Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 143 found. Next | Sort by date

1 Europese fabrikanten en importeurs van arboprodukten zien grenzeloze mogelijkheden: European Safety Federation ESF opgericht
article 1991    
Author: Korstjens, G.
Keywords: Workplace · Arbeidsomstandigheden · Kwaliteit van de arbeid
[PDF] [Abstract]

2 Meer kennis over bedrijfsstijlen kan kwaliteit van de arbeid verbeteren : rekening houden met veranderende bedrijfsomgeving
article 1993    
Author: Laak, P. van de
Keywords: Workplace · Bedrijfscultuur · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid
[PDF] [Abstract]

3 Onderzoek door CARGO in kaart gebracht: meer geld, maar ook meer coordinatie nodig
article 1991    
Author: Pennekamp, E.
Keywords: Workplace · Nederland · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid
[PDF] [Abstract]

4 Kenniscyclus in de sectoren welzijn en jeugdhulpverlening : hebben instellingen voldoende toegang tot kennis over de kwaliteit van de arbeid?
book 1999    
Author: Meeuwsen, J.
Keywords: Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Jeugdzorg · Jongerenwerk · Welzijn · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Convenanten · Welzijnszorg
[Abstract]

5 Literatuuronderzoek en secundaire analyses naar stress bij ATH-personeel
report 2002    
Author: Jettinghoff, K. · Houtman, I.L.D.
Keywords: Ergonomics · Politie · Stress · Carriereplanning · Loopbaanplanninge · Kwaliteit van de arbeid · Ploegendienst · Werknemers
[PDF] [Abstract]

6 Literatuuronderzoek en secundaire analyses naar de werkbelasting van oudere en jongere politiemedewerkers
report 2002    
Author: Jettinghoff, K. · Houtman, I.L.D.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Politie · Arbeidsbelasting · Kwaliteit van de arbeid · Leeftijd · Werknemers · Ziekte · Gezondheid
[PDF] [Abstract]

7 WEBA en NOVA-WEBA in relatie tot gezondheid en welbevinden van werknemers
report 1994    
Author: Houtman, I.L.D. · Bloemhoff, A. · Dhondt, S. · Terwee, C.
Keywords: Workplace · Welzijn · Kwaliteit van de Arbeid · Organisatie van de Arbeid · Gezondheid · Gedrag · Werk
[PDF] [Abstract]

8 Groepswerk in sociotechnisch perspectief : praktijkervaringen uit de confectie-industrie
dissertation 1995    
Author: Peeters, M.H.H.
Keywords: Workplace · Teamwork · Taakgroepen · Confectieindustrie · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid
[PDF] [Abstract]

9 Sociotechnische besturing systematisch bekeken : sociotechnische verandering en besturing vanuit systeemtheoretisch perspectief
dissertation 2000    
Author: Cox-Woudstra, E.
Keywords: Workplace · Teamwork · Taakgroepen · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Reorganisatie · Organisatie van de arbeid
[PDF] [Abstract]

10 Use of technology and working conditions in the European Union
book 2008    
Author: Kraan, K. · Joling, C.
Keywords: Workplace · Arbeidswetgeving · Veilig en Gezond Werken · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Kwaliteit van de arbeid
[PDF] [Abstract]

11 Nieuwe produktieconcepten en kwaliteit van de arbeid
lecture 1993    
Author: Pot, F.D.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Arbodoc · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Produktie · Produktiestructuur
[PDF] [Abstract]

12 De WEBA-methodiek : een instrument voor het beoordelen van kwaliteit van de arbeid
report 1990    
Keywords: Workplace · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Onderzoek naar welzijn · Methodologie · Arbeidsomstandighedenwet · Arbowet · Nederland
[PDF] [Abstract]

13 Evaluatie Arbowetgeving met betrekking tot welzijn bij de arbeid : onderzoek naar de bekendheid met de wet- en regelgeving op het terrein van arbeidsinhoud, ergonomie en bijzondere groepen en de getroffen maatregelen
book 1995    
Author: Goudswaard, A. · Mossink, J.C.M.
Keywords: Workplace · Arbeidsomstandighedenwet · Welzijn · Organisatie van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Arbobeleid · Bedrijven · Ergonomie · Functieomschrijving
[PDF] [Abstract]

14 The use of computers among the workers in the European Union and its impact on the quality of work
article 2002    
Author: Andries, F. · Smulders, P.G.W. · Dhondt, S.
Keywords: Workplace · Kantoorarbeid · Kantoorwerkzaamheden · Stress · Fysieke arbeidsbelasting · Informatietechnologie · Computersystemen · Informatica · Kwaliteit van de arbeid
[Abstract]

15 The benefits of interventions for work-related stress
article 2001    
Author: Klink, J.J.L. van der · Blonk, R.W.B. · Schene, A.H. · Dijk, F.J.H. van
Keywords: Workplace · Werkdruk · Stress · Geestelijke overbelasting · Therapie · Psychoanalyse · Psychotherapie · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid
[Abstract]

16 Het werkt anders: een overzicht van maatregelen tegen veel voorkomende problemen met de kwaliteit van arbeidsplaatsen in de aardolie-industrie, de chemische industrie en de synthetische garen- en vezelindustrie
report 1986    
Author: Tappèl, B. · Terra, N.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid
[PDF] [Abstract]

17 Het werkt anders : een overzicht van maatregelen tegen veel voorkomende problemen met de kwaliteit van arbeidsplaatsen in de industrie
book 1986    
Author: Tappèl, B. · Terra, N.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid
[PDF] [Abstract]

18 Het werkt anders: een overzicht van maatregelen tegen veel voorkomende problemen met de kwaliteit van arbeidsplaatsen in de rubber- en kunststofverwerkende industrie
report 1986    
Author: Tappèl, B. · Terra, N.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid
[PDF] [Abstract]

19 Het werkt anders: een overzicht van maatregelen tegen veel voorkomende problemen met de kwaliteit van arbeidsplaatsen in de textielindustrie, de kledingindustrie en de leder-, schoen- en andere lederwarenindustrie
report 1986    
Author: Tappèl, B. · Terra, N.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid
[PDF] [Abstract]

20 Normen voor het meten en beoordelen van lichaamstrillingen
article 1992    
Author: Bongers, P.M. · Hulshof, C.T.J. · Boshuizen, H.C.
Keywords: Workplace · Nederland · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Gezondheid · Trillingen
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 143 found. Next | Sort by date