Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 217 found. Next | Sort by date

1 Naar een inherent veiliger, gezondere en schonere productie : of de sleuven tussen sociale verantwoordelijkheid en ecologische duurzaamheid
lecture 1999    
Author: Zwetsloot, G.
Keywords: Manufacturing
[PDF]

2 Workshop on Indian Chemical Industry: perspectives on safety, cleaner production and environment production
report 1996    
Author: Ham, J.M.
Keywords: Manufacturing
[Abstract]

3 Produktontwikkelingstechnologie in de keramische industrie
article 1996    
Author: Gunnink, J.W. · Jonge, R. de
Keywords: Manufacturing
[Abstract]

4 Produktie- en technologische clusters in de Nederlandse economie: een verkenning van de statistische identificatiemogelijkheden
report 1995    
Author: Roelandt, T.J.A. · Gaag, H. van der
Keywords: Manufacturing

5 Workshops CE-markering 1995/1996. EMC-richtlijn, machinerichtlijn, EMC- en laagspanningsrichtlijn in de machinebouw. Leren door doen. Programma
report 1995    
Keywords: Manufacturing
[PDF]

6 Workshop machinerichtlijn. Twee dagen leren door doen. Programma
report 1995    
Keywords: Manufacturing
[PDF]

7 Product innovation and eco-efficiency in theory
bookPart 1998    
Author: Cramer, J.M. · Tukker, A.
Keywords: Manufacturing

8 Product innovation and public involvement
bookPart 1998    
Author: Weterings, R.A.P.M.
Keywords: Manufacturing

9 Kostenreductie in de automatenbranche : Deel 1 : Structurerïng van design reviews in het productontwikkelingsproces : Praktïjkcase: Maas Mechatronics
article 1997    
Author: Souren, P.C.H.
Keywords: Manufacturing

10 Kostenreductie in de automatenbranche : Deel 3 : Waardeanalyse: niet meer, maar beter voor minder : Cases: 1. Draagtassenautomaat van Hilkman, 2. Laboratorium-vulautomaat van Omve
article 1997    
Author: Souren, P.H.C.
Keywords: Manufacturing

11 Jaarverslag Wasserij-instituut TNO [1955-1964]
report 1964    
Keywords: Manufacturing
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF]

12 Bescherming SCADA vereist duidelijke protocollen
article 2007    
Author: Luiijf, H.A.M.
Keywords: Manufacturing
[Abstract]

13 Prospects and limitations of process safety performance indicators
article 2009    
Author: Zwetsloot, G.I.J.M.
Keywords: Manufacturing

14 Normalistie van technische keramiek: voortgangsbericht 1 en 2
article 1992    
Author: Dortmans, L.J.M.G. · Verhoog, H.M.
Keywords: Manufacturing

15 Produceren met winst (brochure)
report 2005    
Keywords: Manufacturing · Historisch materiaal TNO
[PDF]

16 Manufacturing for profit (brochure)
report 2005    
Keywords: Manufacturing · Historisch materiaal TNO
[PDF]

17 New steps forward, new opportunities (brochure)
report 2005    
Keywords: Manufacturing · Historisch materiaal TNO
[PDF]

18 Automated NC programming of graphite electrodes (brochure)
report 2005    
Keywords: Manufacturing · Historisch materiaal TNO
[PDF]

19 TNO : diamond turning (brochure)
report 2005    
Keywords: Manufacturing · Historisch materiaal TNO
[PDF]

20 Fitten van gietwerk (brochure)
report 2005    
Keywords: Manufacturing · Historisch materiaal TNO
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 217 found. Next | Sort by date