Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 5 of 5 found. | Sort by date

1 Trendrapport bewegen en gezondheid 1996/1997
report 1997    
Author: Stiggelbout, M. · Hildebrandt, V.H. · Ooijendijk, W.T.M.
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Arbodoc · Nederland · Tijdstudie · Bewegingsstudies · Gezondheid · Sport · Lichamelijke factoren · Arbeid
[PDF] [Abstract]

2 Arbeidsmarktpositie chronisch zieken : overzichtstudie naar Nederlandse literatuur van de laatste tien jaar, databestanden en lopende arbeidsprojecten
book 1993    
Author: Wevers, C.W.J. · Nijboer, I.D. · Andries, F. · Bloemhoff, A. · Gier, H.G. de · Hildebrandt, V.H. · Mul, C.A.M. · Urlings, I.J.M.
Keywords: Workplace · Medische keuring · Aanstellingskeuring · Beroepsrehabilitatie · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbeidsmarktpositie · Patienten · Lichamelijke factoren · Arbeid · Sollicitaties
[Abstract]

3 Trendrapport bewegen en gezondheid 1998/1999
book 1999    
Author: Hildebrandt, V.H. · Ooijendijk, W.T.M. · Stiggelbout, M.
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Nederland · Case studies · GVO · Tijdstudie · Bewegingsstudies · Gezondheid · Lichamelijke factoren · Arbeid · Sport · Bedrijfsfitness · Hart-en vaatziekten
[Abstract]

4 Trendrapport bewegen en gezondheid 2000/2001
report 2002    
Author: Ooijendijk, W.T.M. · Hildebrandt, V.H. · Stiggelbout, M.
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Nederland · Case studies · GVO · Tijdstudie · Bewegingsstudies · Gezondheid · Lichamelijke factoren · Arbeid · Sport · Bedrijfsfitness · Hart-en vaatziekten
[PDF] [Abstract]

5 Psychosocial risk factors for neck pain: A systematic review
article 2001    
Author: Ariëns, G.A.M. · Mechelen, W. van · Bongers, P.M. · Bouter, L.M. · Wal, G.D. van
Keywords: Workplace · Observational studies · Psychosocial · Risk factors · Systematic review · Female · Job satisfaction · Major clinical study · Male · Review · Social interaction · Social psychology · Workload · Humans · Neck Pain · Psychology, Industrial · Risk Factors · Social Support · Stress, Psychological · Workplace · Stress · Geestelijke overbelasting · Psychische arbeidsbelasting · Lichamelijke factoren · Arbeid · Psychische factoren · Arbeid · Hoofdpijn · Migraine
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 5 of 5 found. | Sort by date