenbroek: Peter Vink in gesprek met beroemde ergonomen
article 2001    
Author: Vink, P.
Keywords: Workplace · Nederland · Internet · Ergonomie · Interviews · Anthropometrie
[PDF] [Abstract]

8 Deelrapport ziekteverzuim in de gezinsverzorging : uitkomsten van een organisatie-onderzoek
book 1988    
Author: Amstel, R.J. van · Lenshoek, D.E.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Gezinshulp · Gezinsverzorging · Ziekteverzuimbeleid · Nederland · Interviews · Welzijnszorg
[PDF] [Abstract]

9 Hoe ROC's gehandicapte jongeren voorbereiden op de arbeidsmarkt : een gesprek met drie voormannen
article 2005    
Author: Lierop, B. van · Cremer, R.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Interviews · Regionaal opleidings centrum · ROC · Gehandicapten
[Abstract]

10 Arbeidsinspectie geeft bouw grote prioriteit: ook vijfde district doet mee aan inhaalslag
article 1990    
Author: Blijswijk, M. van
Keywords: Nederland · Interviews · Arbeidsinspectie · Bouwbedrijf · Bouwindustrie · Bouwnijverheid · Openbaar bestuur
[PDF] [Abstract]

11 Arbeidsplaatsverbetering voor oudere werknemers : een pilot-study
book 1993    
Author: Kruidenier, H.J.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Interviews · Bejaarden · Gepensioneerden · Bevordering van arbeid door ouderen · Ouderenbeleid
[PDF] [Abstract]

12 Evaluatie Wet op de medische keuringen
book 2001    
Author: Vos, E.L. de · Westerveld, M. · Kremer, A.M. · Aerts, M. · Andries, F.
Keywords: Workplace · Medische keuring · Aanstellingskeuring · Interviews · Nederland · Wetgeving · Wetshandhaving · Verzekeringsgeneeskundig onderzoek · Uitkeringen bij VUT · Pensioenen · Wetgeving
[PDF] [Abstract]

13 Health and safety : Voluntary Schemes in a European Context
report 1995    
Author: Vuuren, C.V. van · Gründemann, R.W.M.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Nederland · Interviews · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Welzijn · Midden-en kleinbedrijf
[PDF] [Abstract]

14 Diversiteit : investeren en rendement : een hulpmiddel om te komen tot een verantwoorde afweging van investeringen bij diversiteitsbeleid
report 2007    
Author: Vries, S. de · Dekker, G.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Interviews · Personeelsopbouw · Personeelsstructuur · Discriminatie · Gelijke behandeling · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Investeringen · Kosten-batenanalyse · Beleidsanalyse · Organisatieonderzoek
[PDF] [Abstract]

15 Hebben arbeidspools de toekomst? : over de meerwaarde van arbeidspools voor het MKB
report 2002    
Author: Andriessen, S. · Verboon, F.C.
Keywords: Workplace · Nederland · Interviews · Arbeidspools · Midden-en kleinbedrijf · Flexibele arbeidsrelaties · Tijdelijke arbeidskrachten · Uitzendarbeidskrachten · Metaal · Machines · Uitzendbureaus · Traffic
[PDF] [Abstract]

16 Opleiden voor professionele bemiddeling naar werk
article 2007    
Author: Cremer, R.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Interviews · Werklozen · Arbeidsbemiddeling · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · HBO · Hoger beroepsonderwijs · Overijssel
[Abstract]

17 Chemie in branches en ketens : een onderzoek als opstap naar sterker stoffenbeleid
report 2003    
Author: Nossent, S.M. · Jongen, M.J.M. · Visser, R. · Marquart, J.
Keywords: Workplace · Interviews · Innovatie · Nederland · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Chemische stoffen · Arbobeleid bedrijven · Gevaarlijke stoffen · Bedrijfstakken · Literatuuronderzoek
[PDF] [Abstract]

18 Linschoten : Natuurlijk twijfel ik wel eens, ik ben een beroepstwijfelaar : WAO en ZW pièce de résistance van zijn beleid
article 1995    
Author: Bennink, T. · Blijswijk, M. van
Keywords: Workplace · Nederland · Arbowet · Arbeidsomstandighedenwet · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Interviews · Ziektewet · ZW · Overheidsbeleid · Privatisering
[PDF] [Abstract]

19 Mensen worden ziek van het werk, die discussie is bijna uit het vizier : naar gezonde arbeid met meer controle en arbonormen
article 1995    
Author: Bennink, T. · Blijswijk, M. van
Keywords: Workplace · Nederland · Arbowet · Arbeidsomstandighedenwet · Interviews · Mircheck · Privatisering · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid
[PDF] [Abstract]

20 Vertragen privatisering sociale verzekeringen niet erg : Kerkhof, topman De Amerfoortse Verzekeringen
article 1996    
Author: Bennink, T. · Blijswijk, M. van
Keywords: Workplace · Nederland · Interviews · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Verzekeringen · Premiedifferentiatie · Verzekeringswezen · Pensioenfondsen
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 57 found. Next | Sort by date