Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 328 found. Next | Sort by date

1 Tandheelkundig epidemiologisch onderzoek GGD'en
report 1994    
Author: Kalsbeek, H.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid

2 Drie vragenlijsten voor het opsporen van psychosociale problemen bij kinderen van zeven tot twaalf jaar : samenvatting
report 2005    
Author: Vogels, A.G.C. · Crone, M.R. · Hoekstra, F. · Reijneveld, S.A.
Keywords: Jeugd en Gezondheid
[PDF]

3 Tatoeages en piercings bij adolescenten: een uiting van risicovol gedrag?
article 2006    
Author: Haagmans, M.L.M. · Poels-de Bruijn, M.A.H. · Poels, P.J.P. · Filedt Kok-Weimar, T.L.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[PDF]

4 Evaluatie regionale ondersteuningsstructuur verloskundigen (EVROS) : eindrapportage
report 2002    
Author: Maas, I.A.M. · Offerhaus, P.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[PDF]

5 Very pre-term infants' behaviour at 1 and 2 years of age and parental stress following basic developmental care
article 2008    
Author: Pal, S.M. van der · Maguire, C.M. · Bruil, J. · Cessie, S. le · Zwieten, P. van · Veen, S. · Wit, J.M. · Walther, F.J.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[Abstract]

6 Onderzoeksprogrammering Opvoed- en Opgroeiondersteuning
report 2007    
Author: Klein Velderman, M. · Hosman, C.M.H. · Paulussen, T.G.W.M.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[PDF] [Abstract]

7 Signalering van spraak-/taalontwikkelingsstoornissen bij kleuters
report 2005    
Author: Ploeg, C.P.B. van der · Lanting, C.I. · Verkerk, P.H.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[PDF]

8 Verslag verzuim- en prestatiemonitor
report 2007    
Author: Wagenaar-Fischer, M.M. · Rijpstra, A. · Gerritsen, B.H.M. · Sleuwen, B.E. van · Rövekamp, A.J.M.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[PDF]

9 Meningen over en behoefte aan preconceptie advisering van allochtone vrouwen : een focusgroep onderzoek
report 2005    
Author: Hosli, E.J. · Einibulak, L. · Pal-de Bruin, K.M. van der
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[PDF]

10 Jaarverslag Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde NSCK 2004
report 2005    
Author: Rodrigues Pereira, R. · Rijpstra, A.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[PDF] [Abstract]

11 The Dutch perinatal and neonatal registers : applications in perinatal epidemiology
dissertation 2005    
Author: Anthony, S.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[PDF]

12 Bewegingsarmoede en overgewicht Signalering in het onderwijs (BOSO)
report 2007    
Author: Ooijendijk, W.T.M. · Vries, S.I. de
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[PDF]

13 Geneeskunde en maatschappelijke context
lecture 2004    
Author: Reijneveld,S.A.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[PDF] [Abstract]

14 Aangeboren afwijkingen in Nederland 1996-2004 gebaseerd op de landelijke verloskunde en neonatale registraties
report 2006    
Author: Anthony, S. · Schonbeck, Y. · Jacobusse, G.W. · Pal-de Bruin, K.M. van der
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[PDF]

15 Gezondheidsraadlezing 2007: Jeugd, gezondheid en levensloop
book 2007    
Author: Verloove-Vanhorick, S.P.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[PDF]

16 Rapportage van de screening op congenitale hypothyreoïdie bij kinderen geboren in 2001 en 3e meetpunt 1996: Verslag van de Landelijke Begeleidingscommissie
report 2002    
Author: Blankespoor, M.N. · Lanting, C.I. · Verkerk, P.H.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[PDF]

17 Bullying among elementary school children
dissertation 2005    
Author: Fekkes, M.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[PDF] [Abstract]

18 Preventie en vroegsignalering van risicogezinnen in de kraamperiode
report 2007    
Author: Jonge, A. de · Korfker, D.G. · Vogels, T. · Pal, S.M. van der · Vink, R.M. · Buitendijk, S.E. · Pal-de Bruin, K.M. van der
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[PDF] [Abstract]

19 Gesprekken met gezinnen met een kind met een chronische nierinsufficiëtie : eindrapport
report 2005    
Author: Hosli, E.J. · Detmar, S.B. · Bruil, J.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[PDF]

20 Risicogroep analyse onder jongeren ten aanzien van blootstelling aan hard geluid
report 2006    
Author: Martens, M.K. · Perenboom, R.J.M. · Ploeg, C.P.B. van der
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 328 found. Next | Sort by date