Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 2 of 2 found. | Sort by date

1 Meer dan een digi-dokter : nieuw kennissysteem sinds april 'on line'
article 2005    
Author: Blijswijk, M. van · Kuilenburg, B. van · Schaafsma, T.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Databanken · Pathologie · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten
[PDF] [Abstract]

2 De problematiek van moeilijk objectiveerbare klachten in kaart gebracht
report 2003    
Author: Brenninkmeijer, V. · Bossche, S.N.J. van den · Malij, I. · Blonk, R.W.B. · Houtman, I.L.D.
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Enquetes · Diagnostiek · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Literatuuronderzoek · Vaststelling arbeidsgeschiktheid · Pathologie · Psychologie
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 2 of 2 found. | Sort by date