Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 4 of 4 found. | Sort by date

1 Benut ruimte in CAO voor meer maatwerk : er is beter overleg nodig over beloning en prestaties
article 2005    
Author: Kwakkelstein, T. · Huiskamp, R.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Flexibele beloning · Arbeidsprestatie · Functievervulling · Personeelsbeoordeling · Performance management
[PDF] [Abstract]

2 Assessment bij (re)integratie : de stand van zaken
article 1996    
Author: Mul, C.A.M. · Hazelzet, A.M.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsongeschikten · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Personeelsbeoordeling · Performance management · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Arbeid door gehandicapten
[PDF] [Abstract]

3 Loopbaanbeleid bij brandweer en ambulance
report 2005    
Author: Nauta, A. · Winthagen,T. · Stark, K.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Carriere · Loopbaan · Promotie · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Mobiliteit binnen een beroep · Functieomschrijving · Taakomschrijving · Taakinhoud · Personeelsbeoordeling · Performance management · Brand · Brandweer · Ambulancediensten
[PDF] [Abstract]

4 Tabellenboek AVON monitor 2007
report 2007    
Author: Have, C.J.M. ten · Oeij, P.R.A. · Kraan, K.O.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Ondernemingsraden · Personeelsraden · Vakbonden · Personeel · Werknemers · Arbeidsverhoudingen · Industrial relations · Arbeidsbestel · Secundaire arbeidsvoorwaarden · Employee benefits · Erkenning verworven kwalificaties · Personeelsbeoordeling · Performance management · Werkgeversorganisaties
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 4 of 4 found. | Sort by date