Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 167 found. Next | Sort by date

1 Bewegingsstimulering en valpreventie bij allochtone ouderen leidt tot meer en beter (veiliger) bewegen
bookPart 2008    
Author: Wijlhuizen, G.J.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

2 Blessures in het betaalde voetbal
bookPart 2008    
Author: Stege, J.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

3 Nederlandse jeugd zit meer dan goed voor ze is
bookPart 2011    
Author: Hildebrandt, V.H.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

4 Effect voor ondergrond en seizoensperiose op ontstaan van tennisblessures onderzocht door TNO, KNLTB en vier tennisscholen
bookPart 2011    
Author: Hespen, A. van
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

5 Hoe meten we of het Beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs werkt?
bookPart 2011    
Author: Slinger, J.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

6 Meer bewegen, ook om het kleinere bedrijf
bookPart 2008    
Author: Verheijden, M.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

7 Minder rsi door verbeterde werkstijl en meer bewegen?
bookPart 2008    
Author: Bernaards, C.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

8 Bewegen op en rond het werk wordt steeds leuker
bookPart 2008    
Author: Hildebrandt, V.H.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

9 Welke leerlingvolgsystemen zijn er op het gebied van beweging, gewicht, schooluitval en talentontwikkeling?
bookPart 2011    
Author: Slinger, J.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

10 Gezonde leefstijl voor gemeenteambtenaren
bookPart 2008    
Author: Engbers, L.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

11 Flash! zorg voor bewegen zorgt niet voor méér bewegen door mensen met chronische aandoeningen
bookPart 2008    
Author: Chorus, A.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

12 Regelmatig sporten kan risico op depressie verminderen in sedentaire werknemers met verhoogd risico op depressie
bookPart 2011    
Author: Hendriksen, I.J.M.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

13 Resultaten blessure informatie systeem schaatsen en paardensport
bookPart 2008    
Author: Hespen, A. van
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

14 Fietsen naar het werk levert grote bijdrage aan het behalen van de beweegnorm
bookPart 2011    
Author: Hendriksen, I.J.M.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

15 Nulmeting vmbo in beweging
bookPart 2011    
Author: Bernaards, C.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

16 De KNHB, 10 hockeyclubs en TNO brengen hockeyblessures in kaart met het Elektronisch Sporters Dossier (2009-2010)
bookPart 2011    
Author: Hespen, A. van
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

17 Verandering van de fysieke omgeving beïnvloedt in sterke mate het lunchwandelgedrag
bookPart 2008    
Author: Hendriksen, I.J.M.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

18 Systeem registreert bewegingsarmoede en overgewicht in het onderwijs
bookPart 2008    
Author: Ooijendijk, W.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

19 Zowel stoep als speeltuin belangrijk voor bewegen
bookPart 2011    
Author: Vries, S. de
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

20 Beleidsadvies stimuleren van fietsen naar het werk
bookPart 2011    
Author: Hendriksen, I.J.M.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 167 found. Next | Sort by date