Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 80 found. Next | Sort by date

1 Toolkit 'Verzuimregistratie en –analyse’
book 2002    
Author: Falke, W. · Verbaan, D. · Driessen, J. · Heemskerk, F. · Mast, M. van der · Helvoort, S. van · Heemskerk, F. · Veldhuisen, A. van · Willemsen, M. · Nuyens, M. · Hees, M. van · Wilco, H.
Keywords: Hoger onderwijs
[PDF] [Abstract]

2 Ziekteverzuim primair en voortgezet onderwijs 1998 : Hoofdrapport
book 2000    
Author: Backbier, E. · Gründemann, R.W.M. · Simons, J. · Hoffius, R.
Keywords: Docenten · Onderwijzend personeel · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Middelbaar onderwijs · Voortgezet onderwijs · Basisonderwijs · Lager onderwijs · Buitengewoon onderwijs · Onderwijs
[Abstract]

3 Ziekteverzuim primair en voortgezet onderwijs 1997: technisch rapport
book 1999    
Author: Backbier, E. · Braam, E. · Gründemann, R.W.M. · Hoffius, R. · Simons, J.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Basisonderwijs · Lager onderwijs · Middelbaar onderwijs · Voortgezet onderwijs · Ziekteverzuimbeleid · Onderwijs · Voortgezet onderwijs
[Abstract]

4 Directie en docenten minder absent : verzuimbeleid in het onderwijs : dl 2
article 1993    
Author: Engelen, C.H.M.G.
Keywords: Workplace · Onderwijs · Opvoeding · Ziekteverzuimbeleid · Organisatiemethoden · Nederland · Onderwijs
[PDF] [Abstract]

5 Hoe kan een school het verzuimtij keren? : verzuimbeleid in het onderwijs : dl 1
article 1993    
Author: Engelen, C.H.M.G.
Keywords: Middelbaar onderwijs · Voortgezet onderwijs · Onderwijs · Opvoeding · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Ziekteverzuimbeleid · Docenten · Onderwijzend personeel · Nederland · Onderwijs
[PDF] [Abstract]

6 Taakbesteding en taakbelasting van leraren in het Voortgezet Onderwijs : kalenderjaar 2000
book 2001    
Author: Backbier, E. · Frielink, S.J. · Groeneveld, M. · Simons, J.
Keywords: Workplace · Werkdruk · Nederland · Taakverdeling · Werkverdeling · Functieopbouw · Docenten · Onderwijzend personeel · Middelbaar onderwijs · Voortgezet onderwijs · Onderwijs · Voortgezet onderwijs
[PDF] [Abstract]

7 Cursus arbobeleid in het onderwijs : handleiding
book 1996    
Author: Christis, J. · Halewijn, I. · Simons, J. · Snijder, J
Keywords: Workplace · Arbo · Onderwijs · Arbeidsomstandigheden
[PDF]

8 Peilingen in de jeugdgezondheidszorg : PGO-peiling 1994/1995 : Speciaal onderwijs
report 1996    
Author: Spee-van der Wekke, J · Meulmeester, J.F. · Radder, J.J. · Hirasing, R.A. · Verloove-Vanhorick, S.P.
Keywords: Health · Jeugdgezondheidszorg · Onderwijs · Kinderen
[PDF]

9 Ziekteverzuim primair en voortgezet onderwijs 1995/1996: technisch rapport
book 1997    
Author: Hoffius, R. · Simons, J. · Touw, M. · Knotter, M. · Klein Hesselink, J. · Braam, E.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Registratie · Nationale statistieken · Basisonderwijs · Lager onderwijs · Middelbaar onderwijs · Voortgezet onderwijs · Nederland · Voortgezet onderwijs · Onderwijs
[Abstract]

10 Ziekteverzuim primair en voortgezet onderwijs 1996/1997: hoofdrapport
book 1998    
Author: Hoffius, R. · Simons, J. · Touw, M. · Gründemann, R. · Braam, E.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Middelbaar onderwijs · Voortgezet onderwijs · Basisonderwijs · Lager onderwijs · Docenten · Onderwijzend personeel · Nederland · Onderwijs · Voortgezet onderwijs
[Abstract]

11 School & Sport Speciaal: een verkennende studie naar sport- en bewegingsactiviteiten voor jeugdigen met een beperking in Nederland
report 2004    
Author: Kobes, B.J.H. · Vries, S.I. de
Keywords: Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Leefomgeving en gezondheid · Kinderen · Buitengewoon onderwijs · Speciaal onderwijs

12 Veiligheid is voorwaarde voor goed onderwijs : keuze tussen Grieks en veiligheid is een vals dilemma
article 1993    
Author: Pennekamp, E.
Keywords: Workplace · Onderwijs · Nederland · Belgie · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Onderwijs · Opvoeding
[PDF] [Abstract]

13 De VAO-vragenlijst: verzuim audit onderwijs
report 1998    
Keywords: Workplace · Onderwijs · Nederland · Enquetes · Onderwijs · Opvoeding · Arbobeleid bedrijven · Organisatiebeleid · Ondernemingsbeleid
[PDF] [Abstract]

14 Arbeidsomstandigheden in het onderwijs : een handreiking voor het bereiken van een goed werk- en onderwijsklimaat
book 1992    
Author: Simons, J.
Keywords: Workplace · Onderwijs · Nederland · Arbowet · Arbeidsomstandighedenwet · Medezeggenschap · Checklists · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Arbobeleid bedrijven · Basisonderwijs · Lager onderwijs · Middelbaar onderwijs · Voortgezet onderwijs · Onderwijswetgeving
[PDF] [Abstract]

15 Taakbesteding en taakbelasting van leraren in het Primair Onderwijs : kalenderjaar 2000
book 2001    
Author: Backbier, E. · Frielink, S.J. · Groeneveld, M.
Keywords: Workplace · Werkdruk · Nederland · Taakverdeling · Werkverdeling · Functieopbouw · Docenten · Onderwijzend personeel · Basisonderwijs · Lager onderwijs · Buitengewoon onderwijs · Speciaal onderwijs · Onderwijs
[PDF] [Abstract]

16 Taakbesteding en taakbelasting op brede scholen
book 2002    
Author: Groeneveld, M. · Frielink, S. · Rooijen, E. van
Keywords: Workplace · Werkdruk · Nederland · Enquetes · Docenten · Onderwijzend personeel · Basisonderwijs · Lager onderwijs · Onderwijs · Speciaal onderwijs
[PDF] [Abstract]

17 De meest gestelde vragen over taakbeleid : informatie over taakbeleid in het primair onderwijs
book 1999    
Author: Raaijmakers, N. · Lokhorst, A. · Simons, J. · Wilbrink, L.
Keywords: Workplace · Werkdruk · Nederland · Taakverdeling · Werkverdeling · Functieopbouw · Basisonderwijs · Lager onderwijs · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Onderwijs · Speciaal onderwijs
[Abstract]

18 Strategische verkenning tweedelijns infrastructuur arbo-risicobeheersing
report 1993    
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Nederland · Research · Gezondheid · Onderwijs · Opvoeding · Universitair onderwijs · Wetenschappelijk onderwijs
[PDF] [Abstract]

19 Ziekteverzuim primair en voortgezet onderwijs 1998 : technisch rapport
book 2000    
Author: Backbier, E. · Braam, E. · Gründemann, R. · Hoffius, R. · Simons, J.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Middelbaar onderwijs · Voortgezet onderwijs · Basisonderwijs · Lager onderwijs · Docenten · Onderwijzend personeel · Registratie · Nationale statistieken · Nederland · Statistieken · Onderwijs · Voortgezet onderwijs
[Abstract]

20 Ziekteverzuim primair en voortgezet onderwijs 1996/1997 : technisch rapport
book 1998    
Author: Hoffius, R. · Touw, M. · Simons, J. · Gründemann, R. · Braam, E.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Middelbaar onderwijs · Voortgezet onderwijs · Basisonderwijs · Lager onderwijs · Docenten · Onderwijzend personeel · Registratie · Nationale statistieken · Nederland · Statistieken · Onderwijs · Voortgezet onderwijs
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 80 found. Next | Sort by date