Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 21 found. Next | Sort by date

1 Alle Nederlandse arbeidsongevallen op een rijtje : wetgever, handhaver én bedrijf gebaat bij betere ongevallenstatistiek
article 2001    
Author: Bloemhoff, A. · Duijn, A.P.C. van · Venema, A.
Keywords: Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Statistiek · Ongevalsanalyse · Ongevalsoorzaken · Ongevallenpreventie
[PDF] [Abstract]

2 Ongevallenanalyse
book 2007    
Author: Alphen, W.J.T. van · Gort, J.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Ongevalsanalyse · Ongevalsoorzaken
[Abstract]

3 De veiligheid van wegwerkers : ernst, omvang en oorzaken van aanrijdingen bij wegwerkzaamheden
article 2008    
Author: Venema, A. · Eijk, V. van · Kuiper, J. · Drupsteen, L. · Bloemhoff, A. · Brinkhuis, B. · Jansen, W.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Bedrijfsongevallen · Wegenbouw · Ongevalsoorzaken · Ongevallen
[PDF] [Abstract]

4 Evaluatie ramp in Bhopal in relatie tot arbeidsveiligheid
book 1987    
Author: Pietersen, C.M. · Bruggeman, J.M.
Keywords: Workplace · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Chemische industrie · Procesindustrie · Rampen · Calamiteiten · Meet en regeltechniek · Procesregeling · Ongevalsanalyse · Ongevalsoorzaken · India · Methylisocyanaat
[PDF] [Abstract]

5 Aanrijdgevaar wegwerkers : Deelrapport 2 Analyse ongevallengegevens Arbeidsinspectie
report 2007    
Author: Eijk, V. van
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Wegenbouw · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Arbeidsinspectie · Verkeerswegen · Wegennet · Ongevalsanalyse · Ongevalsoorzaken · Motorvoertuigen · Automobielen
[PDF] [Abstract]

6 Aanrijdgevaar wegwerkers : Deelrapport 3 Analyse Ongevallengegevens Van den Berg/BAM
report 2007    
Author: Venema, A. · Drupsteen, L.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Wegenbouw · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Verkeerswegen · Wegennet · Ongevalsanalyse · Ongevalsoorzaken · Motorvoertuigen · Automobielen · Statistieken
[PDF] [Abstract]

7 Validiteit en betrouwbaarheid van de vragenlijst voor toedrachtsonderzoek van sportblessures : een onderzoek uitgevoerd bij zaalvoetbal
report 1994    
Author: Douwes, M. · Fintelman, L.F.J. · Hildebrandt, V.H.
Keywords: Workplace · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Ongevalsanalyse · Ongevalsoorzaken · Sport · Voetbal · Verwondingen · Letsels · Nederland · Enquetes · Vragenlijsten · Sport
[PDF] [Abstract]

8 PC-FACTS database voor ongevallen met gevaarlijke stoffen: opslag en analyse van informatie
article 1991    
Author: Koehorst, L.J.B.
Keywords: Workplace · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Nederland · Databanken · Gevaarlijke stoffen · Ongevalsanalyse · Ongevalsoorzaken · Ongevallenpreventie · Chemische stoffen · Internationaal
[PDF] [Abstract]

9 Werkgever sponsort sport zolang eigen werknemer niet meedoet?
article 1999    
Author: Jans, L. · Backx, F. · Hildebrandt, V.H.
Keywords: Workplace · Werknemers · Sport · Bedrijfsfitness · Ongevalsanalyse · Ongevalsoorzaken · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Therapie · Nederland
[PDF] [Abstract]

10 Analyse van een selectie ongevallen in de chemische industrie uit de databank FACTS
book 1989    
Author: Koehorst, L.J.B.
Keywords: Workplace · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Chemische producten · Chemische industrie · Procesindustrie · Ongevalsanalyse · Ongevalsoorzaken · Verwondingen · Letsels · Onderhoudswerkzaamheden
[PDF] [Abstract]

11 IJzeren regels geen waarborg voor Spoorwegveiligheid (onderzoek in het kort)
article 2007    
Author: Top, J. van den · Groeneweg, J.
Keywords: Workplace · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Nederland · Ongevalsanalyse · Ongevalsoorzaken · Ongevallenpreventie · Spoorwegmachinisten · Spoorwegverkeer · Railverkeer
[PDF] [Abstract]

12 New trends in accident prevention due to the changing world of work
book 2002    
Author: Beeck, R. op de · Heuverswyn, K. van · Lemkowitz, S. · Saari, J. · Sundström-Frisk, C. · Zwetsloot, G.
Keywords: Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Enquetes · Maatschappijhervorming · Sociale verandering · Ongevallenpreventie · Ongevalsanalyse · Ongevalsoorzaken · Flexibilisering van de arbeid · Arbeidsmobiliteit · Veiligheidsvoorlichting · EEG-landen
[PDF] [Abstract]

13 Aanrijdgevaar wegwerkers : Deelrapport 1 Literatuuronderzoek
report 2007    
Author: Venema, A. · Drupsteen, L.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Wegenbouw · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Verkeerswegen · Wegennet · Gevaarlijke arbeidsomstandigheden · Ongevalsanalyse · Ongevalsoorzaken · Motorvoertuigen · Automobielen · Literatuuronderzoek
[PDF] [Abstract]

14 Monitor arbeidsongevallen in Nederland 2003
report 2005    
Author: Venema, A. · Bloemhoff, A.
Keywords: Workplace · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Arbeidsverhoudingen · Industrial relations · Arbeidsbestel · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Trend · Ongevalsanalyse · Ongevalsoorzaken · Categorieen van arbeidskrachten · Bedrijfstakken · Methodologie · Arbeidsongevallen
[PDF] [Abstract]

15 Risico en risicoanalyse nader toegelicht. Deel A: Risico = kans x gevolg : Deel B: Methodieken voor risicoanalyse
book 2003    
Author: Veld, B.F.P. van het · Ham, J.M. · Steijger, N. · Jap a Joe, K.E.
Keywords: Environment · Veilig en Gezond Werken · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Openbare veiligheid · Ongevalsanalyse · Ongevalsoorzaken · Chemische industrie · Procesindustrie
[PDF] [Abstract]

16 Aanrijdgevaar wegwerkers : Deelrapport 4 Vragenlijstonderzoek
report 2007    
Author: Kuiper, J. · Giesbertz, P. · Bloemhoff, A.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Wegenbouw · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Agressie · Afwijkend gedrag · Verkeerswegen · Wegennet · Ongevalsanalyse · Ongevalsoorzaken · Motorvoertuigen · Automobielen · Geluid · Afmetingen werkruimte
[PDF] [Abstract]

17 Ongevallenregistratie in bedrijf : over de melding, registratie en analyse van arbeidsongevallen
book 1995    
Author: Klein Hesselink, J.
Keywords: Workplace · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Registratie · Ongevalsanalyse · Ongevalsoorzaken · Ongevallenpreventie · Morbiditeit · Ziektestatistieken · Ongevallenstatistieken · Ziekteverzuimbeleid · Arbeidsomstandighedenwet · Arbowet · Ziektewet · ZW · Nederland
[PDF] [Abstract]

18 Verantwoording monitor arbeidsongevallen
report 2004    
Author: Venema, A. · Bloemhoff, A. · Ybema, J.F. · Vroome, E.M.M. de · Stam, C.
Keywords: Workplace · Veilig en gezond werken · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Ongevalsanalyse · Ongevalsoorzaken · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Trend · Morbiditeit · Ziektestatistieken · Ongevallenstatistieken · Categorieen van arbeidskrachten · Bedrijfstakken · Methodologie · Nederland · Statistieken
[PDF] [Abstract]

19 Monitor arbeidsongevallen in Nederland 2004
report 2006    
Author: Bloemhoff, A. · Venema, A.
Keywords: Workplace · Veilig en gezond werken · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Morbiditeit · Ziektestatistieken · Ongevallenstatistieken · Categorieen van arbeidskrachten · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Bedrijfstakken · Ongevalsanalyse · Ongevalsoorzaken · Nederland · Statistieken
[PDF] [Abstract]

20 Monitor arbeidsongevallen in Nederland 2002
report 2004    
Author: Venema, A. · Bloemhoff, A.
Keywords: Workplace · Veilig en gezond werken · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Ongevalsanalyse · Ongevalsoorzaken · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Trend · Morbiditeit · Ziektestatistieken · Ongevallenstatistieken · Categorieen van arbeidskrachten · Bedrijfstakken · Kosten-batenanalyse · Nederland · Statistieken · Maaltijden · Dranken
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 21 found. Next | Sort by date