Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 367 found. Next | Sort by date

1 Adenosine triphosphatase, a new marker for the differentiation of putative precancerous foci induced in rat pancreas by azaserine
article 1986    
Author: Bax, J. · Feringa, A.W. · Garderen-Hoetmer, A. van · Woutersen, R.A. · Scherer, E.
Keywords: Medicine · Geneeskunde · Pathology

2 De voedingswaardewijzer: een oriënterend onderzoek onder consumenten
article 1986    
Author: Glerum-van der Laan, C. · Aten-Samson, J.M.
Keywords: Medicine · Geneeskunde · Physiology · Fysiologie
[Abstract]

3 Dietary selenium- and benzo[a]pyrene-induced respiratory tract tumours in hamsters
article 1986    
Author: Beems, R.B.
Keywords: Medicine · Geneeskunde · Pathology

4 Progress report TNO Centre for Radiological Protection and Dosimetry 1996-1998
report 1999    
Author: Bentvelzen, P.A.J. · Kal, H.B. · Bentvelzen, P.A.J.
Keywords: Medicine · Geneeskunde · Hygiene
[PDF]

5 Influence of tryptophan loading on urinary excretion of anthranilic acid and 3-hydroxyanthranilic acid by men and women as determined by alkali flame ionization gas chromatography
article 1986    
Author: Poll, J.M. van der · Vink, M. · Schrijver, J. · Odink, J.
Keywords: Medicine · Geneeskunde · Pathology
[Abstract]

6 De sporter op reis: buikpijn in het buitenland
bookPart 1985    
Author: Beek, E.J. van der · Imming, J.A.W. · Inklaar, H.
Keywords: Medicine · Geneeskunde · Pathology · Voeding

7 Keuring van vleesprodukten bestemd voor de export op het Nederlands Centrum voor Vleestechnologie, Afdeling van het Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (CIVO) te Zeist
article 1968    
Author: Grever, A.B.G.
Keywords: Medicine · Geneeskunde · hygiene

8 The sloping alveolar plateau of tracer gases washed out from mixed venous blood in man
article 1989    
Author: Schrikker, A.C.M. · Vries, W.R. de · Zwart, A. · Luijendijk, S.C.M.
Keywords: Medicine · Geneeskunde · Physiology · Fysiologie
[Abstract]

9 Maatschappij-wetenschappelijke onderzoekvragen i.v.m. het door het landbouwschap voorgestelde milieubeleid
report 1989    
Keywords: Agriculture · Medicine · Geneeskunde · Hygiene
[PDF]

10 Hoofdlijnen natuuronderzoek in het kader van het natuurbeleidsplan ; Advies van de Commissie Hoofdlijnen Natuuronderzoek van de NRLO
report 1990    
Keywords: Biology · Medicine · Geneeskunde · Hygiene
[PDF]

11 International trade and the environment
report 1992    
Keywords: Agriculture · Medicine · Geneeskunde · Hygiene
[PDF]

12 Onderzoek naar beperking van milieubelasting in de akkerbouw, de voederbouw en de tuinbouw
report 1990    
Author: Weststeijn, G.
Keywords: Agriculture · Medicine · Geneeskunde · Hygiene
[PDF]

13 Calculating cancer risk due to occupational exposure to genotoxic carcinogens: Berekening van het risico op kanker door beroepsmatige blootstelling aan genotoxisch carcinogene stoffen
report 1995    
Author: Feron, V.J. · Beems, R.B. · Boleij, J.S.M. · Brokamp, J.J.A.M. · Henderson, P.T. · Jong, G. de · Mik, G. de · Molier-Bloot, J. · Noordam, P.C. · Roelfzema, H. · Smid, T. · Swaen, G.M.H. · Verschuuren, H.G. · Wibowo, A.A.E. · Wit, F. de · Hoeksema, C.
Keywords: Medicine · Geneeskunde · Pathology
[PDF]

14 The fate of orally-administered drug compounds during passage through the gastrointestinal tract - a case study using a dynamic in vitro model
article 2000    
Author: Zeijdner, E.E. · Havenaar, R.
Keywords: Medicine · Geneeskunde · Pharmacology · Toxicology

15 Brassica vegetables and cancer preventin : epidemiology and mechanisms
bookPart 1999    
Author: Poppel, G. van · Verhoeven, D.T.H. · Verhagen, H. · Goldbohm, R.A.
Keywords: Nutrition · Medicine · Geneeskunde · Pathology

16 Por una política de nutrición en Europa en el siglo XXI : desarrollo de unas guías alimentarias basadas en el consumo de alimentos
article 2000    
Author: Gibney, M.J. · Serra-Majem, L. · Kearney, J.M. · Becker, W. · Löwik, M.R.H. · et al.
Keywords: Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid

17 SLIM-project geëvalueerd : nieuwsgaring in de wetgeving 8/2000
article 2000    
Author: Botma, Y.
Keywords: Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid

18 Electrokinetic characterization of ultrafiltration membranes by streaming potential. electroviscous effect and salt retention
article 2000    
Author: Huisman, I.H. · Prádanos, P. · Hernández, A.
Keywords: Medicine · Geneeskunde · Pharmacology · Toxicology

19 Ing. Ben Nijssen: 'veel geur- en smaakonderzoek voor het MKB'
other 2008    
Author: Binnendijk, D.
Keywords: Medicine · Geneeskunde · Physiology · Fysiologie
[PDF]

20 Mycotoxinen
article 2000    
Author: Osenbruggen, W.A. van
Keywords: Medicine · Geneeskunde · Pharmacology · Toxicology

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 367 found. Next | Sort by date