Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 30 found. Next | Sort by date

1 Employability in de sector Rundveeverbetering : evaluatie van het sectorbeleid
report 2003    
Author: Groot, M.C. de · Oeij, P.R.A.
Keywords: Workplace · Employability · Veeteelt · Arbeidsmarkt · Werkgelegenheid · Carriere · Loopbaan · Promotie · Fokken · Dieren
[PDF] [Abstract]

2 Artsen in niet-curatieve functies en beroepen
article 1994    
Author: Berg, S.A. van den · Kerkhoff, A.H.M.
Keywords: Health · Artsen · Loopbaan · Medische opleiding · Medische professies · Sociale geneeskunde
[PDF]

3 Artsen buiten de curatieve zorg: de groei van het aantal niet-curatief werkzame artsen in Nederland 1870-1930
article 1994    
Author: Kerkhoff, A.H.M. · Berg, S.A. van den
Keywords: Health · Artsen · Loopbaan · Medische opleiding · Medische professies · Sociale geneeskunde
[PDF]

4 Verminder de toekomstangst
article 2019    
Author: Sanders, J. · Dorenbosch, L. · Eerenbeemt, J. van den
Keywords: Werknemers · Innovatie · Loopbaan · Taken · Work and Employment · Healthy Living
[PDF] [Abstract]

5 Astma in relatie tot werk
article 2000    
Author: Kremer, A.M. · Wevers, C.W.J.
Keywords: Workplace · Asthma · Nederland · Arbeid door chronisch zieken · Carriere · Loopbaan · Promotie · Arbeidsparticipatie
[PDF] [Abstract]

6 Consistent loopbaanbeleid bouwt voort op HRM-beleid: HRM is voor manager soms anders dan voor productiemedewerkers
article 2004    
Author: Dalen, E.J. van · Verburg, R. · Gründemann, R.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Nederland · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Human resources management en development · HRM · HRD · Carriere · Loopbaan · Promotie
[PDF] [Abstract]

7 Ouderenbeleid van bedrijven in theorie en praktijk
bookPart 1995    
Author: Kompier, M. · Smulders, P. · Andries, F.
Keywords: Nederland · Leeftijd · Stress · Geestelijke overbelasting · Generaties · Generatiekloof · Leeftijd · Carriere · Loopbaan · Promotie · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid
[Abstract]

8 Flexibiliteit in balans: flexibilisering en de gevolgen voor werkgever èn werknemer
report 2000    
Author: Goudswaard, A. · Kraan, K.O. · Dhondt, S.
Keywords: Historisch materiaal TNO · Concurrentie · Flexibilisering van de arbeid · Werkgevers · Personeel · Werknemers · Carriere · Loopbaan · Promotie
[PDF] [Abstract]

9 Wie goed werk geeft, krijgt goede werknemers terug
report 2005    
Author: Nauta, A. · Gründemann, R.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Arbeidsattitude · Arbeidsmotivatie · Beeldvorming · Imago · Werkgevers · Personeel · Werknemers · Verhouding bedrijfsleiding werknemers · Arbeidsovereenkomstenrecht · Arbeidscontractenrecht · Carriere · Loopbaan · Promotie · Herscholing · Bijscholing · Omscholing
[PDF] [Abstract]

10 Werken met multiple sclerose
report 1997    
Author: Kremer, A.M. · Wevers, C.W.J. · Andries, F.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Passende arbeid · Arbeidsparticipatie · Carriere · Loopbaan · Promotie · Multiple sclerose · Arbeid door chronisch zieken
[PDF] [Abstract]

11 Werkdruk in de contract-catering
report 1999    
Author: Willemsen, M. · Gründemann, R.W.M.
Keywords: Workplace · Werkdruk · Nederland · Fysieke arbeidsbelasting · Enquetes · Psychische arbeidsbelasting · Horecabedrijven · Tijdelijke arbeidskrachten · Uitzendarbeidskrachten · Carriere · Loopbaan · Promotie · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Stress · Restaurants
[PDF] [Abstract]

12 Werkdruk in de contractcatering in 2000
report 2000    
Author: Willemsen, M. · Nuyens, M. · Gründemann, R.W.M.
Keywords: Workplace · Werkdruk · Nederland · Fysieke arbeidsbelasting · Enquetes · Psychische arbeidsbelasting · Horecabedrijven · Tijdelijke arbeidskrachten · Uitzendarbeidskrachten · Carriere · Loopbaan · Promotie · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Stress · Restaurants
[PDF] [Abstract]

13 Verzuimprikkels soms effectief
article 2003    
Author: Andriessen, S. · Vuuren, C.V. van
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Ziekteverzuimbeleid · Aansporingen · Incentives · Prikkels · Snipperdagen · Betaald verlof · Vakantie · Carriere · Loopbaan · Promotie · Loon in natura · Gedwongen winkelnering · Lonen
[Abstract]

14 Vraagtekens bij kwaliteit assessment instrumenten
article 1996    
Author: Hazelzet, A. · Mul, A.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsongeschikten · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Mircheck · Gehandicapten · Carriere · Loopbaan · Promoties · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid
[PDF] [Abstract]

15 Preventie van loopbaanstranding
bookPart 1996    
Author: Hopstaken, L. · Ziekemeyer, M.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Carriere · Loopbaan · Promotie · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Sollicitatietraining · sollicitatieclubs · Aanstelling · Personeelsselektie · Personeelsvoorziening · Sollicitaties · Assessment center

16 Van het gebaande loopbaanpad af..: over de noodzaak van samenwerking bij flexibiliteit, levensloop en organisatie
book 2002    
Author: Korver, T. · Oeij, P.
Keywords: Nederland · Belgie · Samenwerking · Brainstormen · Carriere · Loopbaan · Promotie · Arbeidsmarkt · Werkgelegenheid · Flexibilisering van de arbeid · Organisatie van de arbeid
[PDF] [Abstract]

17 Loopbaanbeleid bij brandweer en ambulance
report 2005    
Author: Nauta, A. · Winthagen,T. · Stark, K.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Carriere · Loopbaan · Promotie · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Mobiliteit binnen een beroep · Functieomschrijving · Taakomschrijving · Taakinhoud · Personeelsbeoordeling · Performance management · Brand · Brandweer · Ambulancediensten
[PDF] [Abstract]

18 Procesbeschrijvingen EVC en loopbaanvorming : Gastouderopvang Rotterdam en Savant
report 2003    
Author: Smit, A.A. · Stark, K.J.M.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Nederland · Enquetes · Case studies · Ongeschoolde arbeidskrachten · Laaggeschoolde arbeidskrachten · Kinderopvang · Creches · Kinderdagverblijven · Erkenning verworven kwalificaties · Oudere arbeidskrachten · Carriere · Loopbaan · Promotie · Thuiszorg · TNO · Gezondheidszorg · Welzijnszorg
[Abstract]

19 Baan, loopbaan, levensloop : inzetten op duurzaamheid, inzetbaarheid en combineerbaarheid
article 2004    
Author: Korver, T. · Gründemann, R.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Kostwinner · Carriere · Loopbaan · Promotie · Part-time arbeid · Deeltijdarbeid · Ziekteverzuimbeleid · Leeftijdsopbouw · Leeftijd · Vergrijzing
[PDF] [Abstract]

20 Waarom blijft preventief leeftijdsbewust personeelsbeleid uit? : oudere en jongere werknemers op één hoop geschoven
article 1993    
Author: Blijswijk, M. van
Keywords: Workplace · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Ouderenbeleid · Leeftijd · Leeftijdsopbouw · Leeftijd · Vergrijzing · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Ziekteverzuimbeleid · Carriere loopbaan promoties · Nederland
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 30 found. Next | Sort by date