Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 29 found. Next | Sort by date

1 Taxonomie van beroepen met publiekscontacten bij de Gemeente Amsterdam : beschikbare gegevens
report 2001    
Author: Houtman, I.L.D.
Keywords: Workplace · Werkdruk · Overheidsdiensten · Classificatie · Psychische factoren · Arbeid · Functionele leeftijd
[PDF] [Abstract]

2 Mentaal belasbaarheidsonderzoek biedt zicht op reïntegratie
article 1999    
Author: Cremer, R.
Keywords: Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Psychische arbeidsbelasting · Psychische factoren · Arbeid
[PDF] [Abstract]

3 Arbobalans 2006 : arbeidsrisico's, effecten en maatregelen in Nederland
report 2007    
Author: Houtman, I. · Hooff, M. van · Hooftman, W.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Arbobeleid · Bedrijven · Arbeidsomstandigheden · Gezondheid · Werkdruk · Pesten · Mobbing · Psychische factoren · Arbeid · Ouderen
[PDF] [Abstract]

4 Systematic review of psychosocial factors at work and private life as risk factors for back pain
article 2000    
Author: Hoogendoorn, W.E. · Poppel, M.N.M. van · Bongers, P.M. · Kroes, B.W. · Bouter, L.M.
Keywords: Workplace · Rugklachten · Hernia · Arbeidsvoldoening · Arbeidssatisfactie · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Psychische factoren · Arbeid · Sociaal milieu · Gezinsachtergrond · Sociale omgeving
[Abstract]

5 Emotionele belasting en de noodzaak tot het verbergen van emoties op het werk
article 2002    
Author: Ybema, J.F. · Smulders, P.
Keywords: Nederland · Arbeidsvoldoening · Arbeidssatisfactie · Stress · Geestelijke overbelasting · Psychische arbeidsbelasting · Sociale betrekkingen · Psychische factoren · Arbeid
[PDF] [Abstract]

6 Preventie psychische arbeidsongeschiktheid bij zelfstandig ondernemers : resultaten van een gecontroleerd effectonderzoek
article 2004    
Author: Blonk, R. · Lagerveld, S.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Stress · Geestelijke overbelasting · Preventie · Neuropathieen · Psychische factoren · Arbeid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Zelfstandigen · Vrije beroepsbeoefenaren
[Abstract]

7 The Job Content Questionnaire (JCQ) : an instrument for internationally comparative assessments of psychosocial job characteristics
article 1998    
Author: Karasek, R. · Brisson, C. · Kawakami, N · Houtman, I. · Bongers, P. · Amick, B
Keywords: Workplace · Enquetes · Arbeidsvoldoening · Arbeidssatisfactie · Taakomschrijving · Functieomschrijving · Taakinhoud · Metingen · Meetmethoden · Statistiek · Vergelijkende psychologie · Psychische factoren · Arbeid · Internationaal
[Abstract]

8 Pandora: werknemer met psychische klachten is niet eng : vechtlust noodzakelijk om aan de slag te blijven
article 1994    
Author: Blijswijk, M. van
Keywords: Workplace · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Psychische arbeidsbelasting · Psychiatrie · Geestelijke stoornissen · Psychische factoren · Arbeid · Ziektewet · ZW
[PDF] [Abstract]

9 Grote meerderheid werkende cliënten kampt (ook) met werkproblemen: RIAGG kan bijdrage leveren aan terugdringen ziekteverzuim
article 1994    
Author: Deursen, C. van · Gründemann, R.W.M. · Kompier, M. · Bijl, R. · Gageldonk, A. van
Keywords: Workplace · Geestelijke gezondheid · Geestelijke volksgezondheid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Psychische arbeidsbelasting · Psychische factoren · Arbeid
[PDF] [Abstract]

10 Ziekmelden is mede resultaat van denk- en keuzeproces : psychologische benadering
article 1995    
Author: Hopstaken, L.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Psychische factoren · Arbeid · Persoonlijkheid · Attitude · Gedrag · Nederland
[PDF] [Abstract]

11 Agressieve patiënt zorgenkind voor organisatie : agressie op de EHBO-post
article 1995    
Author: Boom, E.V. · Plug, C. · Evers, G.E.
Keywords: Workplace · Gezondheidszorg · Nederland · Agressie · Afwijkend gedrag · Psychische arbeidsbelasting · Patienten · EHBO · Psychische factoren · Arbeid · Preventie
[PDF] [Abstract]

12 Evaluatie pilotproject preventie psychische belasting voor personeel in verpleeg- en verzorgingshuizen door Arcadi Counselling33
report 2007    
Author: Hooftman, W. · Houtman, I.
Keywords: Veilig en gezond werken · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Psychische arbeidsbelasting · Psychische factoren · Arbeid · Verpleegtehuizen · Ziekenhuizen · Sanatoria · Ziekteverzuimbegeleiding · Therapie · Psychoanalyse · Psychotherapie
[PDF] [Abstract]

13 Arbobalans 2009 : kwaliteit van de arbeid, effecten en maatregelen in Nederland
report 2010    
Author: Klein Hesselink, J. · Houtman, I.L.D. · Hooftman, W. · Bakhuys Roozeboom, M.M.C.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Arbobeleid · Bedrijven · Arbeidsomstandigheden · Gezondheid · Werkdruk · Pesten · Mobbing · Psychische Factoren · Ouderen · Ziekteverzuim · Beroepsziekten · Arbeidsongeschiktheid · Ongevallen · Arbeidsongevallen
[PDF]

14 Arbobalans 2007/2008 : kwaliteit van de arbeid, effecten en maatregelen in Nederland
report 2008    
Author: Gouw, P. · Hooftman, W. · Bakhuys Roozeboom, M.M.C. · Houtman, I.L.D. · Klein Hesselink, J.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Arbobeleid · Bedrijven · Arbeidsomstandigheden · Gezondheid · Werkdruk · Pesten · Mobbing · Psychische factoren · Arbeid · Ouderen · Ziekteverzuim · Beroepsziekten · Arbeidsongeschiktheid · Ongevallen
[PDF] [Abstract]

15 Verwerkingsvermogen van vrouwen en mannen in relatie tot ziekte en uitval : een literatuurstudie
book 2001    
Author: Houtman, I.L.D. · Heuvel, F.M.M. van den
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Geslacht · Leeftijd · Literatuuronderzoek · Persoonlijkheid · Psychische factoren · Arbeid · Arbeidsbelasting · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering · WAO · WAO-gat · Werknemerscategorieen · Nederland
[PDF] [Abstract]

16 Een gezond rooster als basis : leefwijze ploegendienstwerkers verhoogt risico op gezondheidsklachten
article 2002    
Author: Graaf, A. van de · Gort, J.
Keywords: Continu-dienst · Ploegendienst · Ploegenarbeid · Arbeidsduur · Werktijden · Arbeidstijden · Psychische factoren · Arbeid · Invloed vermoeidheid op arbeid · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO
[PDF] [Abstract]

17 Arbobalans 2010. Kwaliteit van de arbeid, effecten en maatregelen in Nederland
report 2011    
Author: Hooftman, W. · Klein Hesselink, J. · Genabeek, J. van · Wiezer, N. · Willems, D.
Keywords: Workplace · Arbobeleid · Bedrijven · Arbeidsomstandigheden · Gezondheid · Werkdruk · Pesten · Mobbing · Psychische factoren · Arbeid · Ouderen · Ziekteverzuim · Beroepsziekten · Arbeidsongeschiktheid · Ongevallen · Arbeidsongevallen · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

18 Arborisico's in ondergrondse bouwwerken
report 2003    
Author: Bigaj-van Vliet, A.J. · Kwantes, J.H. · Maas, N. · Timmerman, J. · Vorm, J.K.J. van der · Zwanikken, A.L.J.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Arbowet · Arbeidsomstandighedenwet · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Gevaarlijke arbeidsomstandigheden · Bouwwerken · Veiligheidsplannen · Arbojaarplannen · Bedrijfsnoodplannen · Fysische verschijnselen · Gevaarlijke stoffen · Psychische factoren · Arbeid
[PDF] [Abstract]

19 Competentiebeleving
article 2008    
Author: Cremer, R.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Teamwork · Arbeid in groepsverband · Competenties · Attitude · Gedrag · Psychische factoren · Arbeid · Didactiek · Leiding geven · Management · Leiderschap · Vergadertechniek · Gesprekstechnieken
[Abstract]

20 Distributed information and group decision-making : Effects of diversity and affect
dissertation 2007    
Author: Kooij-de Bode, H.
Keywords: Psychology · ARBEID IN GROEPSVERBAND · TEAMWORK · TAAKGROEPEN · BESLISKUNDE · OPERATIONS RESEARCH · BESLUITVORMING · ARBEID · MIGRANTEN · Psychische factoren · ARBEID · ATTITUDE · GEDRAG · INFORMATIEVERWERKING · SOCIALE PSYCHOLOGIE · group dynamics · distributed decision making · information processing
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 29 found. Next | Sort by date