Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 19 of 19 found. | Sort by date

1 Evaluatie onderzoek artikel 18 neonatale intensive care
report 1997    
Author: Ouden, A.L. den · Dorrepaal, C.A.
Keywords: Health · Neonatale · Intensive care
[PDF]

2 Resultaten van de implementatiestudie neonatale gehoorscreening
bookPart 2001    
Author: Kauffman-de Boer, M.A. · Ridder-Sluiter, J.G. de · Schuitema, T. · Uilenburg, N. · Vinks, E. · Ploeg, K. van der · Lanting, C. · Oudshoorn, K. · Verkerk, P.H.
Keywords: Health · Jeugdgezondheidszorg · Neonatale gehoorscreening · Doofheid · Slechthorendheid · Kinderen
[Abstract]

3 Kosten van neonatale gehoorscreening
bookPart 2001    
Author: Ploeg, C.P.B. · Oudshoorn, C.G.M. · Ridder-Sluiter, J.G. de · Kauffman-de Boer, M.A. · Verkerk, P.H.
Keywords: Health · Jeugdgezondheidszorg · Neonatale gehoorscreening · Doofheid · Slechthorendheid · Kinderen
[Abstract]

4 Leeftijd van de moeder en uitkomst van zwangerschap
article 1993    
Author: Herngreen, W.P. · Reerink, J.D. · Verloove-Vanhorick, S.P. · Ruys, J.H.
Keywords: Health · Verloskundige zorg · Moeder · Zwangerschap · Keizersnede · Neonatale conditie
[PDF]

5 Evaluatie van de neonatale hielprikscreening bij kinderen geboren in 2009
report 2011    
Author: Rijpstra, A. · Breuning-Broers, J.M. · Verkerk, P.H.
Keywords: Health · Hielprikscreening · Neonatale Screening · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

6 Evaluatie van de neonatale hielprikscreening bij kinderen geboren in 2009
report 2011    
Author: Rijpstra, A. · Breuning-Boers, J.M. · Verkerk, P.H.
Keywords: Health · Hielprikscreening Neonatale screening · Human · CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

7 Monitoring van de neonatale gehoorscreening door de jeugdgezondheidszorg in 2010: met definitieve diagnostiekuitkomsten over 2010
report 2012    
Author: Ploeg, C.P.B. van der · Rijpstra, A.
Keywords: Health · Neonatale gehoorscreening · Healthy for Life · Healthy Living · Human · CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

8 Monitoring van de neonatale gehoorscreening door de jeugdgezondheidszorg in 2009: (met definitieve diagnostiekuitkomsten uit augustus 2011)
report 2011    
Author: Ploeg, C.P.B. van der · Rijpstra, A.
Keywords: Health · Neonatale gehoorscreening · Healthy for Life · Healthy Living · Human · CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

9 Monitoring van de neonatale gehoorscreening door de jeugdgezondheidszorg in 2010
report 2011    
Author: Ploeg, C.P.B. van der · Rijpstra, A.
Keywords: Health · Historisch materiaal TNO · Neonatale gehoorscreening · Healthy for Life · Healthy Living · Human · CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

10 Neonatale gehoorscreening door de jeugdgezondheidszorg: monitor over 2016
report 2017    
Author: Ploeg, K. van der · Pot, M. · Verkerk, P.H.
Keywords: Health · Gehoorscreening · Neonatale · Interventies · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

11 Neonatale gehoorscreening door de jeugdgezondheidszorg: monitor over 2017
report 2018    
Author: Ploeg, K. van der · Wins, S. · Verkerk, P.H.
Keywords: Gehoorscreening · Neonatale · Interventies · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

12 De neonatale hielprikscreening: monitor 2017 [The newborn blood spot screening in the Netherlands: monitor 2017]
report 2018    
Author: Ploeg, K. van der · Wins, S. · Olthof, R. · Eekhout, I. · Verkerk, P.H.
Keywords: Health · Hielprik · Screening · Neonatale · Healthy for Life · Healthy Living · Human Performances · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [PDF]

13 Neonatale gehoorscreening door de jeugdgezondheidszorg: monitor over 2015
report 2016    
Author: Ploeg, K. van der · Pal, S. van der · Verkerk, P.
Keywords: Health · Gehoorscreening · Neonatale · Interventies · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

14 De neonatale hielprikscreening (NHS) in Caribisch Nederland: monitor over 2018: Bonaire, St. Eustatius, Saba
report 2019    
Author: Wins, S. · Verkerk, P.H. · Ploeg, K. van der
Keywords: Hielprik · Screening · Neonatale · Healthy for Life · Healthy Living · Human Performances · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

15 Evaluatie van de neonatale hielprikscreening bij kinderen geboren in 2018
report 2019    
Author: Ploeg, C.P.B. van der · Wins, S. · Verkerk, P.H.
Keywords: Hielprik · Screening · Neonatale · Healthy for Life · Healthy Living · Human Performances · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

16 De neonatale hielprikscreening: monitor 2018 [The newborn blood spot screening in the Netherlands: monitor 2018]
report 2019    
Author: Ploeg, K. van der · Wins, S. · Verkerk, P.H.
Keywords: Hielprik · Screening · Neonatale · Healthy for Life · Healthy Living · Human Performances · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [PDF] [Abstract]

17 Neonatale gehoorscreening door de jeugdgezondheidszorg: monitor over 2018
report 2019    
Author: Ploeg, K. van der · Wins, S. · Verkerk, P.H.
Keywords: Gehoorscreening · Neonatale · Interventies · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

18 Kosteneffectiviteits- en kostenbatenanalyse (KEA/KBA) voor het screenen op SCID binnen de Nederlandse hielprikscreening
report 2017    
Author: Ploeg, K. van der · Akker-van Marle, E. van den · Brediu, R. · Staal, F. · Burg, M. van den · Verkerk, P.
Keywords: Health · Neonatale · Hielprikscreening · Kosten-batenanalyse · Effectiviteit · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

19 Van neonatale gehoorscreening tot behandeling; aandacht maakt alles beter
article 2018    
Author: Uilenburg, N. · Ploeg, C.P.B. · Zee, R.B. van der · Meuwese-Jongejeugd, A. · Zanten, G.A. van
Keywords: Health · Jeugdgezondheidszorg · Signalering · Preventie · Audiometrie · Gehoor · Screening · Neonatale gehoorscreening · Bevolkingsonderzoek · Gehoorverlies · Jnge kinderen · Vroegbehandeling · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 19 of 19 found. | Sort by date