Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 10 of 10 found. | Sort by date

1 Samen werken aan een betere werkplek
article 1992    
Author: Vink, P.
Keywords: Arbeidsomstandigheden · Kinderdagverblijven · Ergonomie
[PDF]

2 Lichamelijke belasting in de kinderopvang: zwaarder dan verwacht! : Aanpak voor verbetering
report 1996    
Author: Urlings, I.J.M.
Keywords: Workplace · Kinderopvang Creches Kinderdagverblijven · Fysieke arbeidsbelasting · Tillen · Ergonomie · Nederland
[PDF] [Abstract]

3 Tillen in de kinderopvang: een inventarisatie van tilknelpunten, enkele oplossingen en een tilchecklist, waarmee medewerkers in de kinderopvang hun situatie kunnen beoordelen
report 1993    
Author: Urlings, I.J.M. · Vink, P.
Keywords: Kinderopvang · Creches · Kinderdagverblijven · Fysieke arbeidsbelasting · Tillen · Ergonomie · Nederland · Welzijnszorg
[PDF] [Abstract]

4 Fysieke belasting in peuterspeelzalen
book 2001    
Author: Miedema, M.C. · Berg, R. van den · Groenesteijn, L. · Thé, K.H. · Beune, H.A.T.
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Rugklachten · Hernia · Nederland · Fysieke arbeidsbelasting · Ergonomie · Enquetes · Kinderopvang · Creches · Kinderdagverblijven · Arbobeleid bedrijven · Convenanten
[PDF] [Abstract]

5 Uitdaging of stress?
article 2003    
Author: Vaas, F.
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Lifestyle · Nederland · Stress · Geestelijke overbelasting · Psychische arbeidsbelasting · Kinderopvang · Creches · Kinderdagverblijven · Leidinggevend personeel · Kader
[Abstract]

6 Tijd voor maatregelen : verslag van twee onderzoeken in de deelsectoren kinderopvang en sociaal-cultureel werk
book 2001    
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Jeugdzorg · Jongerenwerk · Kinderopvang · Creches · Kinderdagverblijven · Gezondheidszorg · Welzijnszorg
[PDF] [Abstract]

7 Crècheleidster "boxt" op tegen hoge geestelijke en lichamelijke belasting : licht kind een zware klus
article 1997    
Author: Urlings, I. · Vuuren, T. van
Keywords: Workplace · Nederland · Fysieke arbeidsbelasting · Psychische arbeidsbelasting · Kinderopvang · Creches · Kinderdagverblijven · Kleuterzorg · Zuigelingenzorg · Welzijnszorg
[PDF] [Abstract]

8 Tilwerk in de kinderopvang is zwaar : aankleedtafel grootste knelpunt
article 1994    
Author: Urlings, I.J.M.
Keywords: Tillen · Rugklachten · Hernia · Nederland · Ergonomie · Enquetes · Checklists · Welzijnszorg · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Kinderopvang · Creches · Kinderdagverblijven
[PDF] [Abstract]

9 Monitoring van de contractfase van het programma verzuim omlaag : kaderregeling arbeidsomstandigheden, verzuim en reïntegratie 2002 van de sector welzijn
report 2002    
Author: Ybema, J.F. · Berg, R. van den · Heemskerk, F.
Keywords: Workplace · Welzijn · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Psychische arbeidsbelasting · Agressie · Afwijkend gedrag · Jeugdzorg · Jongerenwerk · Kinderopvang · Creches · Kinderdagverblijven · Sociaal contract · Overheidssteun · Subsidies · Nederland · Statistieken · Enquetes · Vragenlijsten · Welzijnszorg
[PDF] [Abstract]

10 Procesbeschrijvingen EVC en loopbaanvorming : Gastouderopvang Rotterdam en Savant
report 2003    
Author: Smit, A.A. · Stark, K.J.M.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Nederland · Enquetes · Case studies · Ongeschoolde arbeidskrachten · Laaggeschoolde arbeidskrachten · Kinderopvang · Creches · Kinderdagverblijven · Erkenning verworven kwalificaties · Oudere arbeidskrachten · Carriere · Loopbaan · Promotie · Thuiszorg · TNO · Gezondheidszorg · Welzijnszorg
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 10 of 10 found. | Sort by date