Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 70 found. Next | Sort by date

1 Eindrapportage project : werken aan inzetbaarheid voor alle levensfasen
book 2010    
Author: Bolhuis, F. · Dekker, G. · Keijzer, L.
Keywords: Workplace · Werken · Inzetbaarheid · Werknemers
[PDF] [Abstract]

2 Arbeidsparticipatie in Nederland : de personeelsvoorziening met stip op de agenda van management en HR : beschikbaarheid en inzetbaarheid van personeel steeds belangrijker voor bedrijven
lecture 2008    
Author: Grundemann, R.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Werknemers · Inzetbaarheid
[PDF] [Abstract]

3 Duurzame plaatsing in werk van werknemers met een arbeidsbeperking
report 2019    
Author: Vooijs, M. · Putnik, K. · Hermans, L. · Fermin, B. · Hazelzet, A. · Genabeek, J. van
Keywords: Werknemers · Arbeidsbeperking · Duurzame inzetbaarheid
[PDF] [Abstract]

4 Arbeid, gezondheid en inzetbaarheid
bookPart 2007    
Author: Dalen, E.J. van · Sanders, J.M.A.F. · Gründemann, R.W.M.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Inzetbaarheid · Werknemers · Ziekteverzuim

5 Arbeid, gezondheid en inzetbaarheid
bookPart 2008    
Author: Dalen, E.J. van · Sanders, J.M.A.F. · Dorenbosch, L.W.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Inzetbaarheid · Werknemers · Ziekteverzuim

6 Toekomstbestendig werken: kennisprogrammering gezond,duurzaam en productief werken
report 2019    
Author: Anonymous
Keywords: Arbeidsmarkt · Werken · Innovaties · Gezondheid · Inzetbaarheid
[PDF] [Abstract]

7 Klaar voor de start in de zorg? Inzetbaarheid en kwaliteit van CGO gediplomeerden in de zorg
report 2010    
Author: Sanders, J. · Keijzer, L. · Campman, D. · Cremer, R. · Hazelzet, A. · Vroome, E. de · Piek, P.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Kwaliteit · Inzetbaarheid · Zorg · Werken
[PDF]

8 De toekomst van werk inzichtelijk krijgen met TIM: technology impact methode (TIM)
report 2019    
Keywords: Workplace · Arbeidsomstandigheden · Technologie · Werknemers · Werkgevers · Inzetbaarheid
[PDF] [Abstract]

9 55+ Hoezo oud en minder inzetbaar?
article 2009    
Author: Vos, F. · Heijnis, A.
Keywords: Workplace · Oudere · Werknemers · Inzetbaarheid · Elderly · Work and Employment · Healthy Living
[Abstract]

10 TNO kennisontwikkeling & publicaties rondom het programma monitoring en duurzame inzetbaarheid 2018
report 2019    
Author: Venema, A.
Keywords: Kennis · Duurzame inzetbaarheid · Monitoring · Arbeidsomstandigheden · Werknemers · Werkgevers · Arbeidsbelasting · Verzuim · Arbeid · Work and Employment · Healthy Living
[PDF]

11 Verduurzamen van inzetbaarheid bij lager opgeleid personeel
article 2017    
Author: Sanders, J.
Keywords: Workplace · Duurzame inzetbaarheid · HR-interventies · HRD · Inzetbaarheid · Mobiliteit · Oudere werknemers · Self-efficacy · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

12 Van Arbeid en gezondheid naar duurzame inzetbaarheid? Werkgevers op de barricaden!!
lecture 2012    
Author: Houtman, I.L.D.
Keywords: Workplace · Arbeid · Duurzame inzetbaarheid · Werknemers · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

13 De kwetsbaarheid van inzetbaarheid: een dynamisch perspectief
bookPart 2012    
Author: Dorenbosch, L. · Sanders, J. · Blonk, R.
Keywords: Workplace · duurzame inzetbaarheid · arbeidsmarkt · arbeidsrelaties · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

14 Duurzaam aan het werk in de verpleging en verzorging Werkdruk en fysieke belasting kunnen niet los van elkaar worden gezien
article 2012    
Author: Jong, T. de · Douwes, M. · Jansen, Y.
Keywords: Workplace · verpleging · verzorging · werkdruk · burnout · inzetbaarheid · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

15 Duurzame inzetbaarheid van laagopgeleiden: zeven eisen voor effectief leiderschap
article 2013    
Author: Sanders, J.A.M.F. · Luijters, K. · Wijk, E. van · Keijzer, L.E.
Keywords: Workplace · Duurzame inzetbaarheid · Laagopgeleiden · Werknemers · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

16 Prestatieladder Socialer Ondernemen
report 2013    
Keywords: Workplace · Arbeidsmarkt · Werkgevers · Duurzame inzetbaarheid · Meetinstrument · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

17 Sleutelen aan eigen inzetbaarheid. Kansen en keerzijdes van job crafting als methodiek ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid in de context van lagergeschoold werk
report 2011    
Author: Dorenbosch, L. · Grundemann, R. · Sanders, J.
Keywords: Workplace · Inzetbaarheid · Lagergeschoold · Werk · Methodiek · Job crafting · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

18 Duurzame inzetbaarheid zo blijven meer mensen blijvend aan het werk
lecture 2013    
Author: Hazelzet, A.M.
Keywords: Workplace · Inzetbaarheid · Werknemers · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

19 Regioverschillen in Duurzame Inzetbaarheid. Tot welke leeftijd denkt u door te kunnen werken?
report 2013    
Author: Anonymous
Keywords: Workplace · Werknemers · Doorwerken · Inzetbaarheid · Leeftijd · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

20 Prestatieladder Socialer Ondernemen: checklist kwalitatieve eisen trede 1 t/m 3
book 2013    
Author: Anonymous
Keywords: Workplace · Arbeidsmarkt · Werkgevers · Duurzame inzetbaarheid · Meetinstrument · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 70 found. Next | Sort by date