Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 25 found. Next | Sort by date

1 De TNO-aanpak werkdruk
bookPart 1999    
Author: Lourijsen, E.C.M.P. · Kleijn, B.A.M. de · Dhondt, S.
Keywords: Werkdruk · Organisatie van de arbeid · Organisatiestructuur · Ondernemingsstructuur
[Abstract]

2 SKB coördineert kwaliteit BGZ-breed : "een BGD kan niet alles in huis hebben, hoe deskundig de medewerkers ook zijn"
article 1991    
Author: Blijswijk, M. van
Keywords: Workplace · Gezondheidszorg · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Bedrijfsgeneeskundige dienst · Bedrijfsgezondheidsdienst · Geneeskunde · Organisatiestructuur · Ondernemingsstructuur
[PDF] [Abstract]

3 Goed Werkgeverschap inzake omgang met ziekteverzuim : casestudie-onderzoek bij best practice organisaties en organisaties die nog in ontwikkeling zijn
book 2003    
Author: Uijl, S. den · Andriessen, S.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Ziekteverzuimbeleid · Ziekteverzuimbegeleiding · Werkgevers · Organisatiestructuur · Ondernemingsstructuur · Bedrijfscultuur · Overheidsbeleid · Case studies · Detailhandel · Gezondheidszorg · Onderwijs · Overheidsdiensten
[PDF] [Abstract]

4 Performers and performance : how to investigate the contribution of the operational network to operational performance
article 2006    
Author: Wijngaard, J. · Vries, J. de · Nauta, A.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Agressie · Afwijkend gedrag · Medezeggenschap · Sociale psychologie · Organisatieleer · Prestatie · Planning · Organisatiestructuur · Ondernemingsstructuur
[Abstract]

5 Verkennend onderzoek naar de effektiviteit van produktie-organisaties : deel I : samenvatting, probleemstelling en opzet van het theoretisch en verkennend empirisch onderzoek
book 1980    
Author: Rieken, J. · Geeraerts, G. · Baayens, J. · Pijl, G. van der · Vlaming, P. de
Keywords: Workplace · Nederland · Productiemanagement · Productieorganisatie · Metingen · Meetmethoden · Organisatie van de arbeid · Organisatieleer · Organisatiestructuur · Ondernemingsstructuur
[Abstract]

6 Verkennend onderzoek naar de effektiviteit van produktie-organisaties : deel II : de resultaten van het empirisch onderzoek
book 1980    
Author: Rieken, J. · Geeraerts, G. · Baayens, J. · Pijl, G. van der · Vlaming, P. de
Keywords: Workplace · Nederland · Productiemanagement · Productieorganisatie · Metingen · Meetmethoden · Organisatie van de arbeid · Organisatieleer · Organisatiestructuur · Ondernemingsstructuur
[Abstract]

7 Verkennend onderzoek naar de effektiviteit van produktie-organisaties : deel III : de resultaten van het empirisch onderzoek
book 1980    
Author: Rieken, J. · Geeraerts, G. · Baayens, J. · Pijl, G. van der · Vlaming, P. de
Keywords: Workplace · Nederland · Enquetes · Productiemanagement · Productieorganisatie · Metingen · Meetmethoden · Organisatie van de arbeid · Organisatieleer · Organisatiestructuur · Ondernemingsstructuur
[Abstract]

8 Aanpak werkdruk en inefficiëntie door bestrijding van storingen bij moeilijk kwantificeerbare werkprocessen
bookPart 2003    
Author: Clarenbeek, J.F. · Dhondt, S. · Oeij, P.R.A.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Werkdruk · Efficiency · Organisatie van de arbeid · Organisatiestructuur · Ondernemingsstructuur · Methodologie
[Abstract]

9 Pro-actief stressmanagement houdt medewerker gezond
article 2004    
Author: Wiezer, N. · Nelemans, R.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Stress · Geestelijke overbelasting · Organisatiebeleid · Ondernemingsbeleid · Organisatiestructuur · Ondernemingsstructuur · Organisatie van de arbeid
[PDF] [Abstract]

10 Impact of social innovation on organisational performance and sickness absence
article 2010    
Author: Oeij, P. · Kraan, K.O. · Vaas, F.
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en gezondheid · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Flexibilisering van de arbeid · Organisatiestructuur · Ondernemingsstructuur
[Abstract]

11 Literatuurstudie ‘virtualisering van organisaties’
report 2003    
Author: Bovenkamp, J.M. van de · Clarenbeek, J.F. · Dalen, E.J. van · Goudswaard, A. · Groot, M. de · Kwakkelstein, T. · Leede, J. de · Lingen, P. van · Looze, M.P. de · Osinga, D.
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Modellenonderzoek · Literatuuronderzoek · Trend · Methodologie · Organisatie van de arbeid · Organisatiestructuur · Ondernemingsstructuur · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · Sociale betrekkingen · TNO
[PDF] [Abstract]

12 Een nieuwe kijk op veiligheid in de core business : verslag eerste fase doelfinancieringsproject 2003/2004
report 2004    
Author: Gort, J. · Starren, A. · Vorm, J. van der · Thie, X.
Keywords: Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Nederland · Chemische producten · Enquetes · Bedrijfscultuur · Veiligheidspersoneel · Veiligheidsdeskundigen · Literatuuronderzoek · Organisatiestructuur · Ondernemingsstructuur · Organisatiebeleid · Ondernemingsbeleid · Investeringen · TNO · Bouwnijverheid · Bouwinstallatie · Farmacie
[PDF] [Abstract]

13 Randvoorwaarden bij de implementatie van Slimmer Werken in de publieke dienstverlening
report 2009    
Author: Oeij, P.R.A.
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Organisatie van de arbeid · Efficiency · Werknemers · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Organisatiestructuur · Ondernemingsstructuur
[PDF] [Abstract]

14 Waarom werknemers overuren maken : drie mechanismen getoetst
article 2003    
Author: Echtelt, P. van · Smulders, P.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Overwerk · Werkdruk · Nederland · Huishoudelijke arbeid · Organisatie van de arbeid · Organisatiestructuur · Ondernemingsstructuur · Tijdsbesteding
[PDF] [Abstract]

15 Mythen van de informatiemaatschappij
book 2004    
Author: Dhondt, S. · Kwakkelstein, T.
Keywords: Workplace · Vrouwenarbeid · Nederland · Internet · Computersystemen · Computernetwerken · Opleidingsniveau · Organisatiestructuur · Ondernemingsstructuur · Individualisering · Oudere arbeidskrachten · Buitenlandse arbeidskrachten · Arbeid door buitenlanders
[Abstract]

16 Ondernemerschap op de werkvloer : meedenkende medewerker helpt broek ophouden : directe participatie
article 1997    
Author: Peeters, M.
Keywords: Workplace · Medezeggenschap · Human resources management en development · HRM · HRD · Organisatiestructuur · Ondernemingsstructuur · Bevordering deelname aan arbeidsproces · Interne communicatie · Rapportage · Verslaglegging
[PDF] [Abstract]

17 Waarom werknemers overuren maken : drie mechanismen getoetst
article 2003    
Author: Echtelt, P. van · Smulders, P.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Overwerk · Werkdruk · Nederland · Huishoudelijke arbeid · Organisatie van de arbeid · Organisatiestructuur · Ondernemingsstructuur · Tijdsbesteding
[Abstract]

18 Tele-thuiswerken bij ECI: een case-studie
report 1997    
Author: Feyter, M.G. de
Keywords: Workplace · Arbeidsduur · Werktijden · Arbeidstijden · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Nederland · Telewerk · Case studies · Mircheck · Boekhandels · Uitgeverijen · Organisatiestructuur · Ondernemingsstructuur · Winkels
[PDF] [Abstract]

19 Verzuimproject bouwnijverheid heeft geringe kans van slagen : bedrijfsstructuur en -cultuur komt plan niet ten goede
article 1992    
Author: Nuess, U.
Keywords: Beroepsrehabilitatie · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Bouwbedrijf bouwindustrie · Preventie · Bedrijfsgrootte · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Stress · Geestelijke overbelasting · Bedrijfscultuur · Organisatiestructuur · ondernemingsstructuur · Nederland · Bouwnijverheid
[PDF] [Abstract]

20 Werkboek werkdruk en werkstress
book 2003    
Author: Franck, E.J.H. · Schoonderwoerd, G. · Davits, R.
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Werkdruk · Nederland · Stress · Geestelijke overbelasting · Convenanten · Gemeenten · Gemeentelijk bestuur · Organisatiestructuur · Ondernemingsstructuur · Bedrijfscultuur · Ambtenaren · Overheidspersoneel · Openbaar bestuur · Overheidsdiensten · Verplichte sociale verzekeringen
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 25 found. Next | Sort by date